Evenementen veiliger maken? Benut bestaande kennis!

Evenementen veiliger maken? Benut bestaande kennis!

Evenementen veiliger maken?

Benut bestaande kennis!

Een blog geschreven door Syan Schaap, Event Safety Institute

 

Nederland kent veel organisatoren, producenten, beveiligingsbedrijven en medische dienstverleners met een behoorlijke dosis gezond verstand en veel ervaringskennis. Professionals die prima in staat zijn om een goed en veilig evenement neer te zetten. Gemeenten en hulpdiensten spannen zich ook in om weloverwogen te kunnen bepalen onder welke voorwaarden een evenement veilig kan plaatsvinden. “Maatwerk” is daarbij een veelgehoorde kreet: ieder evenement is anders en iedere gemeente is anders. Absoluut waar, maar er zit ook een andere kant aan deze medaille.

Het is een vaak gehoorde klacht van organisatoren en producenten van evenementen. De voorschriften die de overheid stelt aan veiligheid op evenementen zijn overal anders en zijn ook nog eens sterk afhankelijk van de persoon die erover oordeelt. Tegelijk horen we van gemeenten en betrokken hulpdiensten dat zij de plannen van vergunningaanvragers moeilijk kunnen toetsen, omdat er bijna geen toetsingskader is. Het gevolg hiervan is dat we nogal eens lijken door te schieten in zogenaamd “maatwerk”: bij ieder evenement zijn de uitgangspunten voor veiligheid anders en iedere vergunningaanvraag wordt ook weer op andere maatstaven beoordeeld.

Iedereen die een evenement organiseert wil natuurlijk dat het er veilig is; niemand zal bewust een onveilig evenement willen organiseren. De organisator is zelf doorgaans geen veiligheidsexpert. De partijen die hij inhuurt kunnen met onderbouwde voorstellen komen, maar veiligheid kost geld dat hij doorgaans nergens aan terugverdient. Het is vaak moeilijk vast te stellen hoeveel veiliger of onveiliger het evenement wordt als er bijvoorbeeld meer beveiligers worden ingezet, hoogwaardige LED-schermen voor de publieksinformatie worden opgehangen of de inrichting van het terrein wordt aangepast. Is de extra investering in meer veiligheid dan nodig of niet?

De medewerker vergunningverlening van de gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de juiste veiligheidsvoorschriften te verbinden aan de evenementenvergunning. Een moeilijke opgave, want de behandelend ambtenaar heeft vaak geen specialistische achtergrond, en in veel gevallen gebrek aan tijd om zich goed te verdiepen. Ook de adviserende diensten staan voor uitdagingen. Er bestaat in Nederland bijvoorbeeld geen passende aanpak om te bepalen hoeveel mensen zich veilig kunnen bevinden op een evenement, hoeveel beveiligers er moeten worden ingezet of hoe een terrein veilig kan worden ingericht. Adviseurs zijn vaak zoekende naar houvast in richtlijnen en proberen te leren van hun eigen ervaringen. Deze gang van zaken leidt tot een enorme diversiteit aan beoordelingen en eisen op het gebied van veiligheid. Organisatoren hebben hier veel last van en ook gemeenten zijn er niet bij gebaat.

Op vele punten waarvoor in Nederland geen regels bestaan, zijn er elders wel inzichten beschikbaar die in richtlijnen zijn vertaald. Bijvoorbeeld: de maximale publiekscapaciteit van aan- en afvoerroutes, de verwerkingscapaciteit van toegangspoortjes bij de ingang van een evenement en een veilige ontruimingstijd voor een evenement.

Evenementen veiliger

Het gaat om inzichten die vaak zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en hun nut in de praktijk allang hebben bewezen. Dit geeft reden om er ook in Nederland mee te willen werken, en ze te vertalen naar basisrichtlijnen voor het organiseren van een veilig evenement. Natuurlijk vraagt het organiseren van veilige evenementen daarnaast nog altijd om maatwerk; een belangrijk verschil is dat iedereen zijn maatwerk baseert op dezelfde uitgangspunten. Het kan anders en beter. Evenementenveiligheid zal in Nederland, net als in landen als Engeland, de VS, Duitsland en Canada, meer uit moeten groeien tot een volwaardig vakgebied, dat niet meer te zeer afhankelijk is van persoonlijke inschattingen. Er is dan ook behoefte aan gedeelde uitgangspunten die zijn gebaseerd op bestaande kennis: het vakgebied is toe aan normalisatie.

Heeft u vragen n.a.v. deze blog? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@esi.email

Meer nieuws ›