No-show personeel: een nieuw scenario voor evenementen 

No-show personeel: een nieuw scenario voor evenementen 

Een blog door Roelf Pot, Senior Adviseur evenementenbeveiliging bij CrowdProfessionals 

Door de tekorten aan personeel op evenementen dreigt een “no show-scenario” van personeel een reëel voorzienbaar risico te worden op evenementen. Wanneer een deel van de voorziene beveiligers en barpersoneel niet komt opdagen, kan dit directe gevolgen hebben voor de veiligheid.  

No show, een lastig onderwerp voor organisatoren. Doorgaans gaat het dan om het niet op komen dagen van (groepen) bezoekers die wel een kaartje hebben gekocht maar om onbekende reden toch niet komen. Dit kan financieel een stevige aderlating zijn, wanneer een organisator een flink deel van zijn omzet uit de baropbrengst haalt.  

No show personeel 

Met ingang van het evenementenseizoen 2022 krijgen organisatoren er nog een uitdaging bij: “No Show Personeel”. Wel toegezegd, gepland zelfs, maar op het moment dat er opgebouwd moet worden blijkt er een tekort aan podiumbouwers, riggers en bedienaars van licht- en geluid-apparatuur. Of barpersoneel. Gezien het aantal vacatures dat de afgelopen weken in/op (sociale) media tegen voorbij is gekomen, lijkt dit inmiddels een reëel scenario. 

Waar ik zelf iets meer zicht op heb, is de beschikbaarheid vanuit de wereld van de evenementen-beveiligers. Beveiligingsbedrijven bestaan doorgaans uit een kern met vaste medewerkers die het hele jaar door op verschillende locaties worden ingezet. Daarnaast maakt een dergelijk bedrijf vaak gebruik van een flexibele schil bestaande uit parttime- of zzp-beveiligers. 

Net als in de horeca en het toerisme hebben deze flexibele medewerkers de afgelopen 2 jaar bijna geen werk gehad door de Covid-maatregelen en zij zijn veelal elders aan de slag gegaan. Met name door aan het werk te gaan als beveiliger covid test-locaties door het hele land. 

Veel branches zijn niet zwaar getroffen door de covid-maatregelen, zoals de bouw, en staan al maanden te springen om meer personeel. Mijn beeld (en niet alleen het mijne) is dat er door deze situatie misschien een tekort aan evenementenbeveiligers zou kunnen ontstaan de komende maanden…. Dit is/was mijn beeld van ca 3 weken geleden. 

Ingewikkelde puzzel 

Uit contacten met meerdere beveiligingsbedrijven begrijp ik dat zij recent door gemeenten en COA-locaties zijn gevraagd om extra personeel te leveren in verband met de komst van duizenden vluchtelingen. Het is een ingewikkelde puzzel geworden bij hen op de afdeling planning. Dit lijkt het tekort voor inzet op evenementen verder op te stuwen. 

Deze ontwikkeling baart mij zorgen. Als de flexibele schil die normaal gesproken voor evenementen kan worden ingezet, niet meer beschikbaar is, hoe gaan we daar dan mee om? Ik heb al een vraag gehad vanuit een gemeente: als 90 % van de geplande beveiligers er wel zijn, is het evenement dan nog wel veilig? Of ligt die grens bij 80%? 

”Bij welk percentage no-show is een evenement nog veilig?”

Risico’s 

Naar mijn mening levert elke afwijking van het aantal ingezette beveiligers een onaanvaardbaar risico op. Immers: het hele veiligheidsplan is gebaseerd op een risicoanalyse met uitgeschreven scenario’s. Aan de hand daarvan volgt een plan met middelen en mensen. Niemand zet dus beveiligers in op taken die er niet toe doen. In die zin is elke afwijking dus meteen een forse vergroting van de risico’s en hoe gaan we daar dan mee om?   

Vooral omdat ik verwacht dat het voor de organisatie en gemeente pas vlak voor opening van het evenement duidelijk zal worden of al het geplande personeel wel op komt dagen.  Daar sta ja dan als organisator of als gemeentelijke toezichthouder op vrijdagavond 18.00 uur. 

Bij onvoldoende barpersoneel liggen irritaties en schermutselingen op de loer. Daarvoor zou je normaal beveiligers inzetten, maar als die er ook te weinig zijn? Politie-inzet is het komende evenementenseizoen schaars, barpersoneel is het hele jaar schaars en beveiligingspersoneel zal dat zeer waarschijnlijk ook zijn.  

Scenario 

Al jaren vraag ik organisatoren, politieadviseurs en vergunningverleners kritisch te kijken naar de taken waarvoor beveiligers worden ingezet op evenementen, maar ik wil nu ook oproepen om “No Show Personeel” als een serieus scenario in het vergunningstraject op te nemen.         

Al was het alleen maar om dilemma’s twee uur voor opening en/of openbare-ordeproblemen te voorkomen als blijkt dat de deuren dicht moeten blijven als er onvoldoende personeel is om alle aanwezigen een veilig en gezellig evenement te bieden.   

In mijn rol als adviseur en toezichthouder zal ik de komende tijd extra waakzaam zijn voor de risico’s op een no-show scenario. Met mijn collega’s neem ik het mee in de planvorming, voorbereiding en uitvoering van de evenementen waar wij voor aan de lat staan. 

Meer nieuws ›