Plenair onderdeel ESI Jaarcongres 2023: De uitdagingen van evenementen in 2023

Plenair onderdeel ESI Jaarcongres 2023: De uitdagingen van evenementen in 2023

Tijdens het ESI jaarcongres op 9 maart 2023 in theater Flint in Amersfoort zullen we naast workshops ook een plenaire programma faciliteren. Komende periode geven we middels interviews met de sprekers meer informatie over dit programma. We introduceren met veel genoegen de eerste plenaire samenstelling van experts die met elkaar in gesprek zullen gaan  over de uitdagingen van evenementen in 2023.

Eric Stuart, directeur bij Gentian Events en voorzitter van de UK Crowd Management Association (UKCMA) en de Global Crowd Management Alliance (GCMA) , Hans Dhondt, eigenaar van GOFORIT, en Frank Wijnveld, directeur van CrowdProfessionals en adviseur van de UEFA, KNVB en diverse stadions en clubs zullen in een panel praten over de uitdagingen die zij zien voor evenementen in 2023. Gezien het internationale gezelschap van het panel zal dit panel in het Engels worden uitgevoerd.

Het thema van het ESI Jaarcongres 2023 is ‘Samenwerken voor veilige evenementen’. Het blijft een uitdaging om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Voor Hans Dhondt betekent een goede samenwerking dat er een goed overleg is tussen overheidsdiensten (lokaal bestuur, politie, brandweer en medische diensten) alsook met de organisator van het evenement. Dit zorgt voor ervoor dat iedereen op dezelfde golflengte zit en voorkomt discussie tijdens het evenement.

Voor Eric Stuart zijn eerlijkheid en vertrouwen enorm belangrijk bij samenwerking. Dit is een uitdaging wanneer bedrijven concurrerende idealen en gewenste resultaten hebben, maar het uiteindelijke eindresultaat zou een veilige evenement moeten zijn voor iedereen.

                          ”Een evenement zonder risico’s bestaat niet, maar het draait wel allemaal om de balans.”

Uitdagingen en kansen in 2023

Eric Stuart voorziet meer uitdagingen, maar ook meer kansen in de toekomst van evenementen. Wereldwijd worden de budgetten steeds krapper en hebben mensen minder geld te besteden door de groeiende kosten. Dit geldt ook voor evenementen organisatoren die niks anders kunnen dan de ticketprijzen te verhogen. Er zal ergens water bij de wijn gedaan moeten worden en Stuart is bang dat dit ten koste van voorheen vrij succesvolle evenementen kan gaan.

Hans beaamt ook dat er kansen zijn in de toekomst van evenementenveiligheid. Hij benoemt de incidenten als op Astroworld en in Seoul als bewijs dat er nog dagelijks werk aan de winkel is. ‘‘Tijdens de coronapandemie heeft de gehele sector een enorm dreun opgelopen waarbij ook veel ervaring verloren is gegaan. Een hoop organisatoren moesten van vooraf aan beginnen.”

Frank Wijnveld voegt toe dat naast de budgettaire uitdagingen en de financiële druk bij bezoekers ook de kennis flow binnen de sector zich zal laten gelden; “Veel ervaring is tijdens Covid vertrokken en de nieuwe actoren moeten eerst vlieguren maken om de bijzonderheden van hun rol en functie te leren kennen. Niet zelden zal dat met fouten gepaard gaan. Daarnaast zal de druk op de personele bezetting leiden tot meer discussies over de noodzaak tot inzet van gecertificeerde beveiligers voor bepaalde taken.”

Er valt nog een hoop te leren én verbeteren in de evenementenwereld. We zullen moeten samenwerken om deze wereld veiliger te maken. Samen met jullie bespreken we graag welke uitdagingen en misschien ook wel oplossingen er zijn.

Meer nieuws ›