Training bewust waarnemen en omgaan met agressie en geweld op scholen

Van bewuste intimidatie of een opstootje in de gang tot het trekken van een mes; situaties waarmee leraren en andere medewerkers op school (regelmatig) mee te maken kunnen krijgen. Om op tijd grip te krijgen op dit soort situaties, is het van belang dat de voortekenen van een dergelijk dreigende situatie vroegtijdig worden opgemerkt. Op welke manier? Door afwijkend gedrag vroegtijdig te herkennen door bewust waar te nemen.

Goed waarnemen is de basis van preventie en veilig werken. Om dreigende- of afwijkende situaties snel te onderkennen en te kunnen begrijpen wat belangrijk is, moet je leren om bewust waar te nemen. Mensen zien veel, maar met bewust waarnemen krijg je meer bewustzijn, begrip en overzicht van jouw omgeving. Dit is nodig om vooruit te kunnen denken en op tijd te handelen (anticiperen). Door de deelnemers meer inzicht te geven in het ontstaan van agressie, een methode aan te leren om dit vroegtijdig te onderkennen en hiermee om te gaan, én hen ook aan te moedigen om zelf een eigen aanpak te ontwikkelen, maken zij stappen in hun ontwikkeling en worden zij zekerder in hun optreden. Daarnaast leren wij om beter samen te werken.

Programma

In de training worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • Inleiding in het protocol omgaan met agressie en geweld
 • Wat is agressie
 • Locatie specifieke risico’s, beleid en aanpak
 • Verantwoordelijkheden van de werkgever en de werknemer in dit verband
 • Absolute veiligheid en sociale veiligheid
 • Bijzonder waarnemen; hoe werkt het?
 • Onze zintuigen
 • Detecteren, alarmeren en samenwerken
 • Het publieke domein; beheren, beheersen, verdedigen en verwerven
 • Oorzaken van agressief gedrag; praktisch en wetenschap
 • ABC-gedrag; cumulatie van gedrag en opschaling van respons
 • Angst
 • Soorten agressie
 • Grijze gebieden van gedrag
 • De boodschap van afstand; persoonlijke ruimte
 • Benaderen van een agressief persoon & positie kiezen
 • Hoe kom ik over? Zelf trainen
 • Strafrecht: aangifte en nazorg
 • Doelgroep: Deze training richt zich op schoolleiders, leraren, vertrouwenspersonen, ouders en die werkzaam zijn op scholen of daaraan gerelateerde locaties waaronder bijvoorbeeld stageplaatsen.
 • Duur: 2 dagen
 • Locatie: Incompany. Bij voorkeur geven wij de training op de locatie waar de deelnemers werkzaam zijn, zodat wij aan het eind van de dag ook in het bedrijf of de locatie kunnen kijken waar kansen en beperkingen liggen als het gaat om persoonlijke veiligheid. In dat geval trainen wij uw team en gaan we in op de specifieke situatie, risico’s, kansen en de gezamenlijke aanpak. Door het team beter te trainen wordt de organisatie weerbaarder.
 • Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12
 • Prijs: op aanvraag
 • Begeleiding: Roelf Pot (ESI/CrowdProfessionals)

Ben je van plan om je in te schrijven voor deze training en heb je vragen op het gebied van faciliteiten voor toegankelijkheid, dan kan je mailen naar info@esi.email.

In deze basistraining leren de deelnemers afwijkend gedrag in de vorm van dreiging of agressie vroegtijdig te onderkennen en zij leren hoe hiermee om te gaan. Wij verzorgen deze training op maat gemaakt voor uw onderwijsinstelling. Medewerkers worden door deze training meer opmerkzaam en bewust gemaakt. Door hen meer inzicht te geven in het ontstaan van agressie, een methode aan te leren om hiermee om te gaan en hen ook een aanpak aan te leren maken uw medewerkers stappen in hun ontwikkeling, groeit de collegialiteit en worden zij zekerder in hun optreden. De training is interactief omdat iedere medewerker anders is, anders reageert en een andere beleving heeft van conflicten en agressie. Onze aanpak biedt ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De kennis en ervaring van onze trainers wordt hierbij gebruikt. Zo ontwikkelen wij gedurende de training inzichten en persoonlijke vaardigheden van uw medewerkers.

Wij houden, bij de samenstelling van het trainingsprogramma, nadrukkelijk rekening met uw beleid, doelstellingen, filosofie én de specifieke (locatie)risico’s. Gedurende de training leren wij uw medewerkers een protocol aan. Met dit protocol wordt onderlinge samenwerking versterkt, gaan medewerkers bewuster handelen en neemt veiligheid toe. Naast de algemene basiskennis, inzichten en vaardigheden verwerken wij juist ook deze locatie specifieke zaken in onze training. Daarmee onderscheiden wij ons van andere aanbieders.

Roelf Pot

Roelf is een voormalig politiemedewerker, die gedurende 19 jaar zowel in “blauw” als bij de recherche in diverse functies gewerkt heeft. Na zijn politiecarrière werkte hij nog een aantal jaren als Rijksinspecteur Informatieveiligheid. Naast zijn overheidswerk was Roelf vanaf 2000 actief als veiligheidsverantwoordelijke voor tal van evenementen. Roelf is gediplomeerd Security Profiler, Crisismanager en bevoegd docent voor het Beroeps- en Volwassenenonderwijs.