Training bepalen inzet beveiliging op evenementen

Tijdens deze training is de centrale vraag wat er van de organisator van het evenement mag worden verwacht op het gebied van beveiliging. Met ‘primaire verantwoordelijkheid’ als uitgangspunt wordt de vertaling gemaakt naar taken, planvorming en de inzet van een beveiligingsorganisatie.

U leert in deze training de methodiek kennen voor het bepalen van de taken en kwantitatieve inzet van beveiliging op een evenement. Dezelfde methodiek wordt behandeld in de ESI-opleiding Evenementenadviseur Politie. Door het volgen van de methodiek spreekt u dezelfde taal en kunt u de gemeente en de politie laten zien hoe de benodigde inzet van beveiliging is onderbouwd. Een ééndaagse training waarin u leert om adequaat beveiliging in te zetten en te sturen op een evenement, waarbij u dit kunt vertalen naar een goed voorbereid plan.

 • Doelgroep: Organisatoren, vergunningverleners van evenementen, projectmanagers van beveiligingsbedrijven en evenementencoördinatoren van politie
 • Duur: 1 dag
 • Locatie: Incompany
 • Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 15
 • Prijs: € 295,- per persoon exclusief BTW
 • Begeleiding: Roelf Pot (ESI/CrowdProfessionals)

Ben je van plan om je in te schrijven voor deze training en heb je vragen op het gebied van faciliteiten voor toegankelijkheid, dan kan je mailen naar info@esi.email.

Na het volgen van de training:

 • Is de deelnemer in staat om in vijf stappen de vier bepalende factoren te analyseren
 • Is de deelnemer in staat om de vier bepalende factoren toe te passen op de maatregelen die getroffen moeten worden bij inzet van beveiliging
 • Heeft de deelnemer kennisgenomen van het wettelijke kader van evenementbeveiliging
 • Heeft de deelnemer kennisgenomen van veiligheids- en beveiligingstaken
 • Kan de deelnemer werken met planvorming voor de inzet van de beveiliging
 • Kan de deelnemer de inzet van de beveiliging bepalen met de juiste methodiek
 • Heeft de deelnemer groepsgewijs gewerkt met verschillen (oefen)casussen

Roelf Pot

Roelf is een voormalig politiemedewerker, die gedurende 19 jaar zowel in “blauw” als bij de recherche in diverse functies gewerkt heeft. Na zijn politiecarrière werkte hij nog een aantal jaren als Rijksinspecteur Informatieveiligheid. Naast zijn overheidswerk was Roelf vanaf 2000 actief als veiligheidsverantwoordelijke voor tal van evenementen. Roelf is gediplomeerd Security Profiler, Crisismanager en bevoegd docent voor het Beroeps- en Volwassenenonderwijs.