Lachgas: een nieuwe uitdaging voor de veiligheid op events?

Lachgas: een nieuwe uitdaging voor de veiligheid op events?

Syan Schaap, Event Safety Institute

Tijdens het komende evenementenseizoen lijkt de verkoop van lachgas een doorbraak te gaan krijgen op evenementen. Organisatoren en gemeenten vragen zich af wat ze met deze ontwikkeling moeten. Welke risico’s zijn te verwachten en hoe kunnen we ermee omgaan?

Sinds 1 juli 2016 vallen ballonnen gevuld met lachgas onder de Warenwet, vanwege een besluit van het Europese Hof. Dit houdt in dat de verkoop en het gebruik niet meer gebonden zijn aan de strikte regels die nog wel golden toen het als geneesmiddel werd behandeld. Lachgas staat ook niet op de lijst van de Opiumwet en is dus geen illegale drug.

Lachgas wordt al enige tijd verkocht op en rond festivals en andere evenementen voor recreatief gebruik. Voor rond de 5 euro koop je een ballon gevuld met lachgas bij een merchandise stand of een frietkar. De verkoper dient zich aan de regels van de Warenwet te houden, maar verkoop en gebruik zijn dit moment legaal.

Wat weten we over de risico’s? Onderzoek heeft tot op heden geen aanwijzingen opgeleverd die duiden op schade voor de gezondheid van gebruikers. Lachgas heeft een lange geschiedenis vanuit de medische wereld als narcosemiddelwaarbij lachgas vermengd met zuurstof de pijnprikkel remt en kalmerend werkt. De gebruiker komt in een sterke roes van 1 tot 5 minuten en kan duizelig of misselijk worden of hoofdpijn krijgen doorge zuurstoftekort. Het kan euforie, maar ook onrust of angst opleveren. Doe je dit in een rustige omgeving waarbij je kunt zitten, dan is er normaal gesproken weinig aan de hand. Maar in een drukke menigte op een festival kan dit anders uitpakken.

Onder experts zijn er dan ook wel degelijk zorgen over het recreatief gebruik van lachgas, en in het bijzonder in de massaliteit van een evenement. In een dichte menigte zal het voor de gebruiker lastig worden om even te gaan zitten om het middel zijn werk te laten doen. Het gevolg kan zijn: struikelen, valpartijen, botsingen en irritaties. Het gebruik van lachgas zou  door andere bezoekers als aanstootgevend kunnen worden ervaren. Bovendien is de drempel om het te combineren met alcohol lager op een festival, wat extra risico geeft.

Wat moeten we hiermee? De gemeente heeft tot taak om te beoordelen of een evenement niet teveel inbreuk maakt op de openbare orde, publieke veiligheid, de publieke gezondheid en het milieu. Vanuit wet- en regelgeving heeft de gemeente geen directe aanleiding om middels een vergunning het gebruik van lachgas te verbieden. Wel kan de gemeente op advies van politie of GHOR middels de evenementenvergunning eisen dat de verkoop wordt begrenst of kan ze hiertoe bepaalde regels te stellen. Denk bijvoorbeeld aan het aanwijzen van (deel)gebieden op het evenement waar niet verkocht mag worden. Dit altijd met als oogmerk het beheersen van de openbare orde en veiligheid op het evenement.

Als organisator van een festival of ander evenement kan je je natuurlijk ook afvragen of je zit te wachten op tal van lachgasverkooppunten op je terrein. Past het bij de sfeer en rust die je wilt bewaren? Hoe reageert je doelgroep erop? Wat kan er misgaan als het inderdaad erg druk is of er al een gespannen sfeer kan heersen? Als organisator ben je natuurlijk altijd zelf in the lead om te bepalen wat je op je terrein wilt hebben en wat niet. Het is in ieder geval verstandig om enige voorzichtigheid te betrachten en dit seizoen goed te observeren hoe de verkoop en het gebruik van lachgas op evenementen verloopt.

Meer weten over de werking van lachgas? Lees de factsheet van het Trimbos-instituut.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@esi.email of bel 085-401 81 22.

Meer nieuws ›