Veiligheid op evenementen in de praktijk (casus Festival Strand)

31 aug 2019 / 10:00 - 16:30 uur

De veiligheid op evenementen wordt vaak vooral in de fase van vergunningverlening getoetst. Wetgeving, normeringen en richtlijnen zijn daarbij vaak richtinggevend. Maar tijdens de uitvoering blijken risico’s soms toch anders te zijn dan was verondersteld. Er kunnen zich ook risico’s manifesteren waar geen wetgeving of norm voor is.

In de workshop ‘Veiligheid op evenementen in de praktijk’ beschouwen we evenementen vanuit de risicogerichte benadering. Aan de hand van twee thema’s – Crowd Management en brandveiligheid – krijgen de deelnemers meer inzicht in de verhouding tussen regelgeving en risico’s in de praktijk.

De workshop begint klassikaal. U krijgt een inleiding over regels en richtlijnen op het gebied van Crowd Safety en brandveiligheid. De docenten laten zien in welke mate wetgeving, normen en richtlijnen een kader bieden voor veiligheid.

Vervolgens krijgt u een rondleiding over het terrein van festival Strand (Utrecht), dat op dat moment gaande is. U gaat samen met andere deelnemers aan de slag met een observatie-opdracht op het festival.

Nadien volgt een bespreking van de resultaten van de observaties. Welke risico’s zijn reëel voorzienbaar voor een dergelijk festival? Hoe verhouden die zich tot wet- en regelgeving? Welke oplossingen zijn denkbaar en hoe kunnen die worden onderbouwd? De docenten bieden richting in de wijze waarop een risicogerichte benadering gestalte kan krijgen.

  • Doelgroep: event managers, veiligheidscoördinatoren van evenementen, projectleiders evenementenbeveiliging, adviseurs van brandweer, GHOR en politie, medewerkers vergunningverlening, toezicht en OOV van gemeenten
  • Omschrijving: workshop waarin de verhouding tussen regelgeving en risico’s nader wordt geduid aan de hand van praktijkinzichten tijdens Festival Strand
  • Inhoud: theorie, bezoek evenemententerrein, observatieopdracht, discussie
  • Duur: 10:00u – 16:30u
  • Planning: zaterdag 31 augustus 2019, Utrecht
  • Aantal deelnemers: 8 tot 15
  • Prijs: € 375,00 ex BTW
  • Begeleiding: ESI en CrowdProfessionals i.s.m. Festifairs B.V.

10:00u Ontvangst met koffie en iets lekkers

10:15u Klassikaal: regelgeving versus risico’s, brandveiligheid en crowds

12:30u Lunch

13:30u Bezoek aan Festival Strand, rondleiding en observatie-opdracht

15:30u Terug in de klassikale ruimte, bespreking observaties en discussie

16:30u Afsluiting

Marco van der Schaft

Marco is als adviseur en trainer in dienst bij het Event Safety Institute. Hij heeft jarenlange ervaring op het gebied van brandveiligheid en Fire Safety Engineering. Daarnaast is marco ook lid van de actualisatiecommissie NEN 8020-41 "(brand)veiligheid bij tenten".

Frank Wijnveld

Frank heeft jarenlange ervaring in diverse functies bij de politie. Daarnaast is hij tien jaar lang verantwoordelijk geweest voor de totale stadionexploitatie en het gehele veiligheidsmanagement van het Philips stadion. Hij heeft veel ervaring in de opzet en aansturing van grootschalige evenementen (waaronder stadionconcerten), werd onderdeel van een groot internationaal netwerk en ontwikkelde samen met toonaangevende bedrijven diverse innovaties op het gebied van veiligheid en crowd management.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Veiligheid op evenementen in de praktijk (casus Festival Strand)

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.