Risicoanalyse, planvorming en voorbereiding

14 mrt 2023 / 09:00 - 17:00 uur

In deze module is er aandacht voor het systematisch inventariseren en analyseren van risico’s op evenementen. De module start een theoretische beschouwing op risico’s en risicoanalyse. Verschillende mono- en multidisciplinaire risicoanalysemodellen komen aan de orde; de deelnemer leert de plus- en minpunten van deze modellen kennen. Er is aandacht voor risico-inventarisatie, scenariodenken en het vertalen van risico’s en scenario’s naar maatregelen.  Deelnemers leren hoe zij als multidisciplinair team samen een risicoanalyse kunnen uitvoeren. Dit gebeurt aan de hand van een oefencasus. Ook de rol van de organisator komt daarin aan bod.

We oefenen tijdens deze module met het uitvoeren van een risico-inventarisatie aan de hand van het RISKOM-model. Dit door ESI ontwikkelde model is praktisch toepasbaar voor de risicoanalyse van evenementen in iedere schaalgrootte. Indien gewenst wordt er in de module ook aangesloten op een regionale vorm van risicoanalyse die in de praktijk wordt gebruikt.

Het integraal operationeel plan uit de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid komt aan bod. Deelnemers krijgen concrete tips over hoe zij een gezamenlijk plan kunnen opstellen. We bespreken de functie en praktische uitvoering van de doorleefsessie. Tenslotte is er aandacht voor de schouw, als afsluiting van de voorbereidingen van een evenement.

We bespreken in de module de kenmerken van een goed veiligheidsplan (planfiguur organisator evenement), de inhoudselementen en de verhouding tot het Integraal Operationeel plan. Specifieke aandacht gaat in deze module nog uit naar de betrokkenheid van operationele functionarissen bij de voorbereidingen en de overdracht van adviseurs naar operationele medewerkers.

Locatie is Brandweerkazerne Tiel: Teisterbantlaan 1c, 4001 TJ Tiel. Ruimte 2.3.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

 • vergunningverleners
 • evenementencoördinatoren
 • AOV’ers
 • adviseurs van politie, brandweer, GHOR en veiligheidsregio
 • adviseurs omgevingsdiensten en interne gemeentelijke adviseurs
 • toezichtcoördinatoren

Na afronding kan de deelnemer:

 1. Het belang van risicomanagement op evenementen duiden en de onderdelen van het risicomanagement in het evenementenproces benoemen.
 2. Beredeneerd bepalen welke methodiek voor risicoanalyse hij gebruikt, rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen.
 3. Bijdragen aan een multidisciplinaire risicoanalyse, waaronder de risico-inventarisatie, de weging van risico’s en het opstellen van scenario’s.
 4. Bijdragen aan het opstellen van een integraal operationeel plan, en het afstemmen van dit plan op het veiligheidsplan van een evenement.
 5. Het doel, de functie en de aandachtspunten voor praktische uitvoering van een doorleefsessie benoemen.

Ben Jan van der Klis

Ben Jan is als adviseur en trainer in dienst bij het Event Safety Institute. Hij heeft ruime (inter)nationale ervaring op het gebied van crowd safety. Hij is gespecialiseerd in training, planvorming en crowd management.

Locatie

Kaart niet beschikbaar
‹ Terug naar workshops & opleidingen Risicoanalyse, planvorming en voorbereiding

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.