Incompany workshops en opleidingen ESI

Evenementenadviseur politie

Modulaire opleiding voor coördinator en specialist

Als adviseur evenementen bij de politie wilt u beslagen ten ijs komen. In de opleiding Evenementenadviseur Politie maakt u nader kennis met bewezen inzichten en praktische werkwijzen. Dit biedt een goede basis voor uw adviesrol richting de gemeente, de samenwerking met de andere adviserende diensten, uw positie binnen de politieorganisatie en uw rol in verhouding tot de organisatoren van evenementen. Deze modulaire opleiding bestaat uit zeven modules, die u ook los van elkaar kunt volgen. U ontvangt als lesstof een digitale reader. Na voldoende afronding van de opleiding ontvangt u het certificaat EAP van het Event Safety Institute.


Module 1: Advisering in het proces van vergunningverlening

Het proces van vergunningaanvraag tot uitvoering van het evenement vormt de basis voor een verdieping op uw rol als adviseur. Wanneer geeft u advies, waarover, en aan wie? Hoe werkt u daarin samen met andere adviseurs? Wat is uw rol binnen de politieorganisatie? Hoe kunt u het meest effectief adviseren?

 • Duur: 1 dagdeel

Module 2: Veiligheidsrisico’s en risicoanalyse

Op grond van praktijkcases krijgt u een breed beeld van risico’s en incidenten op evenementen. Daarbij is aandacht voor oorzaken en lessen die hieruit te trekken zijn. U krijgt een raamwerk mee voor het uitvoeren van een systematische, multidisciplinaire risicoanalyse bij evenementen.

 • Duur: 1 dagdeel

Module 3: Mobiliteit bij evenementen

Het verkeer en vervoer rond een evenement brengt bijzondere uitdagingen met zich mee, die vragen om specifieke kennis en kunde van mobiliteit. In deze module leert u herkennen welke factoren bepalend zijn voor bepaalde typen vervoersstromen en welke impact deze stromen hebben op het evenement en haar omgeving. U krijgt inzicht in wat van de organisator mag worden verwacht en wat er op het bordje van de politie terecht kan komen. U maakt kennis met uiteenlopende maatregelen die de mobiliteit op evenementen kunnen verbeteren.

 • Duur: 2 dagdelen

Module 4: Crowd Safety en crowd management

U krijgt inzicht in de factoren die bepalend zijn voor de publieksveiligheid op een evenement en krijgt aan de hand van verschillende cases inzicht in oorzaken van crowd incidents. Vervolgens leert u verschillende gefundeerde richtlijnen en inzichten kennen uit internationale literatuur. U leert hoe verschillende maatregelen op het gebied van crowd management kunnen worden ingezet en wat ervan kan worden verwacht. Tijdens de module oefent u met het toepassen van deze inzichten op uiteenlopende cases.

 • Duur: 2 dagdelen

Module 5: Private veiligheidszorg, planvorming en beveiliging

Tijdens deze module is de centrale vraag wat er van de organisator van het evenement mag worden verwacht op het gebied van veiligheid. Met “primaire verantwoordelijkheid” als uitgangspunt wordt de vertaling gemaakt naar taken, planvorming en de inzet van een beveiligingsorganisatie. U leert in deze module de methodiek kennen voor het beoordelen van de taken en kwantitatieve inzet van beveiliging op een evenement.

 • Duur: 2 dagdelen

Module 6: Intelligence, opsporing en ordehandhaving

Evenementen zijn voor sommige kwaadwillenden een ideale omgeving voor hun daden. Tijdens deze module krijgt u inzicht in de werkwijzen die kunnen worden ingezet bij het beheersen van risico’s zoals wangedrag van hooligans, vermenging met het criminele circuit en georganiseerde zakkenrollerij op evenementen. Er is aandacht voor het gebruik van intelligence en opsporing. U leert hoe u deze processen tijdig in de voorbereiding op een evenement meeneemt.

 • Duur: 2 dagdelen

Module 7: Grootschalig optreden en crisismanagement

De dynamiek van een groot evenement waarbij in SGBO-verband wordt gewerkt brengt bijzondere aandachtspunten met zich mee, die in deze module aan bod komen. Het gaat om samenwerking met de organisatie en de overheidsdiensten, maar ook om de vraag wie waarover beslist. Tijdens de module leert u tevens kenmerken van crises en crisismanagement op evenementen kennen. Wanneer schaal je op, welke gevolgen heeft dit en hoe verhouden de betrokken teams zich vervolgens tot elkaar? En: welke beslissingen zijn er in bepaalde crisisscenario’s aan de orde?

 • Duur: 2 dagdelen
 • Doelgroep: politie (coördinator en specialist evenementen)
 • Omschrijving: de opleiding geeft politieadviseurs basiskennis over uiteenlopende thema’s waarover zij de gemeente moeten kunnen adviseren
 • Diploma: certificaat EAP
 • Inhoud: zeven modules
  1. Advisering in het proces van vergunningverlening
  2. Veiligheidsrisico’s en risicoanalyse
  3. Mobiliteit bij evenementen
  4. Private veiligheidszorg, planvorming en beveiliging
  5. Intelligence, opsporing en ordehandhaving
  6. Crowd safety en crowd management
  7. Grootschalig optreden en crisismanagement
 • Duur: 6 dagen / 12 dagdelen (u kunt ook een selectie van modules volgen)
 • Aantal deelnemers: 15
 • Prijs: op aanvraag
 • Trainers: o.a. Syan Schaap, Frank Wijnveld (Crowd Professionals) en Roelf Pot (Zicht op Gedrag)

Interesse in een incompany opleiding? Vraag een offerte aan.

Incompany cursus Evenementenadviseur politie

In contact met ESI

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Je kunt bellen naar ESI op 085 - 401 8122. Wil je dat een adviseur van ESI contact met je opneemt? Laat dan hieronder jouw gegevens achter.