Private veiligheidszorg, planvorming en beveiliging

12 nov 2019 / 09:00 - 16:30 uur

De rol van private veiligheidszorg en specifiek beveiliging neemt toe op evenementen. Dikwijls levert dit vragen en discussies op, onder meer over (overdracht van) taken en verantwoordelijkheden, de benodigde inzet van beveiliging en de beoordeling van de geleverde diensten. Deze module helpt deelnemers om met dergelijke vraagstukken om te gaan.

Bij de voorbereiding van evenementen is planning nodig. Wat mag van de organisator worden verwacht in zijn veiligheidsplan? We bespreken de ervaringen met veiligheidsplannen en behandelen de cruciale inhoudselementen van een veiligheidsplan. We doen een oefening waarbij we in groepen een aantal veiligheidsplannen van evenementen uit de eigen regio beoordelen. We bespreken vervolgens wat we in een goed veiligheidsplan willen terugzien en hoe we dat bij de organisator duidelijk kunnen maken.

Het tweede deel van de module gaat nader in op de inzet van evenementenbeveiliging. We bespreken de inzet van verschillende private veiligheidsdiensten: beveiliging, maar ook stewards/sfeerwachten en BHV’ers, ieder met hun eigen kader aan regels en richtlijnen. Hoe wordt dit personeel zodanig voorbereid dat het niet alleen op papier klopt maar ook in de praktijk werkt?

Deelnemers oefenen in het beoordelen van de benodigde inzet van beveiliging op evenementen. De methodiek die in de training wordt aangeleerd is geen invuloefening. De beoordeling of de beveiliging bepaalde taken heeft, welke inzet er nodig is gezien de taken van de beveiliging, en hoe de verschillende facturen hierop van invloed zijn, blijft aan het oordeel van de adviseur.

Na afronding kan de deelnemer:

  1. Kennis benutten over de branche en de wettelijke kaders van evenementenbeveiliging bij de beoordeling van private veiligheidszorg op evenementen.
  2. Aangeven wat de belangrijkste inhoudselementen zijn van een veiligheidsplan van een evenement en de opbouw van een veiligheidsplan beoordelen;
  3. De mogelijke taken en randvoorwaarden voor inzet van evenementenbeveiliging op een evenement benoemen.
  4. Per taak de belangrijkste afwegingen maken over de kwantitatieve en kwalitatieve inzet die bij een evenement nodig is.
  5. De nodige argumenten gebruiken bij de beoordeling van een voorgestelde inzet van beveiliging op een evenementen.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Private veiligheidszorg, planvorming en beveiliging

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.