Preparatie, coördinatie en crisismanagement

16 mei 2023 / 09:00 - 17:00 uur

Tijdens deze module wordt besproken waaraan moet worden gedacht om effectief over te gaan van de planfase naar de uitvoering van, de coördinatie op en de besluitvorming tijdens evenementen. De focus ligt op het grootschalige c.q. risicovolle evenement.

Deelnemers krijgen in deze module inzicht in de wijze waarop alle betrokken functionarissen goed kunnen worden voorbereid op hun inzet tijdens het evenement. We bespreken onder meer de functie van taakkaarten, briefings en het gebruik van digitale ondersteuning van de operatie. Ook wordt een doorleefsessie gesimuleerd om inzicht te krijgen in de meerwaarde van deze wijze van voorbereiding van de stakeholders.

Ten aanzien van multidisciplinaire coördinatie en samenwerking komen een aantal organisatiemodellen aan de orde. Hierbij wordt aangegeven wat de voor- en nadelen zijn en welke organisatievorm het best past bij welke doelstellingen. Ook wordt ingegaan op de wijze waarop belangrijke besluiten tijdens een evenement gestalte kunnen krijgen.

Een incident of crisis op een evenement heeft in potentie een grote impact. Crisismanagement op evenementen vraagt om specifieke vaardigheden en een effectief samenspel tussen de organisator en de overheid. Tijdens de module bespreken we de gevolgen van een aantal typen crises op evenementen, mede aan de hand van praktijkcasussen. We bespreken de belangrijkste lessen uit beeldbepalende crises uit de afgelopen jaren. We gaan in om de impact van het evenement op de omgeving en de crisiscommunicatie die op gang moet komen tijdens en na een crisis. Verder wordt specifieke aandacht besteed aan het omslagpunt tussen coördinatie onder normale omstandigheden en tijdens crises, de organisatiestructuur en samenwerking na opschaling.

Locatie is Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: Professor Bellefroidstraat 11, 6525 AG Nijmegen. Ruimte 0.35.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

 • vergunningverleners
 • evenementencoördinatoren
 • AOV’ers
 • adviseurs van politie, brandweer, GHOR en veiligheidsregio
 • toezichtcoördinatoren
 • operationeel leidinggevenden bij evenementen

Na afloop kan de deelnemer:

 1. inzichten op het gebied van preparatie gebruiken om de vertaling van de plannen naar de uitvoering goed te maken;
 2. beredeneerd bepalen welke coördinatiestructuur bij het gestelde doel en het evenement passen;
 3. de voorwaarden voor effectieve coördinatie op een evenement benoemen;
 4. aandachtspunten en overwegingen voor de coördinatie bij incidenten en crises herkennen;
 5. herkennen welke patronen er ontstaan bij uiteenlopende crises op evenementen;
 6. inzichten uit recente crises op evenementen benutten bij de preventie en preparatie;
 7. aangeven hoe omgevingsmanagement onderdeel is van het crisismanagement;
 8. tijdens een evenement de do’s en don’ts voor effectieve samenwerking herkennen.

Frank Wijmenga

Frank Wijmenga is coördinator evenementen bij Bureau Conflict- en Crisisbeheersing in de politie-eenheid Limburg. Hij is lid van de multidisciplinaire adviesgroep evenementen Veiligheidsregio Zuid-Limburg en van daaruit betrokken bij veel grote evenementen. Frank is tevens gediplomeerd trainer bij het Event Safety Institute.

Locatie

Kaart niet beschikbaar
‹ Terug naar workshops & opleidingen Preparatie, coördinatie en crisismanagement

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.