“Green is the new black” in festivalland

“Green is the new black” in festivalland

“20% verbetering is eenvoudig haalbaar”

Een blog geschreven door Irmine van der Geest, Event Safety Institute

Het aantal festivals is de afgelopen decennia fors gestegen. Volgens de cijfers van Respons waren er in 1980 nog 150 en in 2013 inmiddels 774 festivals met meer dan 3000 bezoekers, met in totaal maar liefst 21,5 miljoen bezoekers. Ten opzichte van 2012 is er een groei van 9% te zien en dit geldt voor entreeheffende als voor vrij toegankelijke festivals en in alle categorieën. 21,5 miljoen mensen bezochten een festival vorig jaar en dat is meer dan het aantal inwoners van Nederland.

Geweldig dat er zo grootschalig bij elkaar gekomen wordt en dat er zoveel mogelijkheden zijn om te dansen of cultuur te ervaren. Jammer dat naast de vele voordelen van deze groei ook nadelen aan kleven;  het blijkt namelijk een behoorlijke aanslag op het milieu.

Een festival als Lowlands met zo’n 55 duizend bezoekers verbruikte in 2009 ca. 865.000 Kwh stroom, dat is ongeveer het stroomverbruik van 150 huishoudens voor een heel jaar. Grotendeels opgewekt door generatoren die in totaal 120.000 liter diesel en 4.000 liter benzine verbruikten. Daarnaast werd er bijna 500 ton afval gegenereerd. 

Voor een festival is het maatschappelijk verantwoord, marketing technisch interessant, maar ook zeker economisch slim om zich bezig te houden met structurele verduurzaming. Gelukkig horen we steeds meer positieve geluiden op dit front. Al zijn er zeker gevallen die naar greenwash neigen, een  twintig tot dertigtal festivals is hier serieus mee aan de gang.

ID&T’s Mysteryland en Welcome to the Future zijn festivals die zich nu al een aantal jaren blijvend verbeteren en zijn als een van de weinige festivals in Nederland gecertificeerd (de eerste door Julie’s Bicycle en de tweede door  A Greener Festival Award). Daarnaast geeft Mysteryland het goede voorbeeld door het duurzaamheidsrapport openbaar te maken waarmee ze wat mij betreft echt leiderschap toont.

In 2013 organiseerde ik samen met Martijn van Gogh Greener Festival NL1 en 2; een verduurzamingstraject waaraan 18 festivals hebben deelgenomen met als doel van elkaar leren en  gestructureerd verbeteren. Dit hield in input krijgen van experts, elkaar feedback geven en een 0 en 1 meting doen.

Door te gaan meten werd duidelijk wat zinvol was om als eerste aan te pakken. Als festival kun je niet in een keer duurzaam worden, maar is het een richting dat je bent ingeslagen. Ook konden cijfers goed met elkaar vergeleken worden. Zo ontdekte Extrema Outdoor relatief hoog te scoren op energie en is dit als eerste prioriteit op gaan pakken.

De samengevoegde resultaten zijn in het figuur hier naast te zien en verkregen met behulp van de Milieu Barometer.  Hierin worden stadsfestivals en bovenregionale festivals apart van elkaar bekeken.

Green is the new black

Conclusies en aandachtspunten die naar voren kwamen:

  • Vervoer door bezoekers of door zakelijk verkeer door toeleveranciers heeft de grootste milieu impact. Aandacht hiervoor door stimuleren van OV, carpoolen, inzet van bussen en meer lokaal in te kopen kan snel grote verbeteringen opleveren.
  • Energieverbruik heeft een aanzienlijke impact. Energie wordt meestal grotendeels door generatoren opgewekt. Ervaring leert dat hier snel en relatief eenvoudig resultaat te behalen valt door bijvoorbeeld met kleinere generatoren te werken en een betere analyse te doen van de daadwerkelijk benodigde stroom. 
  • Afval is meestal niet de grootste belasting, maar wel het meest in het oog springend. De festivalbeleving hangt sterk samen met hoe goed een festival dit oppakt. Troep op grond trekt meer troep aan. Hier valt bij alle deelnemende festivals veel te verbeteren. Recyclingpercentages zijn nog erg laag.
  • Kennis en ervaringen delen is als zeer stimulerend en belangrijk ervaren.
  • Om echte grote stappen te zetten is het noodzakelijk samen te werken met de verschillende toeleveranciers.
  • Gedragsverandering is niet zomaar te bereiken, maar het helpt om achterliggende modellen te kennen.  
  • Het besparingspotentieel is interessant; festivals kunnen gemiddeld ongeveer 20% van hun milieubelasting besparen.

Deelnemende  festivals zoals Extrema Outdoor, Breda Barst, Indian Summer Festival, Festivaart, Super Kingsday, Beat the Bridge, Bevrijdingsfestival Utrecht, Maasboulevardfeest Schiedam, Metropolis Festival en anderen zijn gemotiveerd hun festivals aan het verduurzamen en laten soms al grote verbeteringen zien. Sommigen zijn nu gecertificeerd door A Greener Festival Award of zijn dit nog van plan.

Wil je meer weten en/ of iets over dit onderwerp willen delen, laat het me weten!

Meer nieuws ›