Regie op het proces van vergunningverlening

16 sep 2019 / 09:00 - 16:30 uur

Deelnemers aan deze module leren hoe zij de regierol van de gemeente ten uitvoer kunnen brengen. Zij worden meer bekend met het sturen op het proces van vergunningverlening: de taken en verantwoordelijkheden, de aandachtspunten, de do’s en dont’s.

De gemeentelijke regierol wordt van uit een formele benadering naar de praktijk vertaald. Wat betekenen de regels uit de Algemene wet bestuursrecht en de beginselen van behoorlijk bestuur in de context van evenementen? Wanneer is een aanvraag ontvankelijk en hoe ga je om met incomplete en kwalitatief ondermaatse informatie bij een aanvraag?

Vervolgens bespreken we het doel van de risicoscan en de dilemma’s waar de gebruiker tegenaan kan lopen. Dit wordt gevolgd door een praktische oefening met de risicoscan aan de hand van een fictieve casus.

De module geeft deelnemers ook inzicht in de wijze waarop zij met adviezen kunnen omgaan. Verder is er aandacht voor de praktische vertaalslag van afspraken en voorwaarden naar het papier. Hoe stel je een goede vergunning op? Waar moet je op letten en wat zijn valkuilen? We vergelijken verschillende vergunningen uit de regio en signaleren de plus- en minpunten.

Na afronding kan de deelnemer:

  1. De abstracte regierol vertalen naar een praktische invulling ervan in het dagelijks werk.
  2. Bepalen wat er binnen de gemeente nodig is om de regierol goed te kunnen uitvoeren.
  3. Wet- en regelgeving interpreteren in de context van de praktijk van het evenementenproces.
  4. In praktijksituaties herkennen hoe de regierol (weer) kan worden genomen.
  5. Als regievoerder een tijdig en zorgvuldig proces mogelijk maken.
  6. Aangeven hoe om te gaan met dilemma’s bij het gebruiken van de risicoscan en duiden welke gevolgen een bepaalde keuze in de risicoscan heeft.
  7. Aangeven wat de aandachtpunten zijn bij het opstellen van een evenementenvergunning.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Regie op het proces van vergunningverlening

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.