Dagvoorzitter Wouter Jong: benieuwd naar lessen ESI Jaarcongres 

Dagvoorzitter Wouter Jong: benieuwd naar lessen ESI Jaarcongres 

Op 12 april 2022 vindt het ESI Jaarcongres plaats in congrescentrum Lumen in Zwolle. Zoals altijd staat het congres in het teken van de laatste ontwikkelingen op het gebied van evenementenveiligheid. Nieuw is dat vanaf dit jaar ook de ontwikkelingen rond bezoekersmanagement en druktebeheersing in binnensteden en op toeristische hotspots onder de aandacht komen. We spraken met dagvoorzitter Wouter Jong over zijn verwachtingen.  

Wouter Jong is zelfstandig adviseur op het gebied van crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Op dit moment is hij betrokken bij het coronaonderzoek dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid uitvoert op verzoek van het kabinet. Daarnaast geeft hij les aan de Universiteit Leiden over crisiscommunicatie en de verantwoording na afloop van crises. 

Dit jaar zullen meerdere burgermeesters een sprekersrol vervullen op het congres. Het gezelschap van deze sprekers is Wouter niet onbekend. Wouter heeft lange tijd gewerkt als adviseur crisisbeheersing bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de beroepsvereniging van burgemeesters. In die rol adviseerde hij burgemeesters bij crises door crisiservaringen van collega´s mee te geven. ‘’Dat kon over grote en kleine crises en incidenten gaan. Een aantal keren heb ik die klankbordrol richting burgemeesters ook vervuld bij evenementen, bijvoorbeeld in tijden van extreme hitte of na noodweer. Het was altijd een hele interessante rol omdat je dicht tegen het vuur aan zit. Ik heb wel respect voor de burgemeestersrol; uiteindelijk wijzen toch alle vingers zijn of haar kant op na een incident.’’ Wouter kijkt ernaar uit om burgemeesters Depla en Houben in de setting van het jaarcongres weer te ontmoeten.  

Benieuwd 

Wouter is benieuwd naar de lessen die de evenementensector heeft opgedaan in de afgelopen anderhalf jaar en wat nodig is om evenementen weer veilig en verantwoord plaats te laten vinden. ‘’Het afgelopen jaar is pas echt duidelijk geworden wat voor een enorme industrie de hele evenementensector is geworden. En de professionaliteit van de sector. Zaken die altijd vanzelfsprekend waren bleken dat nu opeens niet meer te zijn. Ik voel wel mee met de festivaldirecteuren die elke keer weer werden uitgedaagd hoe ze met de coronamaatregelen om moesten gaan. Kunnen we weer terug naar hoe het was in 2020 of is ons denken definitief veranderd? Dat vind ik wel interessante thema’s. Daarnaast ben ik natuurlijk net als veel van de bezoekers heel benieuwd naar de ervaringen van Rob Langenberg die ons van binnenuit meeneemt naar de organisatie van de Grand Prix. Dat was, onder alle omstandigheden, toch een enorm uniek event.’’ Naast evenementenveiligheid is Wouter geïnteresseerd in de rol van het Nederlands Bureau voor Toerisme, het NBTC. ‘’Ik kan mij voorstellen dat zij ook een nieuwe balans hebben moeten zoeken tussen zoveel mogelijk toeristen voor Nederland te interesseren en de situatie ook beheersbaar te houden. Dat zijn lastige maar vanuit professioneel opzicht ook interessante thema’s.’’ 

Voordenken over veiligheid  

Het thema van het jaarcongres is dit jaar ‘voordenken over veiligheid’. Voordenken betekent dat je de voorzienbare risico’s beheersbaar maakt en je voorbereidt op kritieke situaties waarbij snel handelen nodig is. Wat dat betreft ziet Wouter het congres ook als een uitgelezen kans om de collectieve denkkracht van openbare orde en evenementen bij elkaar te brengen, om samen te verkennen hoe we ons kunnen voorbereiden op de thema’s die zich in 2022 aandienen. De rol als dagvoorzitter van dit congres is Wouter daarom op het lijf geschreven.  

Meer nieuws ›