Het ultieme feest na 18 jaar: crowd management bij het kampioenschap van Feyenoord

Het ultieme feest na 18 jaar: crowd management bij het kampioenschap van Feyenoord

Syan Schaap, Event Safety Institute

Het zal vrijwel niemand zijn ontgaan dat er op maandag 15 mei een feestje is gevierd in Rotterdam. Voor het eerst in 18 jaar mocht voetbalclub Feyenoord zich kampioen van Nederland noemen. De gemeente Rotterdam organiseerde zelf de huldiging en vroeg daarbij de hulp van het Event Safety Institute en CrowdProfessionals.

Feyenoord boekte dit voetbalseizoen al vroeg goede resultaten in de Eredivisie. De gemeente Rotterdam kon daardoor al tijdig gaan nadenken over de wijze waarop een huldiging kon worden vormgegeven. Ik kreeg het verzoek om aan te schuiven in de projectmeetings en dienstenoverleggen. Tot en met de huldigingsdag op 15 mei vervulde ik een kritische meedenkrol en kon ik op deelonderwerpen expertise toevoegen.

Kampioenschap FeyenoordIn goed overleg met producent Livetime, de politie en vele andere partners is bekeken hoe bij dit evenement de aanpak van safety, security en public order management in goede balans met elkaar konden worden gebracht. Samen hebben we een plan uitgewerkt waarin de Coolsingel zoveel mogelijk benut kon worden als publieksgebied, waarbij te grote druk in het publiek kon worden voorkomen en ook voldoende ruimte voor ontvluchting gewaarborgd zouden zijn. In dit plan werden zowel de ervaringen van het laatste kampioenschap in 1999 alsook de recentere ervaringen met de bekerhuldiging in 2016 meegenomen. Duidelijk voor iedereen was dat we op alles voorbereid moesten zijn.

Frank Wijnveld van CrowdProfessionals maakte de vertaling van het inrichtingsplan naar een crowd management-plan. Bermdrips in het centrumgebied zouden publiek van informatie gaan voorzien over de locaties, toegangen en afsluitingen van vakken. Voor de veiligheid was het van belang dat er voldoende stewards en beveiligers aanwezig waren om het normale verloop van het evenement te begeleiden. Ook was het van belang dat er voldoende ruimte voor de politie zou zijn om veerkrachtig op te kunnen treden in het hele gebied.

Kampioenschap Feyenoord CP-collega Janno Brinkhuis stelde met de gemeente, de politie en de openbaar vervoersbedrijven een overall mobiliteitsplan op. De plannen op het gebied van verkeer, openbaar vervoer, crowd management, beveiliging, inzet van hulpverlening en ontruiming hadden in potentie allemaal invloed op elkaar en moesten derhalve goed op elkaar worden afgestemd.

Na de verloren wedstrijd tegen Excelsior op 7 mei konden er nog een aantal lessen worden getrokken. Dit heeft onder meer geleid tot de keuzes om samen met ondernemers meer evenementlocaties met kaartverkoop te creëren en om een alcoholverbod in de stad in te stellen. Tijdens de kampioenswedstrijd op zondag 14 mei was de situatie beheersbaar. De uitslag van de wedstrijd hielp natuurlijk ook! Het was een groot feest voor velen.

De huldiging was vervolgens op maandag. Frank en ik schoven aan in het Gemeentelijk Actiecentrum (GAC) om met alle veiligheidspartners het verloop te monitoren en diverse maatregelen aan te sturen. De lijnen naar de politiestaf waren kort.

Even na 8:30u gingen de vakken open en kon de instroom op gang komen. Voor alle publieksvakken werd gemonitord wanneer ze vol waren, zodat deze tijdig konden worden gesloten. Vanuit het GAC werden de bermdrips in de stad bediend, om steeds actuele informatie en een handelingsperspectief te geven aan bezoekers die op zoek waren naar een ingang. Via de website, sociale media en persberichten werd ook het aanreizende publiek geïnformeerd over de actuele stand van zaken in de stad.

Kampioenschap FeyenoordDe beelden van de huldiging maken duidelijk dat velen een onvergetelijke dag hebben gehad op maandag 15 mei in Rotterdam. Met het elftal, met Lee Towers, met Peter Houtman en natuurlijk ook met de burgemeester. Rotterdam heeft zich van zijn beste kant laten zien en wij zijn ook trots op de bijdrage die wij hieraan hebben mogen leveren.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons door een e-mail te sturen naar info@esi.email.

Meer nieuws ›