De last van de verantwoordelijkheid bij evenementen

De last van de verantwoordelijkheid bij evenementen

Rik Voogt, Event Safety Institute

Elke dag trekken vrijwilligersorganisaties de conclusie dat met `de huidige regelgeving en vergunningsproblematiek` het organiseren van een groots opgezette evenementen een te zware verantwoordelijkheid voor hen is. Zo´n twee weken geleden werd onder die noemer bericht dat ook het `Oranjecomité Papendrecht niet langer actief` is. De aanleiding voor het bestuur van de vrijwilligersorganisatie om te stoppen was dat met de huidige regelgeving en vergunningsproblematiek het organiseren van een groots opgezet evenement een te zware verantwoordelijkheid geworden is.

Vergunningsproblematiek

Waar het gaat om regelgeving en vergunningsproblematiek rijzen bij mij meteen een aantal vragen. Vaak wordt aangegeven dat regelgeving zou zijn aangescherpt. Niets is minder waar; de regelgeving rondom evenementen bestaat sinds jaar en dag. Niet iedereen weet hoe die in elkaar steekt en  regelgeving wordt soms niet uniform, consistent en adequaat toegepast; dat is het probleem. Vergunningverlening blijft mensenwerk dat maatwerk vraagt. Daarom is het vooral belangrijk de omstandigheden te scheppen waarin iedereen zo goed mogelijk, of nog beter, z’n werk kan doen.

De bestaande wet- en regelgeving bieden daarvoor voldoende ruimte. Als het gaat om aanscherpingen in  de toepassing van bestaande regelgeving dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Die soms ‘plotsklapse’ aanscherping leidt immers vaak tot de ervaren vergunningsproblematiek. En dat laatste kom ik bij behoorlijk wat gemeenten in Nederland tegen.

verantwoordelijkheidDe aanscherping is vrijwel overal gebaseerd op de welbekende te betrachten grotere alertheid in het veiligheidskritische proces van vergunningverlening. De verhoogde aandacht voor de veiligheid bij evenementen leidt er vaak toe dat er meer voorwaarden gesteld worden die een veilig verloop van de activiteit moeten waarborgen. In de praktijk van vergunningverlening betekent dit dat de gemeente als regievoerder op het proces meer en striktere voorschriften en voorwaarden aan de organisator oplegt. Het is niet zozeer moeilijker een vergunning te krijgen; het lastiger om aan alle gestelde voorwaarden te kunnen voldoen.

Instrument evenementenvergunning

Het is een gegeven dat veel gemeenten de evenementenvergunning als instrument beter kunnen benutten. Het uitgangspunt is en blijft dat de evenementenvergunning bij uitstek het instrument is om de veiligheid bij een evenement te waarborgen (zie ook Onderzoeksraad, 2015). Het is wel belangrijk hierbij voor ogen te hebben dat dit instrument voortkomt uit de interactie tussen de aanvrager/organisator en het bevoegd gezag. Het gaat dus om meer dan het papieren procedureverloop. In wezen is zelfs de interactie meer bepalend voor de veiligheid bij een evenement dan de vergunning die er uit voortkomt. Het is zaak de interactie met organisatoren niet enkel uit te leggen als de op overtuiging gerichte discussie over nut en noodzaak van vergunningsvoorwaarden. De interactie biedt namelijk uitgelezen kansen om het deskundigheidsniveau op alle niveaus te verhogen. Dat vraagt investeren in het integrale proces, een duidelijke regie, vergroten van de eigen deskundigheid en het professionaliseren en soms zelfs concreet ondersteunen van organisatoren.

Open deur, maar hoe nu door? Op alle fronten kunnen we u met raad en daad bijstaan.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? U kunt contact met ons opnemen via info@esi.email

 

Meer nieuws ›