Event Safety Institute Jaarcongres 2022

Event Safety Institute Jaarcongres 2022

Het jaarlijkse Event Safety Institute congres nam plaats op 12 april in het congrescentrum in Lumen. Het congres had het thema ‘voordenken over veiligheid’ en stond in het teken van de laatste ontwikkelingen op het gebied van evenementenveiligheid. 

Dit jaar bespraken we tijdens het plenaire programma drie onderwerpen die de afgelopen maanden veel aandacht kregen: demonstraties & ordeverstoringen, het reguleren van drukte in de binnenstad en de toekomst van veilige evenementen. Onder begeleiding van de dagvoorzitter Wouter Jong bespraken een keur aan gerenommeerde sprekers de uitdagingen die deze onderwerpen met zich meebrengen.  

Tijdens het eerste panel ‘spanningen in de samenleving’ sprak de dagvoorzitter met Willem Woelders, Plaatsvervangend Politiechef Landelijke Eenheid en lange tijd nationaal commandant van de SGBO (staf) Corona, Taco Temminck Tuinstra, adviseur van de burgemeester van Amsterdam op het gebied van demonstraties, en Professor Sociale Psychologie Tom Postmes. De pandemie en de ingrijpende maatregelen die genomen werden door de overheid zorgden voor veel spanning in onze samenleving waardoor steeds meer mensen zich genoodzaakt voelden om tegen de maatregelen te demonstreren. Het panel blikte terug op de gevolgen van het invoeren van de avondklok en de rellen die zich daarna voordeden, een zeer drukbezochte Black Lives Matters-demonstratie op de Dam wat resulteerde in uitdagingen met betrekking tot de coronamaatregelen, en de gedragsveranderingen die de pandemie met zich meebracht. Het panel constateerde dat als gevolg van de pandemie er bij demonstraties niet langer sprake is van de ‘bekende’ doelgroepen, maar dat nu de ‘gewone’ burger zich ook wil laten horen. Ook is minder dan voorheen duidelijk wie als organisator van de demonstratie moet worden aangemerkt, met als gevolg dat vooraf niet altijd afspraken kunnen worden gemaakt gericht op het ordelijk verloop.  

Het tweede panel ‘drukte in de openbare ruimte’ sprak over op welke wijze de coronamaatregelen zoals de anderhalvemetersamenleving tot één groot crowd management-vraagstuk hebben geleid. Paul Depla, burgemeester van Breda, sprak in een video over de beproevingen die zijn stad doormaakte tijdens de pandemie. Anouk van Eekelen, manager destination development bij het NBTC en Crowdprofessionals-directeur Frank Wijnveld spraken over de dillema’s die in deze periode ontstonden in de openbare ruimte, maar ook de nieuwe inzichten die dit hebben opgeleverd.  
Voor vele toeristische trekpleisters, zoals bijvoorbeeld de Wallen in Amsterdam, ontstond de noodzaak om bezoekersmanagement toe te passen om te kunnen voldoen aan de strenge en vergaande overheidsmaatregelen gericht op het beheersen van de Coronapandemie.  Samen keken zij vervolgens ook vooruit naar het managen van drukte in de binnenstad, parken en toeristische hotspots in de toekomst. Zij gaven de toehoorders daartoe mee om de opgedane ervaringen en geleerde lessen tijdens de Corona periode ook toe te blijven passen nu het ‘normale’ leven weer haar beloop heeft genomen omdat deze positief kunnen bijdragen aan een prettige verblijfservaring door de bezoeker. 

Het derde en laatste panel ‘heropstarten van de de evenementen’ bestond uit Remko Hermans (evenementenorganisator en bestuurslid Vereniging van Evenementenmakers VVEM), Taco van Luijten (voorzitter sectie evenementen Nederlandse Veiligheidsbranche), Arjan Hof (Hoofd Openbare Orde en Veiligheid gemeente Groningen) en directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord Marie-Louise van Schaijk (landelijk portefeuillehouder evenementen in de raad van directeuren Veiligheidsregio’s) welke samen spraken over wat er nodig is om evenementen weer veilig en verantwoord plaats te laten vinden. Het panel riep de aanwezigen op om actief met elkaar in gesprek te gaan over de veiligheid bij evenementen. De pandemie heeft een aanzienlijke impact gehad op de evenementensector, dit vereist dat meer nog dan voorheen er goed moet worden doorgedacht over de condities waaronder (verantwoord) evenementen kunnen plaatsvinden. Het is van belang om dit in een bredere setting te bespreken dan alleen per individuele gemeente of per evenement.  

De vakspecialisten van het Event Safety Institute, samen met experts uit andere organisaties, verzorgden tijdens het congres drie rondes met workshops. Een divers aanbod aan onderwerpen passeerden daarbij de revue maar altijd met de blik op veiligheid en een praktijkgerichte insteek.  

We sloten de intensieve maar interessante dag af met de sterke verhalen van de eerste Grand Prix Formule 1 in Zandvoort sinds 1985. Voormalig Head of Operations Rob Langenberg nam ons mee naar in de maandenlange intensieve voorbereidingen die voorafgingen aan deze racedagen. Als leidraad voor zijn presentatie gebruikte hij de sleutelwaarden van de organisatie van het F1 evenement: Toegankelijkheid, Gepassioneerd, Innovatief en Spectaculair. Verder sprak hij over de uitdagingen die de toekomst van Formule 1 in Zandvoort met zich meebrengt, zoals de kwetsbaarheid van het gebied, geluidsoverlast en de bereikbaarheid van Zandvoort. Het ideale toekomstbeeld van de Grand Prix Formule 1 in Zandvoort is er een die oranje kleurt met een prominente plek op de GP-kalender. 

 

Het Event Safety Institute bedankt alle deelnemers en sprekers voor de aanwezigheid en bijdrage aan het programma. We zien jullie graag volgend jaar weer terug! 

“Voordenken, als je nadenkt dan ben je te laat.” 

 

 

 

Meer nieuws ›