De bestuurbare binnenstad, crowd management in het “nieuwe normaal”

De bestuurbare binnenstad, crowd management in het “nieuwe normaal”

De anderhalvemetersamenleving als gevolg van de coronacrisis wordt nu feitelijk één groot crowd management-vraagstuk, zoveel is ons inmiddels wel duidelijk. Wat is er nodig om klaar te zijn voor de anderhalvemetersamenleving en hoe kunt u ermee aan de slag gaan? 

De mediaberichten volgen elkaar in rap tempo op. Ondernemers en instellingen die weer open willen, hebben allemaal een aanpak nodig die waarborgt dat het “nieuwe normaal” wordt gerespecteerd. Gemeenten komen nu in een regierol. Niet alleen omdat de aanpak binnen de gemeente op elkaar moet worden afgestemd, maar ook omdat de uitdagingen zeker ook de openbare ruimte betreffen. Nu het steeds drukker op straat wordt, begint het initiëren van een gemeenschappelijke aanpak steeds urgenter te worden.

Evenementenaanpak 

ESI en CrowdProfessionals staan een gefaseerde aanpak van de bestuurbare binnenstad voor. De eerste fase van uw aanpak is een echte evenementenaanpak. Inzichten, technieken en werkwijzen die al vaker worden gebruikt bij evenementen en festivals, komen nu zeer van pas in het uitwerken van de aanpak van het “nieuwe normaal” op lokaal niveau. Denk onder meer aan capaciteitsanalyses op grond van de anderhalvemeternorm, aangepaste inrichting en compartimentering van straten en gebieden, communicatie naar bezoekers middels signage en apps, inzet van extra personeel zoals city hosts om mensen te helpen de maatregelen te begrijpen en zich ernaar te gedragen.  

In deze fase zijn er verschillende mogelijkheden. Ondernemers die voor hun eigen zaak de capaciteit moeten vaststellen kunnen de gratis e-learning “Crowd management in de 1,5 metersamenleving van ESI volgen en daarmee analyseren wat er in hun eigen pand kan. Dit kunnen zij aan de gemeente doorgeven, met een eigen plan over hoe ze dit wensen te gaan beheersen.  Zo ontstaat per gebied zicht op toelaatbare capaciteit van binnen- en buitenruimte. 

Daarop kan voor een heel gebied aan de hand van een capaciteitsanalyse worden beoordeeld wat er kan worden toegelaten, waar eventueel eenrichting nodig is, waar eventuele wachtrijen kunnen ontstaan en waar deze een plek kunnen krijgen. Welke extra maatregelen zoals signage en city hosts nodig zijn om dit beheersbaar te houden. Parallel is er ook een bestuurlijk proces waarin gezorgd wordt dat de tijdelijke maatregelen mogelijk worden, maar ook geregeld kan worden dat bijvoorbeeld openingstijden verruimd worden (lees: spreiding van bezoek) en terrassen tijdelijk vergund worden op plaatsen waar dat normaal niet zou gebeuren om ondernemers te helpen.  Deze eerste fase kan voor enkele maanden gelden, maar een hoge inzet van mensen, middelen en maatregelen is niet op lange termijn houdbaar en ongewenst. Het vraagt immers een stevige extra inspanning en veel afwijkingen van het gebruik zoals mensen dat normaal zouden wensen te doen. Deze fase helpt wel om het bewustzijn op weg naar het nieuwe normaal te verhogen.

Techniek en innovatie 

De tweede fase, die gelijk met Fase 1 opgestart moet worden, is die van techniek en innovatie. In deze fase wordt onderzocht hoe techniek en innovatie kunnen helpen om de tijdelijke inzet vanuit fase 1 (de evenementenaanpak) om te zetten naar een meer duurzame aanpak. Aan binnenstadcameras kan bijvoorbeeld telsoftware worden gekoppeld en middels apps en borden of stoplichten kunnen mensen worden geïnformeerd over de drukte en de mogelijkheden om het gebied te bezoeken. Systemen kunnen verbonden worden zodat de stad steeds meer zelfregulerend wordt. Zo wordt het voor burgers ook steeds “normaler” om rekening te houden met de beperkingen die aangeboden worden vanuit nieuwe informatiekanalen en daarop het gedrag aan te passen. Lokale techpartners kunnen worden betrokken en goed werkende technieken kunnen tussen gemeenten onderling worden uitgewisseld.  


Voorbeeld van nieuwe technologie: Argaleo komt met een app waarmee op basis van de 1,5 meternorm de capaciteit van gebieden kunnen worden bekeken.

Design en communicatie 

Door vanaf dag 1 design te gebruiken om een stadsidentiteit en een gezamenlijk “merk” te creëren in de strijd tegen corona, worden bewoners, ondernemers en bezoekers aan de stad betrokken bij de aanpak. Communicatie moet gezamenlijkheid uitstralen (“Bewoners en ondernemers van de binnenstad bedanken u voor uw bezoek én het feit dat u zich weer aangepast hebt en afstand in acht heeft genomen”) zodat verder gewerkt wordt aan breed commitment en acceptatie. Gedurende de looptijd schuiven we gezamenlijk op naar het “nieuwe normaal”! 

In deze laatste fase vindt de sociale acceptatie plaats en zal wellicht op bepaalde punten een structurele gedragsverandering ontstaan. Lokale bestuurders hebben in deze fase een boegbeeldfunctie naar hun burgers.

De legacy 

Het mooie is dat uiteindelijk de gereguleerde stad ook zorgt dat, zodra de maatschappij weer helemaal open kan, de aangebrachte functionaliteiten kunnen blijven functioneren op dagen als Koningsdag en Carnaval. Zo dragen we op langere termijn ook bij aan betere bestuurbaarheid van (binnen)stadsevenementen!

ESI helpt gemeenten op weg 

Gemeenten kunnen bij ESI en CrowdProfessionals terecht om hen te helpen deze aanpassing vorm te geven. Dit bespreken we inmiddels met de gemeente Eindhoven en enkele andere gemeenten; we hopen binnenkort meerdere samenwerkingen te bevestigen. Wij kunnen inzet leveren van een projectleider voor het hele project van omvorming, maar ook leveren wij een crowd managementadviseur voor de eventfase. Onze adviseur zal in deze eerste fase gedurende enkele weken of maanden gericht inzetten op de analyse van de binnenstad en het uitwerken van het crowd management met de benodigde inzet van mensen, middelen en maatregelen.

Snelle transitie 

Terwijl wij gemeenten helpen, kunnen wij ook zorgen dat nieuwe initiatieven, succesvolle werkwijzen en nuttige technieken actief worden gedeeld tussen gemeenten. Zo dragen wij met elkaar bij aan een snelle transitie naar een 1,5 metersamenleving in Nederlandse steden en dorpen. De komende weken zal lokaal de regie op de transitie naar de anderhalvemetersamenleving concreet gestalte moeten krijgen, dus maak u er klaar voor. 

Meer nieuws ›