Risico’s, verantwoordelijkheden en samenwerking

01 sep 2020 / 09:00 - 17:00 uur

Door de richtlijnen die gesteld zijn m.b.t. de aanpak van het Coronavirus is deze module uitgesteld en zal deze niet doorgaan op 17 maart 2020. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen de module samen met de opdrachtgever opnieuw inplannen. Deelnemers die ingeschreven zijn worden op de hoogte gehouden via de mail. Wilt u ook op de hoogte blijven van nieuwe opleidingsdata? Neem gerust contact op of bel naar 085 401 8122.

De veiligheid en gezondheid op evenementen worden beïnvloed door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Beeldbepalende incidenten leggen het vergrootglas op specifieke risico’s, verantwoordelijkheden, schuld en aansprakelijkheid.

Tijdens deze module worden verschillende ontwikkelingen en incidenten van de laatste jaren beschouwd. We bespreken onder meer de bevindingen uit diverse onderzoeken en evaluaties, maar ook de toenemende aandacht voor duurzaamheid en hinder van evenementen. Vervolgens wordt ingegaan op taken, verantwoordelijkheden en samenwerking. We bespreken de belangen, spanningen en wederzijdse afhankelijkheden die meespelen bij publiek-private samenwerking en de samenwerking tussen de gemeente en de betrokken hulpverleningsdiensten.

De focus ligt op de gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen voor de advisering van het bevoegd gezag (de burgemeester) rondom evenementen. Doel is de vertaling te maken van de inzichten en de lessen naar de veiligheidseisen die aan een evenement gesteld kunnen worden.

We bespreken tijdens deze dag de lessen en inzichten die voortkomen uit de rapportages van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (incidenten monstertruck Haaksbergen en Vreugdevuur Scheveningen) en diverse inspectierapporten. Dit wordt gespiegeld aan het huidige beleid en de uitvoering binnen de eigen regio. De groep gaat aan de slag met de vraag: wat gaat er goed en wat kan er beter binnen onze regio?

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

 • vergunningverleners
 • evenementencoördinatoren
 • juridisch medewerkers
 • AOV’ers
 • adviseurs van politie, brandweer, GHOR en veiligheidsregio
 • adviseurs omgevingsdiensten en interne gemeentelijke adviseurs
 • toezichtcoördinatoren
 • medewerkers toezicht en handhaving

Na afronding kan de deelnemer:

 1. de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van evenementenveiligheid en lessen uit inspectierapporten en incidentonderzoek benoemen;
 2. duiden wat de belangen van de verschillende stakeholders zijn en aangeven hoe men elkaar moet opzoeken om optimaal samen te werken;
 3. aangeven wat in dit kader van organisatoren mag worden verwacht;
 4. bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor de adviezen en vergunningvoorschriften bij evenementen;
 5. benoemen wat er van welke speler mag worden verwacht in de publiek-private samenwerking bij een evenement;
 6. behandelde inzichten gebruiken bij het formuleren van adviezen. 

Drs. Syan Schaap

Na zijn studie bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (afgestudeerd in 2002), was Syan als onderzoeker en adviseur verbonden aan verschillende organisaties. Zijn carrière begon bij het onderzoeksbureau van de VNG. Hierna volgden zeven jaar COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Vanaf 2011 heeft Syan zich volledig toegelegd op evenementenveiligheid, sinds 2014 vanuit het Event Safety Institute.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Risico’s, verantwoordelijkheden en samenwerking

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.