Workshop ESI Jaarcongres 2023: de toekomst van crowd analyses  

Workshop ESI Jaarcongres 2023: de toekomst van crowd analyses  

Het is aftellen tot het ESI jaarcongres op 9 maart in theater Flint in Amersfoort! Als je bent ingeschreven voor ons congres, ontvang je binnenkort van ons een mail met daarin de vraag je workshopvoorkeuren door te geven. We helpen je een handje door elke workshop in het zonnetje te zetten met een interview. Dit keer: de toekomst van  crowd analyses  

Het Belgische bedrijf CrowdScan zal een workshop verzorgen over de toepassing van innovatieve technologie voor het meten van drukte, publieksdichtheid en crowd flows. Dit gebeurt aan de hand van een casus van een groot internationaal evenement in België, waar het operationeel gebruik van de CrowdScan-technologie werd getest en geëvalueerd. Anton Dierickx van CrowdScan deelt de bevindingen graag in een workshop.

Dichtheid meten

CrowdScan is een jong bedrijf dat een technologie heeft ontwikkeld om de dichtheid van mensenmassa’s te meten.  Ze werken met sensoren die elektromagnetische radiosignalen naar elkaar zenden. De aanwezigheid van mensen tussen de sensoren zorgt voor een signaalverzwakking. Vanuit deze verzwakking leidt CrowdScan af hoeveel mensen zich in de afgebakende zone bevinden. ‘Onze sensoren werken volledig op batterijen, waardoor er geen bekabeling nodig is en we deze snel en efficiënt op een evenement kunnen installeren. Een ander bijkomend voordeel van  deze technologie is de anonimiteit van de data. Want, er wordt geen gebruik gemaakt van camera’s of WIFI signalen. Vanuit de data kan nooit afgeleid worden wie er zich in de afgebakende zone beweegt, enkel dat er zich een bepaald aantal mensen bevinden.’ Dit maakt het gebruik privacyvriendelijk.

In 2019, tijdens de pandemie, deed de stad Gent beroep op CrowdScan om  een realistisch beeld te krijgen van de mensenmassa in enkele drukbezochte straten. Op die manier konden beleidsmakers en ordediensten realtime perfect de drukte inschatten en afzetten tegenover de social distancing regels.  ‘In- en uitstroom van het aantal mensen meten werkte in dit scenario niet. De meeste straten hebben immers geen specifieke in- en uitgangen, zoals bijvoorbeeld winkels dat hebben. En zelfs al je een correct aantal aanwezige shoppers kon tellen, maakte het qua druktebeeld een groot verschil of deze bezoekers zich hoofdzakelijk binnen of buiten de winkels bevonden.’  Steden als Brugge en Antwerpen volgden Gent snel. Op het moment is CrowdScan onder andere druk bezig met het meten van de dichtheid van mensenmassa’s in steden, evenementen, op vliegvelden en op passagiersplatformen van trein- en tramstations.

‘Samen heb je het beste beeld’

‘Onze sensoren tellen niet op zichzelf. We leggen via een algoritme verbanden tussen signaalverzwakkingen en het aantal mensen.’ CrowdScan weet zo hoeveel mensen er op een bepaald moment aanwezig zijn in een afgebakend gebied en kan ook vertellen hoe dicht de mensenmassa is en wanneer deze massa oncomfortabel of zelfs gevaarlijk wordt. Op een groot internationaal evenement in België is CrowdScan getest. Het crowd monitoring team van het evenement gaf bevindingen door aan de commandopost. Deze werden over de data van CrowdScan gelegd. ‘Onze technologie vervangt geen crowd professionals, maar maakt hen het leven wel gemakkelijker. De boodschap: vertrouw niet op het één of het ander, samen heb je het beste beeld’, benadrukt Anton Dierickx.

Het thema van het congres om samen voor veilige evenementen te werken, past bij de visie van Dierickx om niet alléén op technologie te vertrouwen. ‘Gebruik de oren en ogen van professionals om het beeld af te stemmen!’ Samenwerken voor CrowdScan is ook communiceren over limieten van de technologie. Je kunt nooit alles meten. “Wij kunnen bijvoorbeeld niet traceren waar een individu naar toe gaat of hoeveel personen passeren. Samen moet je duidelijk afbakenen wat je wil meten en welk instrument je daarvoor inzet. “

Ben jij benieuwd naar deze innovatie?

De workshop is nuttig voor eenieder die betrokken is bij crowd management van publieksevenementen, openbare manifestaties en andere drukbezochte plaatsen zoals steden, evenementenlocaties en stations. Na de workshop ben je op de hoogte van deze nieuwe, innovatieve tool op het gebied van crowd monitoring!

Meer nieuws ›