Vergunningverlener evenementen

14 mrt 2023 - 16 mrt 2023 / 09:00 - 17:00 uur

De juiste basis voor sterke vergunningverlening van evenementen

Deze cursus is bedoeld voor de vergunningverlener die de juridische basis op minimaal MBO 4-niveau beheerst en behoefte heeft aan praktijkgerichte versterking van kennis en vaardigheden op het gebied van vergunningverlening bij evenementen. Bij de vergunningverlening van evenementen is het van belang om de politiek-bestuurlijke context goed te kennen en vakinhoudelijk voldoende onderlegd te zijn om een aanvraag te beoordelen, adviezen in te winnen en veiligheidsplannen te kunnen beoordelen. Jouw rol als vergunningverlener is om namens het bevoegd gezag risicoafwegingen te maken en te bepalen onder welke voorwaarden een activiteit veilig kan plaatsvinden.

Het Event Safety Institute biedt deze driedaagse cursus aan en zet daarmee de standaard voor de kennis en vaardigheden waarover een gemeentelijke vergunningverlener dient te beschikken bij het behandelen van aanvragen voor evenementenvergunningen. De verantwoordelijkheid van de vergunningverlener op dit dossier is in de afgelopen jaren sterk gegroeid en daarbij hoort ook een gedegen, op de dagelijkse praktijk afgestemde, opleiding.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer:

 • het proces van vergunningverlening beschrijven aan de hand van de Algemene wet bestuursrecht en de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid 2018;
 • zelf de procesplanning proactief vormgeven, in overleg met de aanvrager;
 • taken en verantwoordelijkheden binnen het evenementenproces duiden, zowel de verantwoordelijkheden binnen de gemeente als de verantwoordelijkheden die de organisator en de adviserende diensten toekomen;
 • aangeven hoe de APV en gemeentelijk evenementenbeleid de mogelijkheden en beperkingen voor evenementen bepalen;
 • aangeven hoe de gemeente bepaalt aan welke diensten om advies kan worden gevraagd bij het beoordelen van uiteenlopende soorten activiteiten en situaties op evenementen;
 • een sterke evenementenvergunning opstellen, juridisch alsook inhoudelijk;
 • aangeven hoe een aanvraag bij de intake moet worden beoordeeld op kwaliteit en compleetheid, en hierbij het verschil tussen ontvankelijkheid en compleetheid duiden;
 • herkennen voor welke situaties binnen de gemeentelijke organisatie nadere afspraken moeten worden gemaakt, in het kader van interne opschaling en betrokkenheid van de burgemeester;
 • in overleg met de afdeling Toezicht bepalen waar de prioriteiten voor toezicht handhaving moeten worden gesteld en hoe er in het kader van toezicht zal worden opgetreden bij voorzienbare situaties op een evenement.

Incompany

Het is ook mogelijk om de cursus incompany te organiseren, voor groepen tot 15 deelnemers. Tijdens de cursus sluiten we aan op gemeentelijk beleid en de APV. Teven is er voldoende ruimte om evenementen, aanvragen en veiligheidsplannen te behandelen die in de eigen gemeente aan de orde zijn. Door de cursus op eigen locatie te volgen, kan jouw team samen leren en de kennis op de eigen praktijk toepassen.

Informeer bij ESI maar de mogelijkheden.

 • Doelgroep: vergunningverleners APV/ Bijzondere wetten/ evenementen
 • Omschrijving: basiscursus voor de gemeentelijke vergunningverlener publieksevenementen, waarin alle aspecten aan bod komen die nodig zijn om het werk op een eigentijdse manier invulling te kunnen geven
 • Vereiste voorkennis: minimaal MBO 4 werk- en denkniveau, bij voorkeur met een juridische basisopleiding (Algemene wet bestuursrecht)
 • Inhoud: lesmateriaal, oefencasussen (sheets en achtergronddocumentatie worden digitaal verstrekt)
 • Duur: 3 dagen van 9.00 uur tot uiterlijk 17:00 uur
 • Planning: 14, 15 en 16 maart 2023
 • Locatie: Stadion Galgenwaard, Herculesplein 241, Utrecht
 • Aantal deelnemers: 15 deelnemers
 • Prijs: € 1.495,00 per persoon ex BTW (Incompany: informeer bij ESI naar de mogelijkheden)
 • Begeleiding: Syan Schaap (ESI)

Ben je van plan om je in te schrijven voor deze module en heb je vragen op het gebied van faciliteiten voor toegankelijkheid, dan kan je mailen naar info@esi.email.

Dag 1: het evenementenproces, taken en verantwoordelijkheden

 • De juridische basis voor de vergunningverlening bij evenementen
 • Relevante wet- en regelgeving bij evenementen
 • De besluitvormingsprocedure Algemene Wet bestuursrecht
 • Het procesmodel Handreiking Evenementenveiligheid 2018
 • Taken, rollen en verantwoordelijkheden
 • Samenwerking met de partners en verwachtingen.

Dag 2: Intake, behandelaanpak en interactie met de aanvrager

 • Intake, aanvraag en planning van het proces
 • Bepalen van de behandelaanpak
 • Omgaan met adviezen: dilemma’s, tegenstrijdigheden en grijze gebieden
 • Interactie met de organisatoren
 • Beoordelen van veiligheidsplannen; waar op te letten
 • De basis voor de multidisciplinaire risicoanalyse

Dag 3: risicoanalyse, omgaan met adviezen, planning en toezicht op evenementen

 • Overleg, opschaling en bestuurlijke betrokkenheid
 • De inzet van Toezicht en handhaving
 • Samenloop in de gemeentelijke belangen
 • Het opstellen van een sterke handhaafbare vergunning
 • Oefenen met de aangereikte methodieken en het proces

Daniël Schipper

Daniël Schipper heeft jaren lange ervaring als Evenementenmanager bij de gemeente Amsterdam. Hij was betrokken bij veel grote evenementen, o.a. de troonswisseling, Sail en Koningsdag en heeft inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming van het Amsterdams beleidskader voor evenementen.

Drs. Syan Schaap

Na zijn studie bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (afgestudeerd in 2002), was Syan als onderzoeker en adviseur verbonden aan verschillende organisaties. Zijn carrière begon bij het onderzoeksbureau van de VNG. Hierna volgden zeven jaar COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Vanaf 2011 heeft Syan zich volledig toegelegd op evenementenveiligheid, sinds 2014 vanuit het Event Safety Institute.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Vergunningverlener evenementen

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.