1.000.000 abonnees

1.000.000 abonnees

Een gastblog van Pieter Driessen, senior vergunningverlener bij gemeente Venray.

Een miljoen abonnees, ongelooflijk! Dat gaan we vieren op 4 en 5 maart. Als jullie allemaal à la het glazen huis hier voor het raam willen komen: dat mag! Schoutenstraatje 13 in Venray, jullie zijn allemaal welkom!

Op 18 januari verscheen op Youtube een filmpje op het kanaal van Youtuber Dylan Haegens. Dylan bedankte ruim 1 miljoen abonnees voor het volgen van zijn kanaal en kondigde een 24-uurs livestream aan om de mijlpaal van 1 miljoen abonnees te vieren. Hij riep zijn volgers op om tijdens de livestream op locatie te komen kijken. Zich van geen kwaad bewust had hij de gemeente hier niet in gekend.
Televisie is passé. Lineaire programmering, waarbij zenders tegen maandelijkse betaling bepalen wanneer luide reclameblokken onderbroken worden voor fragmenten van programma’s is hopeloos ouderwets en sterft uit.

Het nieuwe kijken is: kijken wat we willen, wanneer we willen. Zonder reclame. En we willen daar graag voor betalen. Youtube, ooit een verlieslijdend concern dat werd overgenomen door Google, is hot. Alles is op Youtube te vinden. In deze digitale tijd is er haast geen mens meer zonder digitale camera en/of smartphone. Het maken en bewerken van filmpjes is voor iedereen bereikbaar geworden. Creatief talent is zichtbaarder dan ooit tevoren.

Dylan, zijn vriendin Marit en het hele team dat achter dit duo zit: jong, creatief multitalent. Met de filmpjes richten Dylan en Marit zich op kinderen tot ongeveer 14 jaar. Ze verdienen er hun brood mee. Heel normaal anno 2017. Naast Dylan en Marit zijn er tal van andere Youtubers in Nederland, de nieuwe categorie BN’ers. Het begint overal klein, maar sommige kanalen zijn succesvol. Zo heeft de zoon van Marianne Schuurmans (de burgemeester van gemeente Lingewaard) onder het pseudoniem “The Shermanator” ook een Youtubekanaal met 148.000+ (!!) volgers.

Als senior bij het team vergunningen bij gemeente Venray nam ik in privétijd kennis van het filmpje. Dit betekent onverwacht een nieuw evenement op korte termijn. Niet oneerbiedig bedoeld, maar gelegen kwam het niet. Carnaval, zeer groots in Limburg, bezorgde meer dan genoeg drukte op vergunningengebied.

Op 19 januari, een dag na de aankondiging van Dylan, volgde een trainingsdag evenementenveiligheid met (oud)collega’s van gemeenten uit Gelderland-Midden. Syan Schaap zou ons die dag alles gaan vertellen over het versterken van kennis, inzicht en samenwerking in evenementenveiligheid. Hierbij deelde ik deze casus bij mijn collega’s uit de andere regio.

De belangrijkste kanttekeningen uit de risicoanalyse:

  • Een oproep aan een miljoen abonnees. Wat komt er op Venray af op 4 en 5 maart? Honderden, duizenden of tienduizenden mensen? De term “project X” viel al snel.
  • Het straatje waarin het plaats zou vinden is erg smal. Hoe krijgen we het geregeld dat daar een grote groep kwetsbare bezoekers op een veilige manier kan staan?
  • Wat te doen in geval van een calamiteit op de locatie?
  • Willen we deze activiteit überhaupt toestaan of moeten we dit door alle onzekerheden tegen gaan houden?

Op vrijdag 20 januari heb ik contact opgenomen met Dylan en Marit. Als gemeente (en als hulpdiensten) maakten we ons zorgen over de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. We willen daarom graag een gesprek.

Op donderdag 26 januari volgde een eerste overleg met Dylan en Marit. Ze blijken zelf regelmatig ‘meet & greets’ te organiseren. Hun ervaring is dat het niet met duizenden tegelijkertijd stormloopt. Wel hadden ze al contact met een beveiligingsbedrijf gelegd om de boel mede in goede banen te leiden. Immers tientallen tot honderden bezoekers gelijktijdig zijn ook voldoende om een chaos te veroorzaken. Als de gemeente het initiatief niet goed zou keuren, begrepen ze het en hadden ze een alternatief achter de hand, zo luidde hun reactie. Dat alternatief is uitzenden vanuit een ‘geheime locatie’, zodat geen publiek zou komen.

Ze informeerden mij tevens dat de ondernemersvereniging aan zou haken op dit evenement. Deze zou zelf vijf bekende Youtubers (met 500.000+ abonnees) in willen huren voor een meet & greet op twee locaties in Venray. Verspreid over 4 en 5 maart. Een anders zo slechte koopzondag zou op deze manier nieuw leven ingeblazen kunnen worden.

Op dinsdag 31 januari volgde een multidisciplinair overleg, met de brandweer, politie, GHOR, ondernemersvereniging en Dylan en Marit. Tijdens het overleg werd al pratende duidelijk, mede op basis van de ervaringen van Dylan en Marit met hun publiek, dat we niet hoefden te verwachten dat er 10.000 kinderen en ouders op de stoep zouden staan. Een constant bezoekersaantal van tussen de 50 en 200 gelijktijdig aanwezige bezoekers zou meer in de rede liggen. Het zou daarbij geen meet & greet worden bij Dylan en Marit, dus kinderen konden geen foto of handtekening komen vragen. Alleen kijken! Via Youtube was het allemaal een stuk beter te volgen dan vanuit buiten, kijkend door de etalage. We stelden allemaal onze verwachtingen bij en maakten een afspraak: maak een veiligheidsplan samen met het beveiligingsbedrijf waarin je uiteenzet hoe je op de locatie de publieksstromen (kwetsbaar, jonge kinderen en soms opdringerige ouders) op een veilige manier kunt begeleiden. En wat te doen als er onverwacht toch een grotere toestroom is? Over veiligheid valt niet te onderhandelen. Maar laten we op een positieve manier kijken naar hoe we dit veilig kunnen laten plaatsvinden. Politie, brandweer en GHOR dachten constructief mee, in mogelijkheden.

1.000.000 abonnees! Het kantoortje.

 

 

 

 

 

 

De locatie, het kantoortje van Dylan en Marit in het Schoutenstraatje te Venray

 

Op maandag 6 februari volgde in dezelfde setting een overleg, dit keer met het beveiligingsbedrijf erbij. Men had een plan uitgedacht waarbij het straatje werd afgezet met bouwhekken. Aan weerszijden zou beveiliging ingezet worden die de hekken dicht zouden zetten op het moment dat de aanloop te groot zou worden. Pakweg tweehonderd bezoekers zou best gelijktijdig aanwezig kunnen zijn. Zouden dit er meer worden dan hadden ze moeten wachten buiten de hekken in de aangrenzende (bredere) straten.

Alle partijen waren het eens: het zou druk kunnen worden, maar met deze beheersmaatregelen en gelet op het type publiek (jonge kinderen met ouders) zou een ‘project x’, met grote aantallen rellende jeugd zeer onwaarschijnlijk zijn.

Later die week werd de aanvraag ingediend met het veiligheidsplan, daarnaast volgde de tweede aanvraag vanuit de ondernemersvereniging die de meet & greets wilden organiseren op zaterdag en zondag op twee andere locaties. Het publiek zou daarmee verspreid zijn over het hele centrum van Venray. Voor de meet & greets waren twee geschikte panden uitgezocht aan een groot plein waar middels dranghekken een lange rij plaats kon nemen. Er zou beveiliging worden ingezet die zouden toezien op een ordelijk verloop van de meet & greets. Er volgden enkele mails, adviezen over voorschriften in de vergunning en op vrijdag 24 februari verleende ik als sluitstuk van het traject twee evenementenvergunningen voor het weekend van 4 en 5 maart – met daarin de afspraken en voorschriften voor een veilig verloop van het evenement.

Op 4 en 5 maart, het weekend na carnaval, bleek Venray een populaire bestemming. Kinderen kwamen soms met het openbaar vervoer van de andere kant van Nederland om een paar uur in Venray te kunnen zijn. Het was zeer druk in het winkelcentrum. Opvallend veel kinderen in opperbeste stemming. Kinderen zagen hun kans om op de foto te kunnen met enkele Youtube-sterren en om een blik op te vangen van Dylan, Marit en hun team. Bij de meet & greets, gehouden o.a. in het pand van Rabobank, ontstond al gauw een lange rij. Ouders keken vanaf terrasjes naar hun kroost.

1.000.000 abonnees!

In het straatje waar de live-uitzending plaatsvond, was het druk maar begaanbaar. De straat werd met geblindeerde bouwhekken in de lengte opgesplitst. Aan de ene kant kon winkelend publiek bij de panden komen aan de overzijde van de straat, aan de andere kant konden kinderen bij Dylan en Marit voor het raam staan. Voor een indruk ter plaatse, zie het filmpje van het Jeugdjournaal.

Op geen moment heeft de beveiliging de straat volledig af hoeven te zetten. De sfeer was positief. Geen opstootjes, iedereen hield zich netjes aan de wachtrij, en hoewel elk kind maar ongeveer 10 seconden had voor een foto en een omhelzing, was dit voldoende om elk kind blij te maken. De lokale fotograaf (tevens bestuurslid ondernemersvereniging c.q. aanvrager van de vergunning) maakte kosteloos foto’s van elke meet & greet en zette deze online. Winkels en horeca hadden het er druk mee. Immers de ouders moesten zich ook enkele uren vermaken. Zelfs in de late uurtjes laat op de avond, in de regen en kou, bleef er wat publiek staan bij de livestream. De Youtubers zelf werden allen opgehaald door de beveiliging en naar de locatie begeleid. Zij waren vol lof over de professionele benadering van de hele organisatie.

Conclusie: scenariogerichte voorbereiding werkte
Het bleek dat gemeente en veiligheidsdiensten gezamenlijk een goede risicoinventarisatie hebben gemaakt na hierover openlijk met de initiatiefnemers in gesprek te zijn gegaan. Politie, brandweer en GHOR hebben adequate veiligheidsmaatregelen geadviseerd. Het beveiligingsbedrijf heeft ook deskundigheid en professionaliteit getoond en goed meegedacht.

Overwegingen in de zaak van het evenement van Dylan Haegens in Venray:

  • Er is sprake van een jong publiek (tot 14 jaar). Hoewel dit een kwetsbare doelgroep is, is dit geen doelgroep die zorgt voor rellen – maar waarvoor wel serieuze veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden om het voor hen zelf veilig te laten verlopen.
  • Het is lastig in te schatten hoeveel bezoekers zullen verschijnen, maar in de scenarioanalyse en de daarop geënte maatregelen kan daar rekening mee gehouden worden. Een model waarbij flexibel omgegaan kan worden met maatregelen afhankelijk van het bezoekersaantal (primair de zorg van de organisator) is van belang. In het geval van Venray heeft de politie overigens twee agenten extra ingepland om een oogje in het zeil te houden op 4 en 5 maart.

Per toeval stuitte ik op de aankondiging van 18 januari, op dezelfde dag. Had ik dit niet gezien, had het probleem zich later voorgedaan. Immers vroeg of laat zouden we het wel vernemen via de media. In dat geval hadden we nog minder tijd gehad om de zaak zorgvuldig te analyseren en beoordelen.

Ondanks dat we maar ongeveer 5 tot 6 weken hadden vanaf het moment dat het evenement werd aangekondigd, bleek een ieder zich flexibel op te stellen en mee te denken in oplossingen. De gevoerde overleggen, de gemaakte afspraken en de vergunning hebben bijgedragen aan een ordelijk en veilig verloop van het geheel. Hulde voor alle partijen; ik ben persoonlijk trots op het resultaat.

Youtube en social media zijn een relatief jong fenomeen waarbij zich binnen no-time openbare-orde vraagstukken kunnen voordoen. Project X of de treitervloggers staan nog helder op het netvlies.

Met Youtube is in Nederland de afgelopen jaren veel creatief talent zichtbaar geworden. Achter soms kneuterig ogende filmpjes zitten steeds vaker serieuze bedrijven. Die zelf niet zitten te wachten op gedonder met de autoriteiten of met incidenten die hun bedrijfsvoering in gevaar brengen.

Regelmatig haalt een Youtuber wel de media. Helaas niet altijd in positieve zin. Sommigen doen het er immers voor, om publiciteit te trekken en daarmee meer abonnees. We mogen echter niet alles over één kam scheren. Youtubers hebben elk hun eigen publiek, en bij elk publiek hoort een ander risicoprofiel. Zoek het contact met elkaar en analyseer met de ketenpartners zorgvuldig elk risico. De RISKOM-methodiek van het Event Safety Institute komt hierbij goed van pas!

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van de gastblog? Neem dan contact met ons op via 085-401 81 22 of stuur een mail naar info@esi.email.

Meer nieuws ›