Heropstart evenementen aanstaande 

Heropstart evenementen aanstaande 

Op 19 mei jl. is de tweede stap gezet op weg naar de volledige heropstart van de samenleving en mogelijk zelfs op termijn het volledig loslaten van de basisregels. Nu de besmettingscijfers dalen en het aantal gevaccineerden stijgt, komt stap vier van het openingsplan steeds nadrukkelijker in beeld en kunnen we vooruit kijken naar het organiseren van evenementen. Al dan niet met behulp van toegangstesten. Wat gaat dit betekenen voor evenementen en wat weten we nu? 

 Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19 

Al geruime tijd is het plan van de Rijksoverheid dat middels testen voor toegang meer mogelijk moet worden. De daarvoor benodigde wettelijke basis – de tijdelijke wet testbewijzen COVID-19- die nodig is om het gebruik van testen mogelijk te maken is op 25 mei 2021 behandeld in de in de Eerste Kamer. Zij stemde na een lang debat in met deze wet.  

De wet stelt bepaalde eisen ten aanzien van de testprocedure. Deze regels hebben betrekking op het vaststellen van de identiteit, het type test dat is uitgevoerd en de termijn die tussen het uitvoeren van de test zit en het moment van het bezoek aan het evenement of activiteit. Artikel 58re van het wetsvoorstel stelt overigens een vaccinatiebewijs of een medische verklaring gelijk aan een negatieve testuitslag. 

 Testen voor toegang 

In een brief aan de Kamer geeft Minister De Jonge aan dat wanneer de Kamer instemt met de wet, het vanaf begin juni mogelijk is om toegangstesten breed in te zetten. Voor evenementen zou dit moeten gaan gelden vanaf stap vier, op basis van het openingsplan d.d.17 mei jl., voorzien vanaf 30 juni. En dat het kabinet voor stap 4 en stap 5 overweegt om geplaceerde evenementen toe te staan zonder toepassing van de 1,5 meter maar wel met een beperking op het maximaal aantal aanwezigen. Te weten 50% en respectievelijk 75% van de reguliere capaciteit. 

Daarnaast zal specifiek voor de ongeplaceerde evenementen nog worden besloten of deze eerder mogelijk worden dan de voorziene datum voor stap 5, en zo ja onder welke voorwaarden. Bij de uitwerking van de voorwaarden wordt bekeken hoe verantwoord met een passende bezettingsgraad en de afstandsnorm (wel of geen toepassing van de 1,5 meternorm) kan worden omgegaan. Daarbij zullen ook de uitkomsten van de Fieldlab evenementen worden meegenomen en in een volgende update van de routekaart worden verwerkt. 

 Wat weten we nu? 

Op basis van het nu geldende openingsplan zijn evenementen vanaf 30 juni weer mogelijk. Voor evenementen die zo kunnen worden georganiseerd dat er sprake is van placering en reservering kan het ‘testen voor toegang’ worden ingezet waardoor meer mogelijk is tot wel 75% van de reguliere capaciteit zonder toepassing van de 1,5 meter. Evenementen die wel middels reservering, maar niet geplaceerd kunnen worden georganiseerd is de maximale capaciteit nog onderwerp van gesprek. Daarover zal in een volgende update van de routekaart naar verwachting meer duidelijk worden.  

Ten aanzien van ‘doorstroomevenementen’ heeft het er alle schijn van dat hiervoor de eerder geldende richtlijnen, zoals afstand houden en de hygiënevoorschriften, zullen blijven gelden.  

Meer nieuws ›