Private veiligheidszorg en beveiliging

11 jun 2020 / 09:00 - 16:30 uur

De rol van private veiligheidszorg en specifiek beveiliging neemt toe op evenementen. Dikwijls levert dit vragen en discussies op, onder meer over (overdracht van) taken en verantwoordelijkheden, de benodigde inzet van beveiliging en de beoordeling van de geleverde diensten. Deze module helpt deelnemers om met dergelijke vraagstukken om te gaan.

In het eerste gedeelte van de module bespreken we de functie en opzet van een veiligheidsplan voor een evenement. Wanneer vraag je erom? Wat zou erin moeten staan? Hoe gebruik je het veiligheidsplan in het kader van vergunningverlening, voorbereiding en uitvoering? Deelnemers krijgen een oefening in het beoordelen van inhoud en structuur van diverse plannen.

Het tweede gedeelte van de dag staat in het teken van evenementenbeveiliging en bredere private veiligheidszorg op evenementen. Deelnemers krijgen inzicht in de wettelijke kaders, de kenmerken van de branche en de ontwikkeling van beveiliging naar private veiligheidsorganisaties.

Deelnemers worden vervolgens getraind in het beoordelen van de benodigde inzet van beveiliging op evenementen. De methodiek die in de training wordt aangeleerd is geen invuloefening. De beoordeling of de beveiliging bepaalde taken heeft, welke inzet er nodig is gezien de taken van de beveiliging, en hoe de verschillende facturen hierop van invloed zijn, blijft aan het oordeel van de adviseur.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

  • vergunningverleners
  • evenementencoördinatoren
  • AOV’ers
  • adviseurs van politie

Na afloop kan de deelnemer:

  1. Herkennen aan welke kenmerken een goed veiligheidsplan moet voldoen en welke inhoudselementen hij mag verwachten in een veiligheidsplan van een evenement.
  2. Goed beargumenteerd besluiten of een veiligheidsplan nodig is in het kader van de vergunningverlening.
  3. Kennis benutten over de branche en de wettelijke kaders van evenementenbeveiliging bij de beoordeling van private veiligheidszorg op evenementen.
  4. Weten waarop hij moet letten bij het afstemming van de plannen van de politie op die van private beveiliging bij evenementen.
  5. De mogelijke taken en randvoorwaarden voor inzet van evenementenbeveiliging op een evenement benoemen.
  6. De nodige argumenten gebruiken bij de beoordeling van een voorgestelde inzet van beveiliging op een evenementen.

Ben Jan van der Klis

Ben Jan is als adviseur en trainer in dienst bij het Event Safety Institute. Hij heeft ruime (inter)nationale ervaring op het gebied van crowd safety. Hij is gespecialiseerd in training, planvorming en crowd management.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Private veiligheidszorg en beveiliging

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.