Bezoeker evenement slechts als passieve consument van veiligheid? 

Bezoeker evenement slechts als passieve consument van veiligheid? 

Een oproep door Harold Salomons (Event Safety Institute & CrowdProfessionals) om actief mee te denken en kennis te delen!  

Na het verkrijgen van een evenementenvergunning ontstaan voor de vergunninghouder c.q. organisator een aantal verantwoordelijkheden, zoals bijvoorbeeld het nakomen van eventuele voorwaarden uit deze vergunning en het navolgen van de Arbowet. Misschien wel de belangrijkste verantwoordelijkheid betreft echter dat de organisator alles doet wat redelijkerwijs van deze kan worden verwacht om een veilig evenement te organiseren.  

Uit het veiligheidsplan volgt dan ook de inzet van mensen, middelen en maatregelen om de risico’s die het evenement met zich meebrengt op te lossen of zoveel mogelijk te verkleinen. Waar een vergunninghouder in de basis ‘de eigen broek ophoudt’ kan deze in geval van het optreden van een crisis rekenen op de ondersteuning vanuit een groot aantal veiligheidspartners zoals de Veiligheidsregio, Nationale Politie en Gemeente.  

Vanuit mijn eigen jarenlange betrokkenheid bij evenementen zowel vanuit mijn functie bij de Nationale Politie en tegenwoordig als senior adviseur bij het Event Safety Institute & CrowdProfessionals valt het mij daarbij telkenmale op dat de betrokkenheid van de bezoeker zelf in relatie tot de veiligheid op het evenement zo onderbelicht blijft. Is die rol echt alleen die van passieve consument van de geboden veiligheid of kunnen we deze bezoeker meer betrekken in het veiligheidsconcept en levert dat vervolgens dan een veiliger eindresultaat op?  

Deze vraag vormt de kern van mijn Thesisonderzoek in het kader van de opleiding Crowd Safety & Risk Analysis aan de Universiteit van Manchester. Ik ben daarvoor op zoek naar ervaringen, best-practices en ook vooral de mening van evenementenprofessionals in relatie tot het betrekken van bezoekers in veiligheidsconcepten. Heb je mooie voorbeelden of een goed idee? Graag reactie naar harold@esi.email 

Straatbeeld kermis

Meer nieuws ›