Rondetafel evenementen: gemeenten worstelen met de regels 

Rondetafel evenementen: gemeenten worstelen met de regels 

Op 2 september kwamen ongeveer 30 deelnemers bij elkaar voor de maandelijkse online rondetafel aanpak evenementen van de VNG. Hier bespreken gemeenten onder begeleiding van ESI de laatste ontwikkelingen op het gebied van de regels, de bijzonderheden uit de eigen praktijk en de vragen waarmee zij worstelen in de interpretatie en/ of de toepassing van de coronaregels voor evenementen.  

 Gevolgen huidige regels TRM 

Tijdens de sessie bleek dat de regels uit de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (TRM) van dit moment veel frictie veroorzaken. Voor doorstroomevenementen heeft het kabinet een norm gesteld van 5 vierkante meter per persoon op het netto vloeroppervlak. Een van de deelnemers gaf aan dat deze norm wellicht bruikbaar is op een groot doorstroomevenement, maar het zorgt ervoor dat het kleine evenementen onmogelijk gemaakt wordt. Afhekken van doorstroomevenementen is niet verplicht, maar wel vaak nodig om de maximale capaciteit te handhaven. Dat afhekken, inclusief de toegangscontrole, is al snel duur en moeilijk uit te voeren. Voorlopig stuurt deze gemeente daarom vooral aan op placeren. Op evenementen buiten kan daardoor feitelijk niet meer dan binnen. 

 Horecaregels versus evenementen 

Recent is gebleken dat evenementen feitelijk vaak niet in horecagelegenheden kunnen plaatsvinden, omdat de nadruk in eet- en drinkgelegenheden ligt op het verstrekken van etenswaren of drankwaren. De regels uit de TRM voor eet- en drinkgelegenheden blijven voor deze locaties onverkort van kracht, ook als de locatie volledig wordt afgehuurd en ingericht voor een evenement. Deze regels verbieden onder meer entertainment en maken placeren verplicht. Een gemeente heeft een DJ bij de toegang van een horecagelegenheid daarom moeten verbieden. Verschillende gemeenten hebben aanvragen van nachthoreca moeten afwijzen, die op een evenementenvergunning bezoekers wilden ontvangen. Er zijn ook initiatieven om op evenementenlocaties feestjes te houden. En sporthallen worden benaderd om evenementen in te organiseren. Een gemeente heeft een evenementenhal om deze reden in twee delen geknipt voor de beoordeling: een horecagedeelte waar de horecaregels van toepassing zijn en de rest van de hal, waar men de horecaregels niet op van toepassing verklaart. Alom wordt creatief de ruimte gezocht in de regels. Overigens mogen evenementen wel plaatsvinden in locaties die de vertoning van kunst en cultuur of een verrichting van vermaak als doel hebben.   

 Interpretaties bij het stellen van beperkingen  

Het stellen van beperkingen aan evenementen levert soms ook interpretatiekwesties op. Aan evenementen is geen eindtijd gebonden, maar de horeca moeten om 00:00u dicht. Om problemen te voorkomen stelt een van de gemeenten daarom nu ook een eindtijd van 00:00u voor evenementen. Afhalen bij de horeca zou nog wel mogen na 00:00u, maar gemeenten willen deze ruimte niet inzetten om de drankvoorziening op een evenement mogelijk te maken. Een tweede punt waarover interpretatieverschillen zijn is het begrip doorstroomevenement. Een gemeente had kennelijk een hardloopevenement niet toegestaan omdat het hardlopen zelf een doorstroomevenement zou vormen en omdat dit doorstromen niet op een afgebakende plaats gebeurt. We concludeerden dat hier kennelijk niet de juiste wijze van interpretatie van het begrip doorstroomevenement toegepast is. Bij een sportevenement moet worden gekeken naar de toeschouwers en niet naar de sporters om te bepalen of er sprake is van constante doorstroming. Daarnaast hoeft een doorstroomevenement niet op een afgebakende plek plaats te vinden. Door dit soort interpretatiekwesties kunnen er flinke verschillen tussen gemeenten en regio’s ontstaan, in wat men toestaat en wat niet.  

 Regels uitleggen 

Gemeenten bevinden zich momenteel in een lastige positie, want zij moeten regels uitvoeren die niet altijd even duidelijk zijn en waarvan ze de motivatie niet goed kennen. Veel gemeenten vinden het lastig uit te leggen waarom de regels zijn zoals ze zijn. De Rijksoverheid legt in ogen van verschillende deelnemers te weinig uit wat de onderbouwing voor de regels is. Gemeenten kunnen dit op hun beurt dan ook weer niet uitleggen aan organisatoren.  

 Ook de verschillen tussen de regels onderling leiden tot verschillen die moeilijk uit te leggen zijn. Op een privéfeest wordt bijvoorbeeld niet gehandhaafd en kan het dus zomaar zijn dat iedereen door elkaar heen loopt zonder 1,5 meter afstand te houden. Zodra eenzelfde feest in horeca plaatsvindt moet alles geplaceerd. Een gemeente gaf aan dat steeds meer bruiloftsfeesten naar het privédomein verplaatsen.  

 Grote impact 

Gemeenten ondervinden aldus veel impact van de keuzes die op rijksniveau worden gemaakt in het stellen van regels. Daarnaast is het zo vaak aan verandering onderhevig dat a) er heel veel tijd verloren gaat aan het doordenken van mogelijkheden die uiteindelijk toch niet meer relevant zijn en b) dat organisatoren en gemeenten bijna niet meer dan een paar weken vooruit kunnen plannen (daarvoor is de onzekerheid over de regels van de periode daarna te groot). De Rijksoverheid heeft richting de VNG zelf ook verklaard dat duidingskwesties vaak pas zullen blijken in de praktijk. Een heel ander gevolg voor medewerkers van gemeenten is dat ze veel met agressie van ‘klanten’ te maken hebben. 

 Coronatoegangsbewijzen 

Toegangscontrole met een coronatoegangsbewijs levert her en der nog problemen op. Een gemeente merkt dat de openstelling met coronatoegangsbewijzen met name voor de jeugd problemen oplevert; zij zijn nog het minst gevaccineerd en hebben het halen van een test er niet voor over.  

Gemeenten moeten onder meer de informatie over het werken met de coronatoegangsbewijzen uit de algemene publieksinformatie halen. Er is geen plek waarop deze informatie gebundeld voor ze wordt gepresenteerd. Vanuit Stichting Open Nederland werd tijdens de rondetafel aangegeven dat Testen voor Toegang met meer gedifferentieerde informatiebijeenkomsten gaat komen, voor verschillende doelgroepen apart.  

 Informatie en hulp 

Informatievoorziening op nationaal niveau naar gemeenten blijft een veelgehoord verbeterpunt. De VNG biedt ook informatie en hulp. De VNG heeft een informatiepagina over de uitvoering TRM Covid-19, die kan worden gebruikt als centrale plek om dit soort informatie te ontsluiten. Gemeenten kunnen met al hun vragen over de tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 per mail terecht bij de helpdesk van de VNG: covid19@vng.nl. 

Garantiefonds 

Momenteel kijkt het kabinet nog naar de uitbreiding van de regels van het garantiefonds om ook kleinere evenementen te compenseren. Tijdens de volgende bijeenkomst zal hier naar verwachting een update over kunnen worden gegeven. 

 Vooruitkijken 

Onder deelnemers is er grote behoefte om meer vooruit te kunnen kijken. Een duidelijke routekaart van het kabinet zou helpen. De status quo lijkt wel helder dus zou dit een mooi moment zijn om nu regels aan te passen, evenementen weer mogelijk te maken en de regels dan ook voor langere tijd gelijk te houden. 

Ben je werkzaam bij een gemeente en wil je er de volgende keer ook (weer) bij zijn? Geef je dan op via info@esi.email. Heb je dit al eerder gedaan, dan krijg je de uitnodiging vanzelf toegestuurd.

Meer nieuws ›