Marathon Madness in Oktober

Marathon Madness in Oktober

Door Rick Mensen

Organisatoren van muziekfestivals hebben zich afgelopen periode nadrukkelijk laten horen over de tot nu toe geldende coronamaatregelen. Over sportevenementen hoor je veel minder. Terwijl juist deze categorie van evenementen dit najaar nog volop op de agenda staat. Kunnen deze grote sportevenementen dit najaar nog wél door gaan?

De grootste evenementen die op de agenda staan dit najaar zijn geen festivals maar sportevenementen. Wie misschien denkt dat sportevenementen afgelopen zomer gewoon doorgang konden vinden, heeft het mis. In de praktijk gold dit slechts voor kleinere sportwedstrijden, voetbalwedstrijden in grote stadions en natuurlijk de Formule 1 in Zandvoort. De grote stadsmarathons waarbij duizenden deelnemers gelijktijdig in de openbare ruimte aanwezig zijn hebben nog helemaal niet plaats kunnen vinden. Of een sportevenement in de openbare ruimte plaats kan vinden, hangt momenteel ook sterk af van de gemeente waarin deze plaatsvindt. Van gemeente tot gemeente zien we verschillen in de interpretatie van de corona maatregelen. Ook verschilt de houding: is er vooral voorzichtigheid of richt men zich op het zoveel mogelijk wel mogelijk maken?

Het doorgaan van de grote hardloopevenementen zal vele duizenden mensen motiveren om in beweging te komen. Het belang van het doorgaan van deze evenementen is dan ook groot. Zeker in deze tijd waarin aandacht voor een gezonde samenleving en vitaliteit een belangrijk onderwerp is. Daarmee is een interessant discussiepunt ontstaan over de gezondheidswinst van sportstimulering enerzijds tegenover de gezondheidsrisico’s met betrekking tot corona anderzijds.

De organisator van de Leiden Marathon schreef eerder al een ludieke brief aan Mark Rutte om aandacht te vragen voor de penibele situatie waar de branche zich in bevindt. Zijn belangrijkste punt is dat een sportwedstrijd wezenlijk anders is dan de evenementen waarover het steeds gaat in persconferenties. Hij geeft op vijf punten aan wat de belangrijkste verschillen zijn. Lees de brief hier.

Deze week meer duidelijkheid

Organisatoren van de grote hardloopevenementen in Nederland gaan een spannende week tegemoet. Niet alleen omdat er meer duidelijkheid is over de geldende coronamaatregelen in oktober; als de hardloopevenementen groen licht krijgen van de overheid is nog maar de vraag of het de organisatoren ook daadwerkelijk lukt om hun marathonevenement te organiseren. Nu de evenementenbranche anderhalf jaar bijna stil heeft gestaan is er in de branche een groot tekort ontstaan aan personeel en materieel. Voor het afzetten van de parcoursen zijn vele honderden verkeersregelaars nodig. Normaliter al een uitdaging, maar nu zijn deze ieder weekend op rij nodig. Dat geldt ook voor beveiligers en personeel dat de op- en afbouw verzorgt, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van de kilometers hekwerk op straat. Ook is er geen afvalverwerker meer die gespecialiseerd is in deze evenementen; ze hebben hun materiaal verkocht en zijn zich gaan richten op andere sectoren.

Uiteindelijk zal de evenementenbranche zich weer oprichten en er weer in volle sterkte staan, de vraag is of dat dit najaar al zal lukken. Ook zijn deelnemers nog terughoudend met inschrijven omdat er nog veel onzekerheid is of de evenementen wel of niet plaats zullen vinden. In geval van de TCS Amsterdam Marathon die normaliter 21.000 deelnemers uit het buitenland trekt, vormen ook de reisbeperkingen een barrière. Inschrijvingen op het laatste moment worden ook niet verwacht, het lopen van een marathon afstand vergt een maandenlange training en voorbereiding. De marathons zijn financieel sterk afhankelijk van de inschrijfgelden van deelnemers, het is maar de vraag of de evenementen rendabel zijn.

Publiek lijkt de bottleneck

In oktober vinden veel meer hardloopevenementen plaats dan normaal. Veel van deze evenementen hebben de datum van hun evenement verplaatst naar het najaar in de hoop dan wel te kunnen organiseren. De NN Marathon Rotterdam vindt bijvoorbeeld normaliter in het voorjaar plaats. De CPC-loop in Den Haag en de Singelloop in Utrecht, waar normaal ook duizenden deelnemers aan meedoen, zijn inmiddels uitgesteld naar volgend jaar. De belangrijkste reden: Onduidelijkheid over de maatregelen en een te korte voorbereidingstijd om nog aan de maatregelen te voldoen wanneer deze bekend worden. De grootste bottleneck zijn niet de maatregelen die gaan gelden voor de deelnemers, maar voor het publiek dat komt kijken. De hardloopevenementen hebben vele kilometers parcours in de openbare ruimte. In deze ruimte hebben ook andere sectoren meer ruimte gekregen, zoals de horeca met uitbreiding van de terrassen.

Medewerkers van veiligheidsregio’s en gemeentes worstelen met het feit dat de maatregelen voor interpretatie open staan. De organisatoren van sportevenementen worden vaak verantwoordelijk gehouden voor alle bezoekers langs het parcours. Daarbij wordt weinig onderscheid gemaakt of dit nu een supporter, bewoner, of een toevallige passant is. Allemaal dienen ze zich aan de maatregelen te houden die gelden voor het evenement zoals bijvoorbeeld het kunnen laten zien van de QR-code in de coronacheck app. Dat zou een enorme opgave zijn die haast onuitvoerbaar blijkt. Gemeente Leiden lijkt de regels op praktische wijze te interpreteren, daar worden publieksvakken ingericht bij te verwachten drukke punten en laat men het verder aan de verantwoordelijkheid van de bezoeker zelf. Een praktische inslag waarmee Leiden de eerste Stadsmarathon is die groen licht heeft van de gemeente. Onlangs volgde ook groen licht voor de marathon in Rotterdam.

Marathon
Illustratie: De TCS Amsterdam Marathon heeft jaarlijks vele duizenden bezoekers langs het parcours. Bron: TCS Amsterdam Marathon

De belangrijkste en grootste stadsmarathons dit najaar in Nederland op een rij:

10 oktober – Leiden Marathon – 10.000 deelnemers*
10 oktober – Eindhoven marathon – 25.000 deelnemers*
17 oktober – TCS Amsterdam Marathon – 45.000 deelnemers*
23 oktober – NN Rotterdam Marathon – 38.000 deelnemers*

*Deelnemersaantallen 2019 over verschillende looponderdelen.

Intensieve samenwerking

Om de geplande marathons en andere grote sportevenementen dit najaar nog mogelijk te maken, zal een zeer intensieve samenwerking nodig zijn tussen de organisator, zijn inhuurpartner, de gemeente en de adviserende diensten. Alleen met een mentaliteit gericht op dingen wél mogelijk maken kunnen we dit jaar nog genieten van die mooie sportevenementen. Samen zullen we moeten kijken naar de risico’s, de mogelijkheden, het plan moeten vormen en ook samen uitvoeren. Als dit ons lukt, kunnen we straks echt de post-corona herstelfase inzetten en weer genieten van mooie en veilige (sport)evenementen.

Overheid geeft duidelijkheid over interpretatie coronaregels

Inmiddels is ook meer duiding gegeven aan hoe de coronaregels te interpreteren. Sportevenementen zoals marathons mogen volgens de Rijksoverheid in delen moeten worden beschouwd. Waar bij de start en finish veel statisch publiek wordt verwacht, moet gewerkt worden met de regels voor evenementen met coronatoegangsbewijzen en dat betekent ook het inrichten van een afsluitbaar terrein waar wordt gecheckt op de QR-codes. De rest van de route kan in principe worden beschouwd als doorstroomevenement, waardoor daar geen coronatoegangsbewijzen nodig zijn. Dit schept de nodige duidelijkheid voor al die sportevenementen die dit najaar nog in de openbare ruimte gaan plaatsvinden!

Meer nieuws ›