Module 6: Risicoanalyse en voorbereiding

07 nov 2018 / 09:00 - 16:30 uur

2 dagdelen: Woensdag 7 november

In deze module is er aandacht voor het systematisch inventariseren en analyseren van risico’s op evenementen. De module start een theoretische beschouwing op risico’s en risicoanalyse. Welke functie heeft de risicoanalyse, wie voert ‘m uit en wanneer voer je deze activiteit uit in de aanloop naar een evenement?

Vervolgens behandelen we het IRS-BLOOS model, waarmee de politie haar risicoanalyse voor en tijdens evenementen dient uit te voeren. Hoe ga je ermee aan de slag? Waar haal je je informatie vandaan? Wat doe je met de resultaten? Deelnemers oefenen met het toepassen van het model op een evenement uit de eigen eenheid.

Vervolgens is er nog aandacht voor de multidisciplinaire risicoanalyse. Deelnemers leren de RISKOM-methodiek kennen, een model dat gebruikt kan worden in een overleg met gemeente, brandweer, GHOR en organisatoren van evenementen. Er is in dit model aandacht voor risico-inventarisatie, scenariodenken en het vertalen van risico’s en scenario’s naar maatregelen.  Deelnemers leren hoe zij als multidisciplinair team samen een risicoanalyse kunnen uitvoeren. Dit gebeurt aan de hand van een oefencasus. Ook de rol van de organisator komt daarin aan bod.

Het integraal operationeel plan uit de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid komt aan bod. Deelnemers krijgen concrete tips over hoe zij een gezamenlijk plan kunnen opstellen. We bespreken de functie en praktische uitvoering van de table top oefening. Tenslotte is er aandacht voor de schouw, als afsluiting van de voorbereidingen van een evenement.

Specifieke aandacht gaat in deze module nog uit naar de betrokkenheid van operationele functionarissen bij de voorbereidingen en de overdracht van adviseurs naar operationele medewerkers. De doorleefsessie wordt daarin gepresenteerd als manier om iedereen op scherp te zetten en de laatste verbeterpunten nog tijdig voor het evenement te signaleren.

Na afloop kan de deelnemer:

  1. Bepalen wanneer in de aanloop naar het evenement een risicoanalyse moet worden uitgevoerd, wat het doel is en wie erbij moet worden betrokken.
  2. Aangeven hoe de IRS-BLOOS methodiek voor de monodisciplinaire risicoanalyse dient te worden gebruikt.
  3. Bijdragen aan een multidisciplinaire risicoanalyse, waaronder de risico-inventarisatie, de weging van risico’s en het opstellen van scenario’s.
  4. Bijdragen aan het opstellen van een integraal operationeel plan, en het afstemmen van dit plan op het veiligheidsplan van een evenement.
  5. Het doel, de functie en de aandachtspunten voor praktische uitvoering van een doorleefsessie benoemen.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Module 6: Risicoanalyse en voorbereiding

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.