Gemeenten op zoek naar duidelijkheid over evenementen: ‘beslis eerder wat wel of niet kan’

Gemeenten op zoek naar duidelijkheid over evenementen: ‘beslis eerder wat wel of niet kan’

Op 30 november vond wederom een online VNG-bijeenkomst plaats. Waar de Sinterklaasintochten en de aftrap van het Carnavalsseizoen net achter ons lagen, moeten we alweer naar een nieuwe periode kijken met nieuwe maatregelen. In tijden van wisselende maatregelen en onzekerheid zijn gemeenten opzoek naar duidelijkheid en denken voor over evenementen in 2022.

 Sinterklaasintochten

Sinterklaasintochten waren de afgelopen twee weken volop in de media. Opvallend was dat er veel onduidelijkheid heerste over de regels die van toepassing zouden moeten zijn tijdens deze intochten. In een later stadium, op 13 november, werd expliciet benoemd dat een dergelijk evenement – jeugdevenementen met alleen kinderen en begeleiders –uitgezonderd is van het CTB. Hierdoor werd niet meer de discussie gevoerd of het een doorstroomactiviteit is of niet, maar juridisch is het moeilijk om dicht te timmeren wat een kinderactiviteit is. Daar speelde ook de morele kant nog in mee: kan je het wel maken om een grote groep mensen bij elkaar te brengen terwijl de coronacijfers oplopen? Hierdoor zijn er in verschillende gemeenten organisaties geweest die zelf in een vroeg stadium de stekker van het evenement eruit hebben getrokken. Een gemeente waar de sinterklaasactiviteiten wel doorgang hebben gevonden is Hilversum. Daar zijn allerlei sinterklaasactiviteiten – Drive Thru, Meet&Greets, Slaapkamer van Sinterklaas – geweest die hebben bijgedragen aan de spreiding van bezoekers en ook meer bezoeken hebben opgeleverd. Een van de activiteiten werd echt te druk en is binnen tien minuten afgelast.  Harderwijk moest tijdens de intocht meeschakelen met de ontwikkelingen op de dag zelf. Amersfoort-Noord had een prima verlopen intocht.

Nieuwe regels

Waar tot voor kort zones van een evenement als doorstroomevenement vrij konden blijven van CTB, is dit nu niet meer mogelijk. Vanaf 13 november geldt overal het CTB. Hierdoor is dit type evenement, zoals een dorpsfeest, marathons en kerstbraderieën, moeilijk te organiseren. Deze evenementen kennen vaak een groot oppervlakte en worden niet afgesloten middels hekken. Bij een kerstbraderie zijn de kosten al snel te hoog, terwijl het bij een marathon ook praktisch niet uitvoerbaar is.

Opvallend is dat er veel verschillen zijn tussen gemeenten in de afweging wat er wordt toegestaan. Er is dan vaak weinig begrip vanuit organisatoren waarom buurtgemeentes andere regels lijken te hanteren.

Daarnaast heerst er nog veel onduidelijkheid over sportactiviteiten die de kenmerken van een evenement hebben Wanneer zijn de regels voor sport van toepassing en wanneer de regels voor evenementen? terwijl het in de APV weer anders gedefinieerd wordt. Zo werden voorbeelden als een marathon, een ijsbaan, een fietswedstrijd door meerdere gemeenten, een wedstrijd op de atletiekbaan en schaatsen op natuurijs besproken. Deze voorbeelden roepen veel vragen op.

11e van de 11e

Frank Wijnveld gaf een toelichting op de aanpak van de 11e van de 11e in Den Bosch. Deze carnavalsviering die voornamelijk in de zuidelijke provincies wordt georganiseerd was een van de laatste evenementen voor de ingang van de nieuwe maatregelen op 13 november. Er ontstond in deze periode een (grote) maatschappelijke druk en ook hier werden door gemeenten verschillende afwegingen gemaakt, waardoor de ene gemeente besloot de viering af te gelasten en de buurtgemeenten de viering wel door liet gaan. In Den Bosch is besloten het evenement wel door te laten gaan onder stevige restricties. Carnaval mocht alleen in de afgebakende evenemententerreinen rond de horeca worden gevierd.

Er is gewerkt met kaartverkoop middels een speciaal polsbandje, dat in beperkte oplage enkel in Den Bosch verkrijgbaar was. Deze beperkte oplage is op voorhand berekend door de maximumcapaciteit van de verschillende evenemententerreinen te bepalen en daarbij 70% van de cafécapaciteit binnen op te tellen. Door de polsbandjes enkel in de horeca van Den Bosch te verstrekken, kwamen voornamelijk Bosschenaren naar het evenement.  Deze bezoekers konden op zes verschillende locaties in het centrum de check op het CTB uit laten voeren. Als dit in orde was kregen zij een tweede polsbandje, zodat de CTB niet bij ieder evenemententerrein opnieuw gecontroleerd hoefde te worden.

In totaal zijn er vijftien deelgebieden geweest die als evenemententerrein zijn ingericht. Deze gebieden hadden een centraal aangestuurde entreebeveiliging, waardoor per deelgebied niet de maximumcapaciteit kon worden overschreden. Daarnaast zijn beveiligers ingezet voor de toegangscontrole en de nooduitgangen. Overkoepelend zijn vijf beveiligingssectoren ingericht waarin flexteams vanuit de beveiliging werden ingezet om zo de politie te ontlasten. Ook de medische organisatie werd centraal aangestuurd, naast de twee vaste EHBO-posten waren er vijf sectoren voor de EMS-flexteams.

Net zoals voorgaande jaren konden de bezoekers in drie groepen verdeeld worden: de vroege bezoekers, de dagbezoekers en de late bezoekers. Het was relatief vroeg al rustig en de maximale capaciteit is nooit bereikt. Naast het tellen van bezoekers door de entreebeveiliging werd er gewerkt met een digitaal telsysteem zodat het CMT overzicht hield.

Voor gemeenten is het vaak best lastig om afspraken met de horeca te maken. In Den Bosch is het gelukt om afspraken te maken maar in de meeste steden lukt het niet om meer dan incidenteel samen te werken.

De komende periode

Met de decembermaand zijn ook traditionele evenementen in aantocht. Ook hier zijn zowel bij organisatoren als gemeenten nog veel vraagtekens. In Delft, waar normaal ‘Lichtjesavond’ wordt georganiseerd, hebben ze gekeken om dit evenement om te zetten naar ‘Lichtjesweek’. Door de adviezen en de situatie in de ziekenhuizen in deze regio is besloten dit niet door te laten gaan. Ook de vreugdevuren geven nog een hoop onduidelijkheid. Het is een evenement waarbij het l niet uitvoerbaar is om er een hek omheen te zetten en de bezoekers allemaal op een stoel te zetten.

Meer duidelijkheid voor komende maanden nodig

Amersfoort pleit ervoor om landelijk meer duidelijkheid te krijgen over de komende maanden en roept de VNG op om hiervoor te pleiten bij de Rijksoverheid. Andere aanwezigen sloten zich bij deze oproep aan. ‘Beslis eerder wat er niet kan en geef duidelijkheid’. Diverse veiligheidsregio’s proberen toch met de gemeenten vooruit te kijken over hoe met de onzekerheid om te gaan. Als op korte termijn opeens wel weer dingen mogelijk worden zie je ook dat er grote verschillen ontstaan tussen gemeenten in wat ze mogelijk kunnen maken op korte termijn. In de regio Haaglanden is afgesproken dat evenementen die nu op de kalender staan niet doorgeschoven zullen worden, maar de vraag is of de nieuwe gemeentebesturen zich hieraan committeren. Gemeenten in Oost-Brabant hebben ook met elkaar afgesproken dat de kalender leidend is. Organisatoren vragen soms een alternatieve datum aan voor als het niet kan op de beoogde datum. Maastricht probeert hierin mee te schuiven als dat mogelijk is. Maar let op, je moet wel in de regio blijven afstemmen als jij als gemeente iets met regionale impact wilt doorschuiven.

Vooruitkijken

We verwachten nog lang niet van de maatregelen af te zijn. Zaanstad adviseert organisatoren daar dan toch voor volgend jaar rekening mee te houden, terwijl in Zeeland de reguliere voorbereiding toch wordt opgestart. Delft ziet dat grotere organisatoren een tijdje pas op de plaats gaan maken en geen risico zullen nemen. Personeel is heel moeilijk te krijgen. Horeca zal na afbouw van de steun flinke klappen krijgen. Maatregelen moeten eerder bekend zijn en op langere termijn worden genomen. Behoefte is om dit geluid krachtig via de VNG bij de Rijksoverheid te laten doorklinken.

Op 21 december 2021 zal weer een online VNG –bijeenkomst over Evenementen in Coronatijd plaatsvinden. Wil je hierbij zijn en heb je nog niet bij ons aangemeld, dan kan dat nog altijd via een mail aan info@esi.email. We nodigen gemeenten uit om ervaringen te delen en vragen zich voorafgaand aan de sessie bij ons te melden.

 

 

Meer nieuws ›