Risicoanalyse, planvorming en voorbereiding

14 nov 2023 / 09:00 - 17:00 uur

In deze hybride module is er aandacht voor het systematisch inventariseren en analyseren van risico’s op evenementen. De module start met een theoretische eLearning over de RISKOM-risicoanalyse die deelnemers individueel volgen. Dit door ESI ontwikkelde model is praktisch toepasbaar voor de risicoanalyse van evenementen in iedere schaalgrootte. Er is aandacht voor risico-inventarisatie, scenariodenken en het vertalen van risico’s en scenario’s naar maatregelen. Deelnemers leren hoe zij als multidisciplinair team samen een risicoanalyse kunnen uitvoeren. Ook de rol van de organisator komt daarin aan bod.

Na het volgen van de eLearning gaan deelnemers een dagdeel klassikaal aan de slag met het oefenen van de RISKOM-methodiek op een eigen casus. Indien gewenst wordt er in de module ook aangesloten op een regionale vorm van risicoanalyse die in de praktijk wordt gebruikt. We bespreken we de functie en opzet van een veiligheidsplan voor een evenement. Wanneer vraag je erom? Wat zou erin moeten staan? Hoe gebruik je het veiligheidsplan in het kader van vergunningverlening, voorbereiding en uitvoering? Deelnemers krijgen een oefening in het beoordelen van inhoud en structuur van diverse plannen.

Het integraal operationeel plan uit de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid komt aan bod. Deelnemers krijgen concrete tips over hoe zij een gezamenlijk plan kunnen opstellen. We bespreken de functie en praktische uitvoering van de doorleefsessie. Tenslotte is er aandacht voor de schouw, als afsluiting van de voorbereidingen van een evenement.

Specifieke aandacht gaat in deze module nog uit naar de betrokkenheid van operationele functionarissen bij de voorbereidingen en de overdracht van adviseurs naar operationele medewerkers.

Locatie is de Brandweerkazerne Tilburg: Fabriekstraat 34 in Tilburg. Ruimte 1.16.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

 • vergunningverleners
 • evenementencoördinatoren
 • AOV’ers
 • adviseurs van politie, brandweer, GHOR en veiligheidsregio
 • adviseurs omgevingsdiensten en interne gemeentelijke adviseurs
 • toezichtcoördinatoren

Na afronding kan de deelnemer:

 1. Het belang van risicomanagement op evenementen duiden en de onderdelen van het risicomanagement in het evenementenproces benoemen.
 2. Beredeneerd bepalen welke methodiek voor risicoanalyse hij gebruikt, rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen.
 3. Bijdragen aan een multidisciplinaire risicoanalyse, waaronder de risico-inventarisatie, de weging van risico’s en het opstellen van scenario’s.
 4. Herkennen aan welke kenmerken een goed veiligheidsplan moet voldoen en welke inhoudselementen hij mag verwachten in een veiligheidsplan van een evenement.
 5. Bijdragen aan het opstellen van een integraal operationeel plan, en het afstemmen van dit plan op het veiligheidsplan van een evenement.
 6. Het doel, de functie en de aandachtspunten voor praktische uitvoering van een doorleefsessie benoemen.

Ben Jan van der Klis

Ben Jan is als adviseur en trainer in dienst bij het Event Safety Institute. Hij heeft ruime (inter)nationale ervaring op het gebied van crowd safety. Hij is gespecialiseerd in training, planvorming en crowd management.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Risicoanalyse, planvorming en voorbereiding

Inschrijven

€ 320,00 Excl. BTW