Snel van de diesel af? Lokale overheid heeft de sleutel in handen!

Snel van de diesel af? Lokale overheid heeft de sleutel in handen!

Hoe gemeenten een sleutelrol spelen in het terugdringen van het gebruik van dieselaggregaten bij festivals en evenementen.

Een blog door Marco Ouwerkerk (Green Leisure Group Coöperatie U.A.) & Daniël Schipper (Event Safety Institute)

Binnen de evenementenbranche groeit het besef dat dieselaggregaten als belangrijkste stroomvoorziening op weg zijn naar de uitgang. Containers gevuld met accu’s zijn op dit moment het meest voor de hand liggende alternatief voor het dieselaggregaat. De markt speelt goed in op de ontwikkeling. De containers worden groter (en daarmee het beschikbaar vermogen) en steeds meer leveranciers bieden steeds meer accucontainers aan. Toch treffen we op veel festivalterreinen nog dieselaggregaten aan, al dan niet op basis van HVO (biodiesel) of reguliere diesel. Hoe komen we snel definitief van aggregaten af en welke rol spelen gemeenten hierin?

 

Autonoom versus de keten

Accucontainers kunnen zowel autonoom als in een energieketen worden ingezet. Als autonome voorziening zijn accucontainers goed inzetbaar als belangrijkste bron van elektriciteit. Nadeel kan zijn dat de accu op enig moment leegt raakt. Dit gaat sneller naar mate de stroombehoefte hoger ligt, een (groot) risico voor organisatoren. Slimmer en efficiënter is het om accu’s in te zetten als onderdeel van een energie keten.

 

Nog groener

Door de accu aan te sluiten op een vaste stroomaansluiting of (indien niet aanwezig) op een aggregaat op HVO kan de efficiëntie van de stroomvoorziening sterk verbeterd worden en daarmee dus de milieubelasting. De accu dient dan als belangrijkste aftappunt van stroom, met als groot voordeel dat de belangrijkste pieken door de accu worden opgevangen. De organisatie kan op basis van een veel kleinere voedingsbron beschikken over de noodzakelijke stroom. In de praktijk komen we de combinatie dieselaggregaat – accu zeer regelmatig tegen. Een verbetering, maar het kan nog veel duurzamer.

 

 

Sleutelrol voor gemeenten

Door de accu te voeden vanuit een vaste stroomaansluiting op basis van groene stroom kan een vrijwel CO2 neutrale stroomvoorziening gerealiseerd worden. Een enorme verbetering ten aanzien van de huidige praktijk! Helaas zien we dat de benodigde aansluitingen nog niet op alle evenemententerreinen in Nederland in voldoende mate aanwezig zijn. Hier ligt voor gemeenten een grote kans om een versnelling te realiseren in het verduurzamen van de evenementen binnen hun gemeente grenzen. Daarom een oproep aan gemeenten in Nederland om de komende periode actief invulling te gaan geven aan deze sleutelrol in de energietransitie van festivals in Nederland.

 

Beschikbare instrumenten

Gemeenten hebben verschillende instrumenten om festivalorganisatoren te stimuleren en activeren om met het verduurzamen van hun energiehuishouding en hun evenementen aan de slag te gaan. Ons advies is om te beginnen met een goed gesprek en samen te zoeken naar kansen en mogelijkheden. Behoefte aan meer inzicht in de stand van zaken binnen de festivalbranche of via welke stappen u het snelst een meer duurzaam evenementenbeleid realiseert?

Op 13 en 20 april 2020 organiseert ESI in samenwerking met Stichting Green Leisure Group Coöperatie U.A. de online workshop Introductie Richtlijn Duurzaam evenementenbeleid. Deze online workshop van twee dagdelen is specifiek voor gemeente ambtenaren die meer te weten willen komen over hoe te komen tot een gedragen duurzaam evenementenbeleid.

Meer nieuws ›