Brabantse Themadag Evenementenveiligheid: jaarlijks onderonsje voor 300 bezoekers

Brabantse Themadag Evenementenveiligheid: jaarlijks onderonsje voor 300 bezoekers

Een blog van Syan Schaap, Event Safety Institute

Het Koning Willem II stadion in Tilburg was dinsdag 26 november de plaats waar medewerkers van gemeenten, adviserende diensten, evenementenorganisaties en andere netwerkpartners samenkwamen voor de Brabantse Themadag Evenementenveiligheid. Een jaarlijks onderonsje voor inmiddels ruim 300 professionals, georganiseerd door Kees Arts en Daan van Eeden, de evenementencoördinatoren van de drie Brabantse veiligheidsregio’s. Als dagvoorzitter had ik het voorrecht deze dag te begeleiden. In deze blog deel ik een aantal zaken die ook voor andere gemeenten en veiligheidsregio’s relevant zijn.

Het aanbod van evenementen groeit in Noord-Brabant nog steeds. Zo had de provincie in 2018 maar liefst 219 een- of meerdaagse muziekfestivals en steeg het aanbod kunst- en cultuurfestivals in 2018 met 20% ten opzichte van 2017.

Maar dat stijgende aantal evenementen roept ook vragen, dilemma’s en discussiepunten op. Tijdens de themadag behandelden diverse sprekers onder meer: hoe komt de gemeente goed in haar regierol? Wat kunnen gemeenten en adviserende diensten doen om incidenten zoals ‘Haaksbergen’ en ‘Scheveningen’ te voorkomen? Deze discussie werd gevoerd met een panel, naar aanleiding van een presentatie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de resultaten van de evaluatie van het vliegvuur op Scheveningen. Vanuit de brandweer kwam het signaal dat folders en checklists niet altijd voldoende zijn; wanneer de risico’s complex zijn is een expertbeoordeling nodig. Een punt van aandacht voor de vergunningverleners is dat zij de afweging om een evenement wel of niet toe te staan, goed inhoudelijk moeten duiden aan de burgemeester. Dit geldt ook voor de adviseurs: hoe onderbouwen zij hun advies en leggen zij uit welk scenario er kan ontstaan? Afwegingen tussen openbare orde en (fysieke) veiligheid moeten bij evenementen nogal eens worden gemaakt, maar dit moet dan wel gebeuren op basis van voldoende kennis en inzicht.

Een ander voornaam onderwerp op de themadag was de aanpak van drugs in Noord-Brabant. Dit gaat veel breder dan evenementen; politiechef Wilbert Paulissen liet een confronterend filmpje zien, waaruit duidelijk werd hoe onder- en bovenwereld met elkaar zijn verbonden in dynamische, internationale netwerken. Hij deed een klemmende oproep om het gebruik van drugs vooral niet te normaliseren. Bezoekers, organisatoren en burgemeesters moeten zich er meer van bewust worden wat zij ondermijning van de samenleving in stand houden wanneer zij liberaal omgaan met drugsgebruik.

Deelnemers aan de themadag konden in de middag verschillende workshops volgen, met thema’s variërend van vuurwerk tot extreem geweld. Ter afsluiting van de dag werd een groepje studenten van de nieuwe minor ‘Crowd Safety’ van de Breda University of Applied Sciences gevraagd hun ervaringen met de deelnemers te delen. Zij gaven aan dat bovenal was opgevallen hoe cruciaal een goede samenwerking is tussen alle partijen betrokken bij evenementen.

Wellicht organiseert uw veiligheidsregio ook netwerk- of themadagen over evenementenveiligheid. ESI staat u graag bij met een dagvoorzitterschap of door het verzorgen van inhoudelijke presentaties. Mail of bel ons gerust voor meer informatie.

Meer nieuws ›