Landelijke integrale werkwijze evenementen COVID-19

Landelijke integrale werkwijze evenementen COVID-19

Op 4 juni 2021 is de 2.0 versie van de integrale COVID-19 evenementen werkwijze voor gemeenten en veiligheidsregio’s verschenen.

Deze is geactualiseerd in een projectgroep met vertegenwoordigers vanuit verschillende veiligheidsregio’s, gemeenten, politie en GGD GHOR Nederland.

De werkwijze geeft aan hoe de gemeente, al dan niet met advies vanuit de diensten, kan beoordelen of de organisatie goede oplossingen heeft bedacht op risicofactoren in relatie tot Covid-19. Voor zaken die de organisatie moet verbeteren kunnen de hulpdiensten om advies worden gevraagd en kan de gemeente aanvullende voorschriften opleggen.

De werkwijze wordt helder uiteengezet in een nieuwe informatieve clip.

Klik hier voor de Integrale Covid-19 werkwijze evenementen voor gemeenten.

Klik hier voor de Integrale Covid-19 werkwijze evenementen voor hulpdiensten.

 

Meer nieuws ›