Leergang evenementenveiligheid brengt de basis op niveau

Leergang evenementenveiligheid brengt de basis op niveau

Syan Schaap, Event Safety Institute

Bij ESI zijn we best trots op de vele scholingsdagen die we door het hele land mogen verzorgen voor gemeenten, politie en veiligheidsregio’s. Onze leergang evenementenveiligheid biedt inmiddels voor steeds meer regio’s de basis voor professionalisering van de planvorming, advisering en vergunningverlening bij evenementen.

ESI ontwikkelde de leergang evenementenveiligheid op basis van vragen uit verschillende regio’s. Jaarlijks krijgen we uiteenlopende verzoeken uit het hele land om een vorm van bijscholing te verzorgen. Soms een of twee dagen voor een kleine groep, maar steeds vaker wordt er gevraagd om een uitgebreid lesprogramma waarin de belangrijkste onderwerpen op het dossier evenementenveiligheid aan de orde komen.

De leergang evenementenveiligheid van ESI is een tiendaags opleidingsprogramma, gericht op eenieder die betrokken is in het evenementenproces zoals dat is beschreven in de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid (HEV). In de tien afzonderlijke dagen staat telkens een onderwerp centraal: van crowd management tot risicoanalyse en van regie op vergunningverlening tot crisismanagement op evenementen. De leergang sluit volledig aan op de HEV, maar juist ook op regionale afspraken en beleidskeuzes. Ook incidenten op evenementen komen in de leergang aan de orde, zodat hier zoveel mogelijk lering uit getrokken wordt voor de eigen evenementen in de regio. En deelnemers gaan op iedere lesdag met elkaar aan de slag in oefeningen met de eigen beleidskaders en evenementen.

Dat er veel verschillende kanten zitten aan evenementenveiligheid hoeven we bijna geen cursist te vertellen. De meesten doen het werk al meerdere jaren en kunnen zich baseren op een flinke dosis ervaring. Tegelijkertijd blijkt dat er veel ingesleten patronen in het werk zitten, die er niet van de ene op de andere dag uit gaan. Ik vind het zelf altijd geweldig om te horen dat binnen een gemeente of adviserende dienst de discussie op gang is gekomen over hoe het wellicht anders of beter kan, naar aanleiding van wat men heeft geleerd en besproken in de leergang. Vaak horen we ook: onze teamleiders hadden erbij moeten zijn! Onze burgemeesters zouden ook eens een leergang van jullie moeten volgen! Ik zie het als een compliment en tegelijk als een terechte constatering dat het in de hele keten soms beter moet, en dat je dat niet alleen als vergunningverlener kunt bereiken.

Multidisciplinair een leergang volgen heeft in de praktijk nog meer waarde dan vaak vooraf werd gedacht. Gemeenten krijgen op onderwerpen als brandveiligheid, beveiliging en crisismanagement inzichten in de inhoudelijke overwegingen die binnen de adviserende diensten een rol spelen wanneer zij moeten adviseren over een evenement. Maar ook organisatorische en personele factoren die soms meespelen komen aan bod: de adviseur geeft bijvoorbeeld aan dat hij graag meer maatwerkadvies zou geven maar daar niet altijd de tijd voor heeft. De leergang draagt bij aan inzicht in de processen van de ander en bevordert de wederzijdse verstandhouding.

In april rondden we de leergang evenementenveiligheid af in de vijfde veiligheidsregio: Zuid-Limburg. Meer dan 100 verschillende deelnemers volgen (delen van) de leergang, waardoor we in totaal niet minder dan 38 opleidingsdagen mochten verzorgen. Naast onze eigen docenten werkten we met gastdocenten als Roy Johannink en Ferry Goossens van het Trimbos-instituut. We kregen veel enthousiaste reacties en mochten al direct een gemeente komen helpen met een veiligheidsplan voor een groot evenement.

Weet je alles als je de leergang hebt gevolgd? Nee, natuurlijk niet. Alle tien de lesdagen zijn in feite een inleiding op het onderwerp dat die dag wordt behandeld. Voor sommige deelnemers mag dat mogelijk genoeg zijn. Anderen hebben de behoefte om zich nader te verdiepen in een onderwerp als risicoanalyse of crowd management. De leergang vorm een waardevolle basis. Niet alleen voor de benodigde kennis, maar ook voor het spreken van dezelfde taal over evenementenveiligheid.

Meer weten over onze incompany opleidingen? Neem een kijkje op onze incompany pagina: Opleidingen afgestemd op uw organisatie.

Meer nieuws ›