Toezicht en handhaving op evenementen

24 okt 2023 / 09:00 - 17:00 uur

Toezicht en handhaving zijn onlosmakelijk verbonden aan het waarborgen van de veiligheid van publieksevenementen. De gemeente is de primaire, maar niet de enige toezichthouder. Iedere toezichthouder heeft zijn eigen juridisch en inhoudelijk kader. Hoe organiseer je dat nou goed en wat zijn de meest voorkomende aandachtspunten in de uitvoering van het toezicht?

We gaan eerst in op de verschillende soorten toezichthouders, hun juridische basis en de wijze waarop zij zich tot elkaar verhouden. Besproken wordt hoe de relatie ligt tussen het gemeentelijke vergunningverleningsproces en het toezicht dat daarna volgt. We behandelen de planmatige benadering van toezicht op evenementen: op welke evenementen en deelaspecten van evenementen houd je toezicht en waarom? Wat is risicogericht toezicht houden en hoe geef je daar invulling aan? Ook gaan we in op de afspraken die nodig zijn tussen gemeente, politie en veiligheidsregio (brandweer) over onder meer verslaglegging, handhaving, evaluatie en prioriteitsstelling tijdens het toezicht. Specifieke aandacht gaat uit naar toezicht op risico’s rond drukte in relatie tot de regels uit het Besluit BGBOP.

Tenslotte gaan we in op de afspraken die je binnen de gemeente kunt maken over handhaving. In welke situaties past welke vorm van handhaving? Wie mag handhaven en hoe organiseren we een effectieve handhaving?

Na het volgen van deze basismodule kunnen deelnemers verdiepingsmodule C volgen. Tijdens deze uitbreidingsmodule brengen deelnemers een praktijkbezoek aan een evenement uit de regio, waar zij een observatieopdracht uitvoeren. Ongeveer een week na het praktijkbezoek vindt de terugkommiddag plaats waar deelnemers de resultaten aan elkaar presenteren.

Locatie is Regionaal Opleidingscentrum Brandweer in Waalre: Engelse Tuin 1, 5583 CT Waalre

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

 • managers VTH
 • toezichthouders en boa’s gemeenten
 • toezichthouders brandweer
 • adviseurs politie
 • toezichthouders omgevingsdienst

Na afronding kan de deelnemer:

 1. Duiden welke toezichthouders op evenementen betrokken kunnen zijn en hoe zij zich qua taakstelling en focus tot elkaar verhouden;
 2. Aangeven hoe de toezichthouder optimaal kan worden betrokken in het evenementenproces, zodat de koppeling tussen vergunningverlening en toezicht strak wordt georganiseerd;
 3. Uitleggen wat risicogericht toezichthouden is en hoe je daar in de praktijk invulling aan geeft;
 4. Bijdragen aan een planmatige voorbereiding van het toezicht met prioriteitsstelling;
 5. De meest kenmerkende punten uit het Besluit BGBOP herkennen in de praktijk;
 6. Aangeven welke afspraken er nodig zijn voor effectieve handhaving op evenementen.

Harold Salomons

Harold Salomons is in totaal 18 jaar werkzaam geweest bij de Eenheid Amsterdam van de Nationale Politie. Hij heeft daar vele functies vervult waarvan de laatste jaren als Operationeel Specialist bij het Bureau Regionale Crisis- en Calamiteitenbeheersing. Hij bezit meer dan 14 jaar ervaring met grootschalige evenementen en SGBO’s, met name vanuit de nevenfunctie van Commandant Crowd management en Crowd control. Harold heeft met goed gevolg de politie gerelateerde opleidingen op Operationeel, Tactisch en Strategisch niveau doorlopen.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Toezicht en handhaving op evenementen

Inschrijven

€ 320,00 Excl. BTW