Regie op het proces van vergunningverlening

17 feb 2017 / 09:00 - 16:30 uur

Deelnemers aan deze module leren hoe zij de regierol van de gemeente ten uitvoer kunnen brengen. Zij worden meer bekend met het sturen op het proces van vergunningverlening: de taken en verantwoordelijkheden, de aandachtspunten, de do’s en dont’s.

De gemeentelijke regierol wordt van uit een formele benadering naar de praktijk vertaald. Wat betekenen de regels uit de Algemene wet bestuursrecht en de beginselen van behoorlijk bestuur in de context van evenementen? Wanneer is een aanvraag ontvankelijk en hoe ga je om met incomplete en kwalitatief ondermaatse informatie bij een aanvraag?

De module geeft deelnemers ook inzicht in de wijze waarop zij met adviezen kunnen omgaan. Daarbij is onder meer aandacht voor het lezen en interpreteren van adviezen, overleg met diensten over adviezen, herkennen van tegenstrijdigheden of conflicten in de standpunten, en het bepalen van het risicobeleid en het restrisico van een evenement.

Verder is er aandacht voor de praktische vertaalslag van afspraken en voorwaarden naar het papier. Hoe stel je een goede vergunning op? Waar moet je op letten en wat zijn valkuilen? We vergelijken verschillende vergunningen uit de regio en signaleren de plus- en minpunten.

In het laatste blok van de module bespreken we de functie en invulling van toezicht en handhaving op evenementen. We stellen vast wat de gemeente en haar partners vooraf moeten regelen om tijdens het evenement toezicht en handhaving te kunnen toepassen. Ook worden tips gegeven voor effectieve handhaving tijdens het evenement. Wie loopt er rond op een evenement en wie gaat er optreden als er een onvolkomenheid wordt geconstateerd?

Na afronding kan de deelnemer

  1. De abstracte regierol vertalen naar een praktische invulling ervan in het dagelijks werk.
  2. Bepalen wat er binnen de gemeente nodig is om de regierol goed te kunnen uitvoeren.
  3. Wet- en regelgeving interpreteren in de context van de praktijk van het evenementenproces.
  4. In praktijksituaties herkennen hoe de regierol (weer) kan worden genomen.
  5. Als regievoerder een tijdig en zorgvuldig proces mogelijk maken.
  6. Uitleggen wat van een advies mag worden verwacht.
  7. Aangeven wat de aandachtpunten zijn bij het opstellen van een evenementenvergunning.
  8. Planmatig omgaan met de inzet van toezicht en handhaving op evenementen.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Regie op het proces van vergunningverlening

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.