Toegankelijkheid van evenementen

02 feb 2023 / 13:00 - 17:00 uur

Toegankelijkheid van evenementen is in toenemende mate in de belangstelling komen te staan. In veel gemeenten is toegankelijkheid een thema dat binnen het overkoepelende beleid op het gebied van inclusiviteit een plek krijgt. Nederland heeft het VN-verdrag Handicap ondertekend en zich daarmee gecommitteerd aan de internationale doelstelling om openbare plaatsen volledig toegankelijk te maken voor personen met een beperking. Ook publieksevenementen passen binnen deze doelstellingen. Gemeenten kunnen zich stimulerend opstellen richting organisatoren en soms ook eisen stellen aan de toegankelijkheid, wanneer dit nodig is in het kader van openbare orde en veiligheid. In deze module krijgt de deelnemer een basis van wat er nodig is aan basis toegankelijkheidsfaciliteiten voor mensen met een auditieve, visuele of fysieke beperking, zodat zij net als ieder ander een festival goed kunnen beleven.  Ook wordt ingegaan op wat er gebeurt in crowds als zich daarin meerdere personen met een beperking bevinden. Dit betreft onder meer de invloed op de inrichting, de communicatie, de veiligheid en een eventuele evacuatie. Na het volgen van deze workshop kan de deelnemer gericht vragen naar de wijze waarop evenementen omgaan met bezoekers met een fysieke of zintuiglijke beperking.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

  • Beleidsmedewerkers sociaal domein, evenementen en VTH, vergunningverleners en adviseurs OOV van gemeenten;
  • Adviseurs van brandweer, GGD en GHOR.

Na afloop kan de deelnemer:

  • Aangeven waarom toegankelijkheid van evenementen steeds meer aandacht heeft;
  • Benoemen welke negatieve gevolgen een niet goed toegankelijk evenement heeft voor de bezoekers met een beperking;
  • Herkennen welke maatregelen de organisator van een evenement kan nemen om de toegankelijkheid te verbeteren;
  • Aangeven hoe het omgaan met bezoekers met een beperking in het veiligheidsplan kan terugkomen.

Kennly Vink

Kennly Vink richt zich binnen het Event Safety Institute op beleving en toegankelijkheid. Kennly heeft Culturele Maatschappelijke Vorming gestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam en heeft zich binnen haar studie gespecialiseerd in Strategic Event Design. Daarnaast heeft ze onderzoek gedaan naar de beleving van toegankelijkheid op festivals en is namens ESI lid van het themanetwerk ‘’Toegankelijkheid Festivals & Evenementen’’ van de Coalitie voor Inclusie.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Toegankelijkheid van evenementen

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.