Risico’s, verantwoordelijkheden en samenwerking

08 sep 2022 / 09:00 - 17:00 uur

De veiligheid en gezondheid op evenementen wordt beïnvloed door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Beeldbepalende incidenten leggen het vergrootglas op specifieke risico’s, verantwoordelijkheden, schuld en aansprakelijkheid. Tijdens deze module worden verschillende ontwikkelingen en incidenten van de laatste jaren beschouwd. We bespreken onder meer de bevindingen uit diverse onderzoeken en evaluaties, maar ook de toenemende rol van sociale media op evenementen. Vervolgens wordt ingegaan op taken, verantwoordelijkheden en samenwerking.

We bespreken de belangen, spanningen en wederzijdse afhankelijkheden die meespelen bij publiek-private samenwerking en de samenwerking tussen de gemeente en de betrokken hulpverleningsdiensten. De focus ligt op de gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen voor de advisering rondom evenementen. Doel is de vertaling te maken van de inzichten en de lessen naar de veiligheidseisen die aan een evenement gesteld kunnen worden.

We bespreken tijdens deze dag de lessen en inzichten die voortkomen uit de rapportages van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (incident monstertruck Haaksbergen) en de inspecties IV&J en IGZ uit 2016. Dit wordt gespiegeld aan het huidige beleid en de uitvoering binnen de eigen regio. De groep gaat aan de slag met de vraag: wat gaat er goed en wat kan er beter binnen onze regio?

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

 • vergunningverleners
 • evenementencoördinatoren
 • juridisch medewerkers
 • AOV’ers
 • adviseurs van politie, brandweer, GHOR en veiligheidsregio
 • adviseurs omgevingsdiensten en interne gemeentelijke adviseurs
 • toezichtcoördinatoren
 • medewerkers toezicht en handhaving

Na afronding kan de deelnemer:

 1. De belangrijke ontwikkelingen op het gebied van evenementenveiligheid en lessen uit inspectierapporten en de casus Haaksbergen benoemen.
 2. Duiden wat de belangen van de verschillende stakeholders zijn en aangeven hoe men elkaar moet opzoeken om optimaal samen te werken.
 3. Aangeven wat in dit kader van organisatoren mag worden verwacht.
 4. Bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor de adviezen en vergunningvoorschriften bij evenementen.
 5. Benoemen wat er van welke speler mag worden verwacht in de publiek-private samenwerking bij een evenement.
 6. Behandelde inzichten gebruiken bij het formuleren van adviezen.

Daniël Schipper

Daniël Schipper heeft jaren lange ervaring als Evenementenmanager bij de gemeente Amsterdam. Hij was betrokken bij veel grote evenementen, o.a. de troonswisseling, Sail en Koningsdag en heeft inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming van het Amsterdams beleidskader voor evenementen.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Risico’s, verantwoordelijkheden en samenwerking

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.