Module 7: Toezicht, handhaving en grootschalig optreden

21 nov 2018 / 09:00 - 16:30 uur

2 dagdelen: Woensdag 21 november

Tijdens deze module wordt besproken waaraan moet worden gedacht om grootschalig optreden, handhaving en besluitvorming tijdens evenementen effectief te laten verlopen. De focus ligt op het grootschalige c.q. risicovolle evenement. Er komen een aantal organisatiemodellen aan de orde waarin multidisciplinair kan worden samengewerkt. Hierbij wordt aangegeven wat de voor- en nadelen zijn. Ook wordt ingegaan op de wijze waarop belangrijke besluiten tijdens een evenement gestalte kunnen krijgen, binnen de politie en samen met de partners.

Deelnemers krijgen in deze module ook inzicht in de functie en invulling van toezicht en handhaving op evenementen. Er wordt besproken wat de gemeente en haar partners vooraf moeten regelen om tijdens het evenement toezicht en handhaving te kunnen toepassen. Ook worden tips gegeven voor effectieve handhaving tijdens het evenement. Wie loopt er rond op een evenement en wie gaat er optreden als er een onvolkomenheid wordt geconstateerd?

Een incident of crisis op een evenement heeft in potentie een grote impact. Crisismanagement op evenementen vraagt om specifieke vaardigheden en een effectief samenspel tussen de organisator en de overheid. Tijdens de module bespreken we de gevolgen van een aantal typen crises op evenementen, mede aan de hand van praktijkcasussen. We bespreken de belangrijkste lessen uit beeldbepalende crises uit de afgelopen jaren. Verder wordt specifieke aandacht besteed aan het omslagpunt tussen coördinatie onder normale omstandigheden en tijdens crises, de organisatiestructuur en samenwerking na opschaling.

Na afloop kan de deelnemer:

  1. Verschillende organisatievormen voor samenwerking en besluitvorming op evenementen herkennen en aangeven welke vorm past bij welke situatie.
  2. Voorwaarden voor effectieve coördinatie en samenwerking op een evenement benoemen, zowel in SGBO-verband als in de samenwerking binnen een multidisciplinair team.
  3. Praktische aandachtspunten benoemen die aan de orde zijn bij het voorbereiden van het werken in een SGBO bij evenementen.
  4. Aandachtspunten voor toezicht en handhaving voor de politie bij evenementen benoemen.
  5. Herkennen welke patronen er ontstaan bij uiteenlopende crises op evenementen.
  6. Inzichten uit recente crises op evenementen benutten bij de preventie en preparatie.
  7. Tijdens een evenement de do’s en dont’s voor effectieve samenwerking herkennen.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Module 7: Toezicht, handhaving en grootschalig optreden

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.