Risicoscan, risicoanalyse en scenariodenken

16 mrt 2017 / 09:00 - 16:30 uur

In deze module is er aandacht voor het systematisch inventariseren en analyseren van risico’s op evenementen. De module start een theoretische beschouwing op risico’s en de wederzijdse beïnvloeding van risico’s. Vervolgens bespreken we het doel van de risicoscan en de dilemma’s waar de gebruiker tegenaan kan lopen. Dit wordt gevolgd door een praktische oefening met de risicoscan aan de hand van een fictieve casus.

Daarna bespreken we de functie van een risicoanalyse in het proces van vergunningverlening. We discussiëren over nut en noodzaak en bespreken drie stappen van risicoanalyse: inventarisatie, weging op kans en effect en scenariodenken. We bespreken ook wie je bij een risicoanalyse betrekt, hoe je de organisator een plek geeft en hoe je dit praktisch organiseert.

De deelnemers krijgen gedurende deze dag twee oefeningen met een eigen casus: eerst oefenen zij de risico-inventarisatie en daarna oefenen zij het opstellen van scenario’s.

De dag eindigt met een beschouwing op de wijze waarop je de vertaling kunt maken van risicoanalyse naar adviezen over maatregelen. Hierbij gaat de aandacht uit naar zowel de maatregelen die aan de organisator worden voorgeschreven, als ook de maatregelen die de overheidsdiensten moeten nemen om het evenement veilig te laten verlopen. Hoe verwoord je in je advies de zaken die uit de risicoanalyse zijn gebleken en hoe leg je uit tot welke adviezen deze hebben geleid? Hoe voorkom je dat de organisator adviezen verkeerd uitlegt of in zijn voordeel verdraait?

Na afloop kan de deelnemer:

  1. Aangeven hoe om te gaan met dilemma’s bij het gebruiken van de risicoscan en duiden welke gevolgen een bepaalde keuze in de risicoscan heeft.
  2. Een risicoanalysemodel voor evenementen in drie stappen herkennen en gebruiken.
  3. Bijdragen aan een multidisciplinaire risicoanalyse, waaronder de risico-inventarisatie, de weging van risico’s en het opstellen van scenario’s.
  4. Bepalen hoe hij zijn adviezen zodanig formuleert dat deze risicogericht en op maat zijn, en daarmee zo concreet en effectief mogelijk zijn.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Risicoscan, risicoanalyse en scenariodenken

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.