Kennis en inzicht leiden tot het beste advies

Crowd Management in coronatijd

Als gevolg van de coronapandemie is de hele samenleving feitelijk één grote crowd management-uitdaging geworden. Gemeenten, ondernemers en instellingen zijn verantwoordelijk voor het reguleren van het gebruik van de openbare ruimte binnen de normen van de rijksoverheid. De anderhalve meter moet zoveel mogelijk worden gerespecteerd, terwijl drukte steeds verder toeneemt. ESI helpt de bezoekersstromen in goede banen te leiden.

Organiseren van de aanpak

Het reguleren van bezoekersstromen in de coronatijd kent voor gemeenten meerdere belangen. In ieder geval zijn dit de economie, het maatschappelijk belang, het verkeer en natuurlijk de openbare orde en veiligheid. De zorg voor de openbare ruimte ligt bij de gemeente. De gemeente is ook regisseur van de samenwerking en afstemming van maatregelen die door alle betrokkenen worden genomen. Een complexe opgave! De tijdsdruk is hoog, want wekelijks wordt het drukker en op mooie dagen kan er ineens een piek ontstaan. Er moet dus iets gebeuren.

ESI helpt gemeenten en andere stakeholders om een aanpak op te zetten waarin de verschillende organisaties, afdelingen en belangen met elkaar worden verbonden. Integraliteit van de aanpak houdt in dat veiligheid hand in hand gaat met gastvrijheid.

Crowd management-concept op maat

Crowd management is overal nodig, maar iedere situatie vraagt om een eigen aanpak. Welke knelpunten zijn aan de orde? Welke doelgroepen kunnen worden onderscheiden? Wat heeft de gemeente aan middelen beschikbaar? Welke doelen wil ze realiseren? Aan de hand van deze en andere vragen helpt ESI de gemeente en haar partners een crowd management-concept op maat te ontwerpen.

Innovatieve maatregelen voor langere termijn

De coronapandemie stelt gemeenten, ondernemers en instellingen voor urgente uitdagingen in het bezoekersmanagement vanwege de anderhalvemeternorm. Maar veel drukke plaatsen kenden ook al voor de coronapandemie uitdagingen wat betreft crowd management. ESI helpt betrokkenen om een pakket aan innovatieve maatregelen te nemen die ook op langere termijn bijdragen aan druktebeheersing en gastvrijheid. Denk bijvoorbeeld aan:

  • analyse van de capaciteit van een drukbezocht gebied door middel van simulatiestudie;
  • live crowd monitoring middels intelligente camera’s die dichtheid, doorstroming en gedrag op drukke plaatsen detecteren;
  • beïnvloeding van bezoekersgedrag met nudging en inzet van apps, gastvrije hosts en digitale informatiepanelen die kunnen inspelen op de actuele situatie;
  • ondersteuning van de operationele organisatie met een digitaal platform waarop informatie wordt gedeeld en overzicht wordt gehouden op de uitvoering.

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op of bel naar 085 401 81 22.

In contact met ESI

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Je kunt bellen naar ESI op 085 - 401 8122. Wil je dat een adviseur van ESI contact met je opneemt? Laat dan hieronder jouw gegevens achter.