Veilig open in coronatijd: ESI adviseerde IJsvermaak Breda

Veilig open in coronatijd: ESI adviseerde IJsvermaak Breda

In het weekend van 11, 12 en 13 februari kon in heel Nederland geschaatst worden. De gemeente Breda schakelde ESI-adviseur Ben Jan van der Klis in om vereniging IJsvermaak te helpen te voldoen aan de coronamaatregelen. Ben Jan blikt terug op zijn ervaringen en prijst de gemeente en de vereniging om hun inzet.

IJsvereniging “IJsvermaak”

IJsvereniging “IJsvermaak” in de wijk Ginneken heeft een lange traditie in Breda. De vereniging bestaat sinds 1885 en heeft op dit moment ongeveer 7000 leden. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat louter bestaat uit vrijwilligers. De vereniging bezit een prachtig stuk land van 4,5 ha aan de Bouvignelaan, dat in de winter onder water wordt gezet om schaatsen mogelijk te maken. In de zomer is het een natuurgebied. Omdat het een ijsbaan en geen vergunningplichtig evenement betreft, mocht deze open onder de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

Gemeentelijke projectgroep “drukte”

Toen begin februari het duidelijk werd dat er kon worden geschaatst, is het bestuur van “IJsvermaak” voor advies op de lijn gekomen bij de gemeente Breda. De vraag was wat er moest worden georganiseerd om het veilig open kunnen gaan van de ijsbaan aan de hand van de huidige coronamaatregelen te realiseren.

Nu bestaat er vanuit de gemeente Breda al enige tijd een projectgroep “drukte”, die kijkt naar alle (voorzienbare) drukke plaatsen in de gemeente Breda in relatie tot corona. In deze projectgroep zijn alle relevante afdelingen van de gemeente betrokken zoals Verkeer, Veiligheid, Wijkmanagement, Toezicht & handhaving, Communicatie, de accountmanagers Horeca, retail en leisure en Parkeerbeheer. Ook zijn externe partners zoals Staatsbosbeheer, Centrummanagement binnenstad, de horeca (KHN afdeling Breda) en de woonboulevard Breda (waaronder de IKEA) aangesloten bij de projectgroep.

Zodoende zijn er korte (communicatie)lijnen en kan er wanneer nodig snel worden geschakeld. De projectgroep staat onder leiding van een projectleider vanuit de afdeling veiligheid van de gemeente. Er is wekelijks (digitaal) overleg met een vaste agenda waarvan notulen met actiepunten wordt gemaakt.

Als extern adviseur op het gebied van crowd management & veiligheid neem ik deel aan deze projectgroep en kan zodoende gevraagd en ongevraagd advies geven aangaande drukte in relatie tot anderhalve meter afstand houden, met daarbij de juiste inzet van (corona)maatregelen.

Vanuit de projectgroep was er aandacht voor schaatslocaties in de gemeente Breda en is de vraag besproken of aanvullende maatregelen nodig waren op de vooraf te verwachte drukke schaatslocaties. De link naar “IJsvermaak” was dan ook snel gemaakt.

Bepalen maximale capaciteit

Na de voorzitter van het bestuur telefonisch te hebben gesproken, hebben we op locatie afgesproken. Zodoende kon ik de locatie bekijken (schouw) en het bestuur adviseren aangaande het nemen van de juiste maatregelen voor de verschillende deelgebieden en het bepalen van de functies van deze deelgebieden. Om ze op de juiste wijze in te richten en de maximale publiekscapaciteit van deze deelgebieden te bepalen met in acht nemen van 1,5 meter afstand. De deelgebieden bestonden uit: de in- en uitgang, het “schaats- ombind- gebied” en de ijsvloer.

Scheiden in- en uitstroom

Om de in- en uitstroom van elkaar te scheiden is met dranghekken een lijn gemaakt waardoor er twee meter breedte was voor de instroom en twee meter breedte voor de uitstroom. Met bebording werd het eenrichtingsverkeer aangeduid voor de leden die kwamen schaatsen (zie foto hiernaast). De gemeente heeft de dranghekken en bebording geleverd.

Handhaving bezoekerscapaciteit

Het bestuur heb ik geadviseerd om het maximaal aantal gelijktijdig aanwezige schaatsers vast te stellen op vierhonderd en te werken met tijdsblokken van twee uur. De ijsbaan ging alleen open voor leden. Het was niet meer mogelijk om lid te worden, om te voorkomen dat een te grote toeloop alsnog tot problemen zou leiden.

Om het maximale aantal schaatsers per tijdsblok te kunnen managen heeft het bestuur een reserveringssysteem (www.supersaas.nl) gebruikt. Dit systeem is door een aantal bestuursleden ingericht.

Het maximale aantal bezoekers van vierhonderd is vastgesteld op basis van de netto vierkante meters binnen het “schaats- ombind gebied”. Deze ruimte was beperkt maar wel voldoende om vierhonderd bezoekers te kunnen verwerken met in acht nemen van 1,5m afstand houden. Er waren banken en vlonders aanwezig om de schaatsen onder te binden (zie foto hiernaast).

Ruimte

De ijsvloer had een netto oppervlakte van 2,5 hectare wat betekent dat elke schaatser 62,5 m2 ter beschikking had. De adviesnorm die de KNSB gebruikt is 25m2 per schaatser. Gelet op het feit dat veel gezinnen en jeugd met elkaar komen schaatsen, was er meer dan voldoende ruimte op de ijsvloer om 1,5m afstand houden mogelijk te maken.

 

Toegangscontrole 

Om de toegangscontrole uit te voeren is er samengewerkt met de horeca in Breda. Deze lijnen waren al kort vanuit de projectgroep “drukte” en het feit dat er al wordt samengewerkt met de horeca die de “Corona hosts” in de binnenstad van Breda leveren op de drukke winkeldagen (wanneer deze is geopend uiteraard). De samenwerking bij IJsvermaak was een “win- win”; horecapersoneel kon werken en het horecapersoneel is bekend met een groot aantal leden van IJsvermaak, wat aanspreken van leden makkelijk(er) maakt. De samenwerking is perfect verlopen en er is geen enkele wanklank geweest in de drie dagen dat IJsvermaak open is geweest.

Om toegang te krijgen tot de ijsbaan moest het desbetreffende lid zijn of haar lidmaatschapskaart 20-21 tonen en de reserveringsemail vanuit het reserveringssysteem voor de juiste datum en het juiste tijdsblok. Er zijn korte wachtrijen geweest, waarbij in de wachtrij ruimte genoeg was om 1,5 meter afstand te houden. We zagen dat de schaatsers redelijk gespreid per tijdsblok kwamen en niet alle vierhonderd tegelijk. Om de spreiding groter te maken in het “schaats- ombind- gebied”, was er de mogelijkheid om een half uur voorafgaand aan het tijdsblok te komen.

EHBO

Helaas zijn er wel de nodige glij- en valpartijen geweest die gepaard gingen met de nodige blauwe plekken en kneuzingen. Hiervoor werden twee EHBO- ers gedurende de openingsuren ingezet, die ervaring hebben met dit soort incidenten. Eén schaatser is helaas met de ambulance afgevoerd na een val op het achterhoofd. Het bestuur pleegt hierop nog de nodige nazorg.

 

Informatie

Om de schaatsers van informatie te voorzien, zijn bij de entree en in het “ombind- gebied” informatieborden geplaatst. Deze bevatten de uitgebreide huisregels. Het bestuur heeft een bewuste afweging gemaakt om geen horeca aan te bieden en de sanitaire voorzieningen gesloten te houden. Zodoende is de prikkel om langer dan twee uur aanwezig te zijn, grotendeels weggenomen.

Ontruimen ijsvloer

Op vrijdag 12 februari is de beslissing genomen om de schaatsers om 17:00 uur van het ijs te halen vanwege de (te) slechte ijskwaliteit. Er waren veel wakken ontstaan, met name op een aantal cruciale doorstroomplekken waar schaatsers langs moesten, en het gevaar ontstond dat schaatsers door het ijs zouden zakken. Deze ontruiming is soepel en zonder enige wanklank uitgevoerd.

Waarde van advisering

Het is mij wederom duidelijk geworden hoe belangrijk het is om goedwillende vrijwilligers, die een evenement willen organiseren met beperkte kennis en ervaring op het gebied van veiligheid en in dit geval ook corona, van advies te voorzien. Hier leren zij veel van en het versterkt het vertrouwen in de organisatie. En last but not least; leuk dat er erg veel waardering vanuit deze organisator (in dit geval het bestuur van IJsvermaak) was voor de advisering en ondersteuning!

Een pluim voor de gemeente Breda, hoe ze de aan pak van drukke plaatsen onder de huidige omstandigheden organiseert en in de afgelopen maanden ondernemers en zoveel anderen ondersteunen.

Gemeenten die naar aanleiding van deze blog vragen hebben en/ of advies willen, kunnen contact met mij opnemen via benjan@esi.email.

 

Meer nieuws ›