Van papier naar praktijk: de safety audit

Syan Schaap en Roelf Pot, Event Safety Institute

Wij zien in onze adviesrol veel veiligheidsplannen en vergunningen van evenementen. Documenten die bedoeld zijn om goed vast te leggen onder welke voorwaarden en met welke voorzieningen een evenement veilig kan plaatsvinden. Om goed advies te kunnen geven over de veiligheid van het betreffende evenement, nemen we ook een kijkje tijdens de uitvoering. Telkens blijkt dat een veilig evenement van veel meer zaken afhankelijk is dan de punten die in de vergunning of het veiligheidsplan zijn opgenomen. Er bestaat onherroepelijk een kloof tussen papier en praktijk.

Evenementen worden altijd onder tijdsdruk opgebouwd. We kunnen er niet onderuit dat dit soms leidt tot pragmatische aanpassingen, bijvoorbeeld omdat de voorgenomen maatregelen simpelweg niet uitvoerbaar zijn of omdat de situatie ter plekke is veranderd. Last minute worden er andere materialen geleverd. Men komt met een ander/grotere verkoopwagen. De stroomverdeling of de watervoorziening past niet. De ondergrond van het podium of de geluidsinstallatie is wel erg uit het lood. Of steigermaterialen waar toch nog even een stukje duc-tape omheen moest. “Voor de zekerheid…”

Aanpassingen zijn prima, als tenminste duidelijk is welke randvoorwaarden voor veiligheid in het oog moeten worden gehouden. Het blijkt in de praktijk nogal eens moeilijk om dit te waarborgen. De organisator heeft hier natuurlijk als eerste zelf een rol in. De praktijk is echter vaak dat hij tijdens het evenement tien dingen tegelijk moet regelen en dat zijn onderaannemers ieder slechts een deelverantwoordelijkheid pakken. De gemeente heeft een toezichthoudende taak op veiligheid, zeker als er een vergunning voor is afgegeven. De praktijk is dat de capaciteit en expertise bij het toezicht zijn beperkingen kent.

Gebrek aan controle en toezicht kan tot gevolg hebben dat kleine en grotere knelpunten niet worden geconstateerd. Van de gasfles achter de poffertjeskraam die niet in het plan stond, tot de signage van looproutes op dranghekken die niemand kan lezen als er publiek voor loopt. De nooduitgang die versperd is door materialen van leveranciers. Of een fouillering die maar half wordt uitgevoerd omdat de drukte voor de poorten te hoog is. Ook dergelijke ‘kleine’ knelpunten kunnen ernstige consequenties hebben.

Organiseert u zelf evenementen of moet u vanuit de gemeente zorgen voor toezicht op de veiligheid? In beide gevallen kunnen wij u helpen met het signaleren en oplossen van dit soort praktische punten, door het uitvoeren van een safety audit. Een team van ESI kan zich in enkele uren tijd een beeld vormen van de veiligheid en de effectiviteit van de maatregelen op uw evenement. We kunnen onder meer kijken naar brandveiligheid, verkeersstromen, crowd management en ontruiming. Het resultaat is een praktisch en actueel beeld van de situatie en de eventuele verbeterpunten, maar ook van risico’s waar u wellicht direct op wilt ingrijpen. Desgewenst leveren we een rapport op van constateringen en resultaten, als input voor de evaluatie.

Meer informatie over de Safety Audit vindt u hier.

Meer nieuws ›