Module 5: Intelligence, opsporing en ordehandhaving

20 nov 2018 / 09:00 - 16:30 uur

2 dagdelen: Dinsdag 20 november

Focus van de module

Risicomanagement is een belangrijke factor bij het succesvol bestrijden van openbare ordeproblemen bij evenementen, maar risicomanagement staat als activiteit nog in de kinderschoenen. Deze conclusie trok de Politieacademie in het rapport ‘Intelligence bij evenementen’ (2014). Er is verbetering nodig in het gebruik en de analyse van informatie, in de planvorming en tijdens evenementen (dynamisch risicomanagement). Tegelijk concludeerde ze dat opsporing nog te weinig prioriteit lijkt te krijgen rond evenementen, waardoor de pakkans laag is als er incidenten zijn. Goede werkwijzen op het gebied van opsporing richten zich onder meer op het proactief, actief en reactief verhogen van de pak- en strafkans.

In deze module staan de nodige verbeterpunten op het gebied van intelligence, opsporing en ordehandhaving centraal. We gaan in op de bevindingen en lessen uit onderzoek van de Politieacademie (2014). Daarop wordt de slag naar de praktijk gemaakt: hoe kan de politieadviseur verbetering bereiken in het beter toepassen van intelligence bij risicomanagement en ordehandhaving, en hoe kan opsporing meer onderdeel worden van de voorbereiding en uitvoering van de politie-inzet bij evenementen? De lesstof wordt gepresenteerd aan de hand van praktische voorbeelden, zoals oud en nieuw, project X, voetbalevenementen, motorevenementen en dancefeesten.

Na afloop kan de deelnemer:

  1. Het belang van goed risicomanagement en de functie van informatie hierbinnen duiden.
  2. Herkennen op welke wijze informatie en intelligence gebruikt moeten worden bij de risicoanalyse, advisering en preparatie op evenementen.
  3. Benoemen welke tools er kunnen worden ingezet ten behoeve van effectieve(re) opsporing bij evenementen.
  4. De positie van intelligence bij de politie-aansturing en besluitvorming tijdens het evenement herkennen en benutten.
  5. Herkennen welke informatie voor welke politiefunctionaris van belang is.
  6. De risico’s van geweldstoepassing duiden in relatie tot de doelgroep(en) op een evenement.
  7. Actuele inzichten op het gebied van opsporing, intelligence en ordehandhaving op evenementen in de praktijk benutten.

 

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Module 5: Intelligence, opsporing en ordehandhaving

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.