Kennis en inzicht leiden tot het beste advies

De veiligheidscheck evenementen: zeker van uw inzet

Op evenementen speelt de veiligheid in de huidige maatschappelijke context een steeds grotere rol. Als organisator heeft u de ‘primaire verantwoordelijkheid’. Onder uw leiding moeten medewerkers van verschillende organisaties één of enkele dagen intensief met elkaar samenwerken. Voor een daadwerkelijk veilig verloop is het dan ook van belang om te checken of de uitvoering voldoet aan uw verwachtingen. ESI introduceert daarom de veiligheidscheck voor evenementen.

De veiligheidscheck
Om organisatoren een goed beeld te geven van de uitvoering van genomen veiligheidsmaatregelen op hun evenement, biedt het Event Safety Institute nu de mogelijkheid om een veiligheidscheck uit te voeren. De veiligheidscheck is een vorm van kwaliteitscontrole die ESI namens de organisator doet. De veiligheidscheck biedt de organisator inzicht in de effectiviteit van genomen maatregelen en de inzet van het veiligheidspersoneel tijdens het evenement.

Waarom een veiligheidscheck?
Gedegen planvorming is belangrijk, maar de uitvoering van geplande maatregelen kan evenzeer het verschil maken. Als organisator heeft u mogelijk niet de capaciteit of specialistische kennis om zelf na te gaan hoe effectief uw veiligheidsmaatregelen zijn. Toch kan een incident als gevolg van nalatigheid of inadequaat ingrijpen grote gevolgen hebben voor u. Wanneer de overheid toezicht houdt en tekortkomingen constateert, kan dit uw evenement ook in gevaar brengen. Daarnaast betaalt u voor de dienstverlening van uw inhuurpartners en mag u van hen verlangen dat zij kwaliteit leveren. De veiligheidscheck biedt u een objectief en onafhankelijk beeld, zodat u zeker kunt zijn van uw inzet.

Hoe werkt het?
Minimaal twee weken voor uw evenement neemt u contact op met ESI. U bepaalt op welke gebieden er een veiligheidscheck moet plaatsvinden. We bespreken de kenmerken van uw evenement en de wijze waarop de veiligheidscheck zal worden uitgevoerd.

U brengt uw inhuurpartners van tevoren op de hoogte van de veiligheidscheck. Zij krijgen algemene informatie over de aandachtspunten die in de check worden meegenomen. U zorgt er zelf voor dat uw inhuurpartners medewerking verlenen.

Tijdens het evenement lopen één of meerdere ESI-adviseurs de vooraf besproken punten na. Zij identificeren zich bij het personeel en stellen vragen over taken, posities, rollen en zo meer. Dit gebeurt altijd op een rustig moment, nooit tijdens incidenten. Bijzonderheden die de veiligheid en gezondheid van uw bezoekers direct in gevaar brengen worden ter plaatse aan u doorgegeven. Andere constateringen ontvangt u in een kort verslag binnen één week na het evenement. Onze adviseur licht dit verslag in een persoonlijk gesprek aan u toe.

Referentiekader
ESI ontwikkelt op alle deelgebieden van de veiligheidscheck een referentiekader op basis van wet- en regelgeving, (inter)nationale richtlijnen en praktijkervaring. Dit referentiekader is grotendeels kwalitatief, wat inhoudt dat de adviseur vanuit zijn expertise beoordeelt of de kwaliteit van maatregelen in orde is. Naast deze kwalitatieve punten kan er sprake zijn van een concrete overtreding van wettelijke bevoegdheden of het niet nakomen van de contractueel afgesproken inzet van personeel en middelen. Ook deze punten worden meegenomen in de veiligheidscheck.

Kosten
Een veiligheidscheck laat u al uitvoeren vanaf € 500,00 ex btw. Dit omvat de inzet van één adviseur, inclusief voorgesprek, twee uur observeren, een kort verslag en een nabespreking. Bij B- en C-evenementen is vaak een inzet van minimaal twee adviseurs nodig en kan de observatietijd langer zijn, wanneer er meerdere aandachtsmomenten zijn. Afhankelijk van de deelgebieden die u bepaalt, kan het nodig zijn om adviseurs met specifieke expertise in te zetten. Op basis van uw behoefte brengen wij eerst een voorstel uit, zodat u weet waar u aan toe bent. Het is niet ondenkbaar dat u de kosten die u maakt voor de veiligheidscheck terugverdient door de resultaten die eruit komen.

Deelgebieden veiligheidscheck

  • Beveiliging
  • Crowd Management
  • Traffic management
  • Ontruiming/ BHV
  • Brandveiligheid
  • Medische dienstverlening
  • Veiligheid tenten
  • Op- en afbouw

Heeft u een vraag of wilt u in contact komen met een van onze adviseurs? Neem gerust contact op of bel naar 085 401 81 22.

In contact met ESI

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

U kunt bellen naar ESI op 085 - 401 8122. Wilt u dat een adviseur van ESI contact met u opneemt? Laat dan hieronder uw gegevens achter.

De veiligheidscheck evenementen: zeker van uw inzet!