RISKOM: leer werken met een eenvoudige maar grondige risicoanalyse

RISKOM: leer werken met een eenvoudige maar grondige risicoanalyse

Syan Schaap, Event Safety Institute

De risicoanalyse blijft in veel gemeenten en veiligheidsregio’s één van de meest lastige elementen van de voorbereiding op evenementen. De term is bekend voor iedereen, maar wat het doel is en hoe je het doet, blijft discussie opleveren. Wij merken in onze opleidingen en advisering dat er door het hele land zeer uiteenlopend met de risicoanalyse wordt omgegaan; in veel gevallen wordt een risicoanalyse helaas simpelweg niet uitgevoerd.

Tegelijkertijd heerst er in veel regio’s een sterke behoefte om beter in multidisciplinair verband risico’s te analyseren. En terecht. Want zonder gezamenlijke risicoanalyse is de kans groot dat adviezen ‘verkokerd’ tot stand komen per kolom. Met daarbij het gevaar dat er achterliggend uiteenlopende standpunten zijn over de aard en impact van risico’s, zonder dat dit zichtbaar wordt aan de oppervlakte. Ieder heeft zijn eigen interpretatie van een bepaalde doelgroep, een type muziek of een locatie, en vertaalt dit rechtstreeks in voorschriften aan het evenement. Helaas soms met een platte norm zoals “bij dancefeesten 1 beveiliger op 150 bezoekers”.

Een goede risicoanalyse is goud waard. Wat een risicoanalyse namelijk toevoegt aan de beoordeling van het evenement, is dat alle betrokkenen met ieder hun eigen expertise samen op maat beoordelen wat er te verwachten valt op het evenement en welke impact dit kan hebben op de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen (en ook de factor reputatie/ imago kan daarin meewegen!). Door de risicoanalyse samen te doen, breng je een gesprek op gang, wat leidt tot een beter begrip van risico’s. Dit helpt bij het vormen van consensus over de benodigde maatregelen en voorschriften, bij alle betrokken diensten, de gemeente en zelfs de organisator.

ESI heeft recent een workshop over risicoanalyse verzorgd voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Ook hier was er een behoefte aan meer houvast voor de beoordeling van risico’s in multidisciplinair verband. De RISKOM-methode is hier toegepast in een aantal casusbesprekingen over evenementen uit de eigen regio. Deelnemers waren positief over de houvast die het model hen bood en zagen door de oefeningen in wat zij vaak tot op heden nog niet hadden gedaan bij evenementen. Dit is juist het punt; als je niet weet wat je mist, lijk je de risicoanalyse ook niet te missen. Maar door het met elkaar te doen bleek bij deze groep overduidelijk wat de meerwaarde was.

RISKOM is als methodiek eenvoudig en grondig tegelijk. De methode bestaat net als het IRS-model uit drie stappen. De eerste stap is die van inventarisatie. Dit gebeurt aan de hand van vier inhoudelijke thema’s en een checklist van onderwerpen waarover moet worden nagedacht. De thema’s en onderwerpen in het model dwingen de gebruikers om integraal na te denken over risico’s die bij evenementen een rol kunnen spelen. Na de inventarisatie volgt de weging op waarschijnlijkheid en impact. De derde stap is het destilleren van de maatgevende incidentscenario’s die reëel voorzienbaar zijn gezien de resultaten van de vorige twee stappen. Die scenario’s geven aanleiding tot discussie over de benodigde maatregelen in het kader van risicobeheersing en incidentbestrijding. Tenslotte bespreken de deelnemers nog enkele worst case-scenario’s, om daarmee vast te stellen of er voldoende veerkrachtig kan worden opgetreden bij calamiteiten.

RISKOM kan je toepassen op ieder evenement; de intensiteit van de analyse hangt af van de complexiteit van het evenement zelf. Mijn aanbeveling is om de methode eens beter te leren kennen door het volgen van een workshop Risicoanalyse. Dit kan door de workshop op open inschrijving te volgen. Maar nog beter is door een workshop met ESI te organiseren in uw eigen gemeente of regio, zodat we de evenementen kunnen bespreken waar u jaarlijks mee te maken heeft. Als u daarna de stap wilt maken naar het standaard gebruiken van de methodiek bij bijvoorbeeld B- en C-evenementen, kunnen we u de methodiek eenvoudig aanleren. De evenementenregisseur van de gemeente kan hierin de lead nemen, maar het kan ook een keuze zijn om enkele trainers binnen de veiligheidsregio bekend te maken met de methodiek. Deze personen kunnen de risicoanalyse begeleiden en de resultaten verwerken ten behoeve van de advisering en de vergunning die daaruit volgt. Zo zetten we een stap vooruit in het verhogen van de kwaliteit van advisering en vergunningverlening bij evenementen.

De workshop risicoanalyse in open inschrijving vindt plaats op woensdag 10 februari in Utrecht. Deze is interessant om te volgen als u zich nader oriënteert op dit vlak voor uw gemeente of veiligheidsregio. U kunt zich nu inschrijven.

Meer weten? Neem contact op via email of bel ons op 085 – 401 81 22.

Meer nieuws ›