Duiding geeft aan dat schenken op buitenevenementen na 00:00u mogelijk is

Duiding geeft aan dat schenken op buitenevenementen na 00:00u mogelijk is

Na de persconferentie over de coronamaatregelen vanaf 25 september ontstond het beeld dat evenementen vanwege de verplichte horecasluiting noodgedwongen ook om 00:00u moeten stoppen. Nadere duiding levert op dat gemeenten wel degelijk buitenevenementen waarop alcohol geschonken wordt kunnen toestaan na 00:00u, mits zij dit goed reguleren.

De persconferentie van dinsdag 14 september leverde in eerste instantie een dubbel beeld op: enerzijds mogen evenementen vanaf 25 september buiten tot na 00:00u blijven doorgaan, zonder eindtijd. Anderzijds bleek dat de horeca nog altijd dicht moeten om 00:00u en dat zou betekenen dat op evenementen dus niet meer geschonken kon worden. Conclusie: evenementen langer open houden leek een dode mus.

Onder voorwaarden mogelijk

Uit nadere duiding die wij kregen van de Rijksoverheid blijkt inmiddels dat het wel degelijk mogelijk is om eten, drinken en ook alcohol te blijven verstrekken op evenementen na 00:00u. Dit is mogelijk door gebruik te maken van de ‘afhaalfunctie’ zoals de TRM dit noemt. Afhalen is toegestaan bij een horecagelegenheid of bij een buitentap, want ook die valt onder dat begrip. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  1. Het afhalen van alcohol voor consumptie buiten een horecagelegenheid is normaal gesproken niet toegestaan op basis van de Alcoholwet. Dit moet dan door de gemeente incidenteel worden toegestaan door middel van een ontheffing art. 35 Alcoholwet.
  2. Het bij je dragen en nuttigen van geopende drank moet zijn toegestaan op de plek waar dit genuttigd wordt. Dit moet worden bezien in het licht van de APV (vaak zijn er in binnensteden alcoholverbodsgebieden of is er een algeheel alcoholverbod). Het kan door een evenemententerrein in te stellen. Voor dit terrein geldt dan een evenementenvergunning waarin is opgenomen dat het schenken (en ook nuttigen) van alcohol in dat aangewezen gebied is toegestaan. Voor de bezoeker moet heel duidelijk kenbaar zijn wanneer hij zich op het evenemententerrein bevindt en wanneer hij dit verlaat.
  3. Voorkomen moet worden dat bezoekers zich langdurig ophouden bij het afhaalpunt. Doel van de regels in de TRM is dat het afhalen niet leidt tot langdurige samenklontering van bezoekers bij een afhaalpunt.

Toepassing in de praktijk

Hoe zou dit in de praktijk vorm kunnen krijgen? Bij een stadsfeest of food truck evenement in de openbare ruimte zou het afhalen na 00:00u kunnen plaatsvinden bij horecaloketten en buitentaps. Is het evenement aan te duiden als doorstroomevenement, dan is het coronatoegangsbewijs niet nodig. Wel is een duidelijke afbakening van het evenemententerrein nodig om alcoholconsumptie te reguleren binnen het gebied. Dit kan onder meer met hekken, als er maar een manier wordt gevonden om de afbakening duidelijk aan te geven. In het geval van een food truck evenement zouden de food truck na 00:00u geen terras meer mogen voeren en alleen een afhaalfunctie kunnen inrichten.

Bij een festival of stadsfeest waar mensen wel langdurig dicht op elkaar staan of dansen, is wel een coronatoegangsbewijs verplicht. Ook hier kan het afhalen gebeuren bij aanwezige horeca en buitentaps. Wel is het dan mogelijk een grotere uitdaging om te voorkomen dat bezoekers langere tijd bij afhaalpunten blijven staan en dat vraagt dan om crowd management. In een dergelijke situatie zullen daarnaast hekken nodig zijn om te voorkomen dat bezoekers zonder coronatoegangsbewijs het evenement betreden.

Conclusie: het kan, mits goed gereguleerd

De afhaalfunctie op basis van de TRM maakt binnen de huidige regels evenementen mogelijk met alcoholconsumptie na 00:00u. Dit vraagt wel om een gedegen aanpak, een combinatie van afhaalpunten met de ontheffing art. 35 Alcoholwet, het mogelijk maken van het nuttigen van alcohol op het evenement (bijv. door het instellen van evenemententerrein) en het nodige crowd management om langdurige samenklontering van bezoekers met name rond de afhaalpunten te voorkomen.

Meer weten? Bel 085-4018122 of mail info@esi.email.

Meer nieuws ›