Toe- en uitgankelijkheid van evenementen

06 okt 2020 / 09:00 - 13:00 uur

Mensen met een beperking zijn altijd en overal aanwezig. Deze mensen willen niet speciaal zijn, alleen zij leveren wel bijzondere aandachtspunten op het gebied van faciliteiten en veiligheid op. In deze module krijgt de deelnemer een basis van wat er nodig is aan basis toegankelijkheidsfaciliteiten voor mensen met een auditieve, visuele, fysieke en mentale beperking, zodat zij net als ieder ander een festival goed kunnen beleven. Daarnaast wordt ingegaan op wat er gebeurt in crowds als zich daarin meerdere personen met een beperking bevinden. Dit betreft onder meer de invloed op de inrichting, de communicatie, de veiligheid en een eventuele evacuatie.

De module gaat in op wat je moet weten als vergunningverlenende organisatie en hoe je organisatoren kan stimuleren tot het besteden van aandacht aan toegankelijkheid, doorgankelijkheid en uitgankelijkheid.

Deelnemers krijgen inzicht in de wettelijke kaders, inzicht in de basis van toegankelijkheid, de toegankelijkheid ten op zichtte van de beleving en de benodigde veiligheidsmaatregelen bij de aanwezigheid van mensen met een beperking.

De module behandelt verschillende voorbeelden van evenementen, klein en groot, waarbij de toegankelijkheid voor mensen met een beperking op orde moet zijn. Zo wordt onder meer ingegaan op festivals, kermissen en stadsfeesten. Bij deze module ontvangt u het boek ‘Maak je event toegankelijk voor iedereen’ van Marianne Dijkshoorn.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

  • beleidsmedewerkers gemeenten
  • vergunningverleners gemeenten
  • adviseurs GHOR en brandweer

Na afronding kan de deelnemer:

  1. aangeven wat toegankelijkheid in de basis betekent voor mensen met een fysieke, visuele, auditieve en mentale beperking;
  2. aangeven hoe dit terugkomt in de bijbehorende wetten en regelgevingen.
  3. het Universal Design-principe uitleggen en herkennen in de praktijk;
  4. uitleggen wat de impact is van goede of juist slechte toegankelijkheid op de beleving van mensen met een beperking;
  5. aangeven op welke tools hij/zij organisatoren kan wijzen om hun festival toegankelijk te krijgen;
  6. uitleggen dat crowds veranderen als daarin mensen met een beperking aanwezig zijn;
  7. herkennen wat er nodig is voor het garanderen van de veiligheid voor mensen met een beperking.

Marianne Dijkshoorn

Marianne is gespecialiseerd in toegankelijkheid bij evenementen en festivals voor mensen met een handicap. Zij adviseert vaak evenementenlocatiehouders, organisatoren en gemeenten over hoe mensen met een beperking in brede zin zich ook welkom kunnen voelen bij evenementen in alle soorten en maten.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Toe- en uitgankelijkheid van evenementen

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.