Private veiligheidszorg en beveiliging

13 feb 2017 / 09:00 - 16:30 uur

De rol van private veiligheidszorg en specifiek beveiliging neemt toe op evenementen. Dikwijls levert dit vragen en discussies op, onder meer over (overdracht van) taken en verantwoordelijkheden, de benodigde inzet van beveiliging en de beoordeling van de geleverde diensten. Deze module helpt deelnemers om met dergelijke vraagstukken om te gaan.

De module begint met theorie en praktijkkennis over de wereld van evenementenbeveiliging, private veiligheidszorg op evenementen en planvorming. We bespreken de inzet van verschillende private veiligheidsdiensten: beveiliging, maar ook stewards/sfeerwachten en brandwachten, ieder met hun eigen kader aan regels en richtlijnen. Hoe wordt dit personeel zodanig voorbereid dat het niet alleen op papier klopt maar ook in de praktijk werkt?

Deelnemers worden vervolgens getraind in het beoordelen van de benodigde inzet van beveiliging op evenementen. De methodiek die in de training wordt aangeleerd is geen invuloefening. De beoordeling of de beveiliging bepaalde taken heeft, welke inzet er nodig is gezien de taken van de beveiliging, en hoe de verschillende facturen hierop van invloed zijn, blijft aan het oordeel van de adviseur.

Na afronding kan de deelnemer

  1. Kennis benutten over de branche en de wettelijke kaders van evenementenbeveiliging bij de beoordeling van private veiligheidszorg op evenementen.
  2. Aangeven welke typen private toezichthouders er op een evenement kunnen worden ingezet en herkennen of dit in een plan op een deugdelijke manier wordt onderbouwd.
  3. De mogelijke taken en randvoorwaarden voor inzet van evenementenbeveiliging op een evenement benoemen.
  4. Per taak de belangrijkste afwegingen maken over de kwantitatieve en kwalitatieve inzet die bij een evenement nodig is.
  5. De nodige argumenten gebruiken bij de beoordeling van een voorgestelde inzet van beveiliging op een evenementen.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Private veiligheidszorg en beveiliging

Inschrijven

Dit evenement is volgeboekt.