De laatste nieuwsberichten van en over ESI

De evenementenregisseur als regionale aanjager: interview met Kees Arts

De evenementenregisseur als regionale aanjager: interview met Kees Arts

De veiligheidsregio heeft een voorname rol in het coördineren van de aanpak van evenementenveiligheid. Niet alleen omdat de adviseurs van brandweer en GHOR vallen onder de veiligheidsregio, maar ook omdat op initiatief vande veiligheidsregio overkoepelend uitvoeringsbeleid en werkafspraken kunnen worden gemaakttussen gemeenten en adviserende diensten.

Lees meer
Event Safety Update | Augustus 2018

Event Safety Update | Augustus 2018

– Het kan nog vaak beter, maar er wordt aan gewerkt! (Blog)
– Het belang van een goede beveiligingsstrategie (Blog)
– Zoek jij een carrière op het gebied van crowd management?
– Ons netwerk 
– Wat kunt u verwachten op het Jaarcongres op 1 november?
– Extreem weer op evenementen (workshop)

Lees meer
Kennis en kunde voor evenementenveiligheid

Kennis en kunde voor evenementenveiligheid

Kennisinstituut ESI acteert vooral op strategisch niveau en helpt evenementen veiliger te maken door middel van onderzoek, advies, ondersteuning en opleidingen. Het kennisterrein beslaat vele aspecten van evenementenveiligheid, zoals crisis-, crowd-, security- en mobiliteitsmanagement. Zusterbedrijf CrowdProfessionals richt zich vooral op het tactisch-operationele niveau.

Lees meer
Event Safety Update | Augustus 2018

Event Safety Update | Juli 2018

– ESI verhuist naar Rotterdam
– Nieuwe eisen brandveiligheid te strikt of onduidelijk?​
– Evenementen en tropische temperaturen
– Interactieve verdiepingssessies

Lees meer
Evenementen en tropische temperaturen

Evenementen en tropische temperaturen

In het dagelijks leven kan iemand gemakkelijk maatregelen treffen om met tropische temperaturen om te gaan, maar wanneer je naar een evenement gaat, zal je toch de hitte in moeten. Jezelf daarop voorbereiden is geen overbodige luxe.

Lees meer

Altijd het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!